Newsletter Maj 2014, Numer 80

Po więcej informacji na temat zakresu obowiązków naszych komisji, przejdź do listy komisji na naszej stronie.

I. PRACOWITY CZAS NA FRONCIE PRAWNYM

W maju, Komisja Pomocy Prawnej kontynuowała pracę nad kilkoma dużymi projektami. Po pierwsze, złożyła zawiadomienie do U.S. Trademark Office przeciwko osobom próbującym użyć praw dotyczących znaków towarowych w związku z terminem “FANDOM”. Ponadto komisja kontynuowała swój udział w procesie USPTO/NTIA “Green Paper” dotyczącym prawa własności intelektualnej na terenie Stanów Zjednoczonych – tym razem komisja uczestniczyła w spotkaniu udziałówców dotyczącym standaryzacji procedur DMCA “notice and takedown” (“zawiadomienie i zamknięcie”). Przewodnicząca komisji, Betsy Rosenblatt, wygłosiła prezentację na tym spotkaniu, zaś OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) otrzymała mandat w Grupie Roboczej, której utworzenie było rezultatem tego spotkania.

Komisja ds. Publikacji posuwa naprzód prace nad publikacjami. Numer 16 czasopisma TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona) zostanie opublikowany 15 czerwca. Komisja pracuje również nad Numerem 17, który będzie gotowy we wrześniu. Ponadto, komisja rozpoczęła pracę nad Numerem 20 oraz dwoma numerami specjalnymi, które zostaną opublikowane na początku 2015 roku.

II. W MIĘDZYCZASIE W AO3

Komisja Ułatwień Dostępu, Designu i Technologii (AD&T) kontynuowała prace nad wdrażaniem kodu, stopniowo zmniejszając ilość występujących błędów. Pierwsze majowe poprawki zawierały narzędzie do grupowego przypisywania tagów przeznaczone dla ich administratorów. Udostępnienie tego narzędzia sprawiło, że był to ekscytujący miesiąc dla Komisji Administracji Tagów, ponieważ istnieje teraz możliwość masowego przypisywania tagów ze strony fandomu. W rezultacie przypisywanie tagów staje się dużo łatwiejsze i szybsze, zwłaszcza dla ogromnych mega-fandomów. Komisja Administracji Tagów współpracowała również z AD&T nad projektem, którego celem jest zmniejszenie obciążenia serwera, oraz pomogła Komisji ds. Wsparcia odpowiedzieć na kilka biletów.

Nowi administratorzy tagów dzielnie pracują! Kolejna rekrutacja będzie mieć miejsce już w czerwcu, kiedy to komisja obierze za cel konkretne fandomy. Jeśli chcesz dołączyć do Komisji Administracji Tagów, lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat jej pracy, śledz ogłoszenia AO3 i OTW, jak również stronę dla wolontariuszy w poszukiwaniu najnowszych wiadomości.

AD&T współpracowała również z Open Doors (Drzwi Otwarte) nad importem Yuletide. Drzwi Otwarte
zajmowały się głównie przejmowaniem prac przez autorów i innymi zapytaniami związanym z importem Yuletide (co do tej pory spowodowało nadesłanie prawie 300 biletów). Pomoc w imporcie Yuletide wywołała inne prośby o pomoc w archiwizowaniu baz danych, nad którymi Drzwi Otwarte będą pracować w przyszłości.

Komisja ds. Nadużyć otrzymała w maju prawie 200 biletów. Obecnie komisja pracuje nad szkoleniem 13 nowych wolontariuszy, którzy powinni zacząć pracę nad biletami w ciągu najbliższych kilku tygodni. W tym momencie komisja liczy około 20 członków, co obrazuje znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 2013.

Komisja ds. Wsparcia
zaplanowała kolejny Open Chat na 29 czerwca. Aby dotrzeć do jak największej liczby osób z całego świata, zorganizowany czat rozpocznie się o godzinie 13:00 UTC i będzie trwał około 12 godzin. Linki i więcej informacji na ten temat zostaną opublikowane bliżej daty czatu.

III. DOKUMENTACJA I ZASADY

Zarząd pracuje nad wieloma projektami, między innymi nad zorganizowaniem spotkania w październiku 2014 (z tej okazji, razem z Pomocą Prawną i Komisją Woluntariuszy i Rekrutacji tworzy też regulamin przeciwko nękaniu). Począwszy od 7 czerwca (18:00 UTC), Zarząd planuje odbywać otwartą sesję swoich spotkań na czacie Public Discussion. Sprawozdania nadal będą dostępne na stronie OTW.

Komisja Komunikacji po okresie wewnętrznej recenzji wydała Annual Report (Raport Roczny) OTW na rok 2013.

Komisja Tłumaczeń ciężko pracuje nad naszymi projektami. Pracę rozpoczęły dwie nowe drużyny językowe, rosyjska i katalońska. Drużyny przetłumaczyły ostateczne ogłoszenie o Zmianie Kategorii, które przedstawia jak będzie działać przeglądanie fandomów na AO3 po dużych zmianach w organizacji obecnych kategorii mediów.

Współprzewodniczące Tłumaczeń, hele i Priscilla, dołączyły do Dokumentacji AO3 jako dodatkowe prowadzące tej grupy roboczej. Przeprojektowanie AO3 Docs FAQ jest w toku.

Polityka Treści wprowadziła aktualizację Regulaminu Serwisu AO3, FAQ, oraz nowe zasady DMCA. AD&T umieściła je na na stronie AO3.

IV. WSZYSTKO POLEGA NA LUDZIACH

Komisja Wolontariuszy i Rekrutacji powiększyła się o dwóch członków, jak również wprowadzała nowy personel i wycofała odchodzący. Jak zawsze dziękujemy odchodzącym za ich wkład.

Nowi przewodniczący komisji: moonmagicks (Web Strategy, Design & Development)
Nowi prowadzący grupy robocze: hele braunstein (AO3 Docs), Priscilla Del Cima (AO3 Docs)
Nowi członkowie personelu: Anya (Volunteers & Recruiting), Sarah Sisk (Abuse), NadiaB (Abuse), Trey C (Abuse), PoppyPickford (Abuse) i 1 członek Legal, 9 członków Abuse, 1 członek Volunteers & Recruiting
Nowi członkowie grup roboczych: Priscilla Del Cima (AO3 Docs)

Przewodniczący odchodzący z komisji: Emilie Karr (Tag Wrangling)
Personel odchodzący z komisji: Jenny Scott-Thompson (Financial), Jaunita Landéesse (Wiki), Priscilla Del Cima (Internationalization & Outreach)
Wolontariusze odchodzący z Testowania: Jenny Scott-Thompson
Wolontariusze odchodzący z Komisji Administracji Tagów: AlixMason, Luzula, Tonko i 6 innych

Newsletter

Comments are closed.