Neye İnanıyoruz

Misyonumuz

OTW (Transformatif Eserler Derneği), hayran eserleri ve hayran kültürünün tarihçesini muhafaza etmek, her şekline erişim sağlamak ve hayranların haklarını korumak için hayranlar tarafından oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Biz hayran eserlerinin transformatif olduğuna ve transformatif eserlerin meşru olduğuna inanıyoruz.

OTW, tarihsel olarak temeli kadın ağırlıklı bir kültüre dayanan transformatif hayran eserleri uygulamasını temsil eder. Biz, fandom içinde yeni ve farklı kültürel kimlik ifadelerini teşvik ederek misyonumuzu sürdürürken, OTW bu tarihin kaydını tutacaktır.

Vizyonumuz

Tüm hayran eserlerinin yasal ve transformatif olarak tanındığı ve meşru yaratıcı birer aktivite olarak kabul edildiği bir gelecek hayal ediyoruz. Eserlerimizi ticari sömürüden ve yasal diretmelerden korumak ve savunmak için proaktif ve yenilikçi bir duruş benimsiyoruz. Tüm hayranların hayran aktivitelerine erişimini en geniş şekliyle sağlarken, hayran dostlarımızı, eserlerimizi, yorumlarımızı ve kimliğimizi koruyarak ve besleyerek kendi ekonomimizi, değerlerimizi ve yaratıcı ifademizi muhafaza ediyoruz.

Değerlerimiz

 1. Medya, gerçek kişi kurgusu, anime, çizgi roman, müzik ve video remix de dahil olmak üzere tüm transformatif eserlere ve bu eserleri yaratan topluluklara değer veriyoruz.
 2. Çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaratıcılık ve yorum anlamında çok zengin bir geçmişe sahip olan camiamıza değer veriyoruz.
 3. Gönüllü temelli altyapımıza ve binbir çeşit aktivitenin kıymetini bilen ve takdir eden, hayran kültürümüzün hediye ekonomisine değer veriyoruz.
 4. Hayran aktivitelerini, parçası olmak isteyen herkes için mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmeye değer veriyoruz.
 5. Sonsuz kombinasyonlarda sonsuz çeşitliliğe değer veriyoruz. Transformatif eserlerle uğraşan tüm hayranlara değer veriyoruz: tüm ırk, cinsiyet, kültür, cinsel kimlik ve yetkinlikteki hayranlara. Hayran fikirleri ve kültürlerinin engelsiz değiş tokuşu ve etkileşimine değer veriyor, fakat fandomun homojenizasyonu ve merkezileşmesinden kaçınmak istiyoruz.

Hedeflerimiz

2007’den bu yana, OTW bunları yaparak canlı ve yaratıcı bir organizasyonun tabanını hazırladı :

 • IRS (ABD Gelir İdaresi) tarafından tanınan, kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak OTW’yi kurduk.
 • OTW’nin altyapısını oluşturmak için yönetim kurulumuzu belirledik, komiteler oluşturduk, üyeler kazandık ve bağış topladık, bağlantılar kurduk, seçimler yaptık.
 • OTW web sitesi ile internet üzerinde ve dışında hayran gruplarının toplandığı yerlerde etkileşim ve katkıyı teşvik ettik.
 • Transformatif hayran eserleri arşivi olarak Archive of Our Own’u (Kendimize Ait Bir Arşiv) dizayn ettik, programladık ve kullanıma açtık.
 • Hayran eserlerini mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için yeni yollar araştırdık.
 • Bir yasal müdafaa projesi hayata geçirdik ve hayran eserlerini yasal diretmelerden korumak için bağlantılar kurduk.
 • Transformatif hayran eserlerinin ve onların kaynağı olan fandomların tarihçesini korumak için bir hayran vikipedisi oluşturduk.
 • Hayran eserleri ve uygulamaları üzerine araştırmayı teşvik eden, hakemli bir akademik dergi yayınladık.
 • Dernek için uzun vadeli planlama yaptık.
 • Hayran tarihçesi ve eserlerini korumak, hayranların kullanımı için bir altyapı oluşturmak ve bunu sürdürmek, fandom üzerine yapılacak akademik çalışmalara sponsor olmak gibi transformatif fandomla ilgili ek projeler üstlendik.