Newsletter číslo 156, apríl 2021

I. OZNÁMENIA OTVORENÝCH DVERÍ

Open Doors (Otvorené dvere) publikovali dva príspevky o nadchádzajúcich importoch dvoch archívov zo série Pána prsteňov, West of the Moon a Lord of the Rings Fanfiction. Ďakujeme výborom pre Komunikáciu a Preklad za pomoc pri publikovaní týchto príspevkov! Týmto sa radia pod jedenásty a dvanásty archív, ktorých import bol oznámený v roku 2021, a ďalšie sa k nim čoskoro pridajú.

Tím asistentov pre importy Otvorených dverí sa tiež usilovne snažil zostaviť tabuľky zachytávajúce autorov, práce a tagy z troch archívov: Land of Dreams, Weaver of Dreams a BuffyGiles Fanfiction Archive. Tieto tabuľky nám umožňujú udržiavať si prehľad o želaniach autoroch týkajúcich sa ich prác; systematicky prehľadávať Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív), či sa v ňom už nenachádzajú diela, ktoré by inak boli boli presunuté v rámci importu archívu; a (s pomocou Správou tagov) zmapovať tagy použité v archíve do príslušných AO3 základných tagov, ktoré sa použijú v procese importovania.

Nakoniec, technický personál a dobrovoľníci Otvorených dverí dosiahli významný pokrok v zlepšovaní nášho kódu eFiction a aplikovali ho pri niekoľkých importoch archívov! Tešte sa na viac importov.

II. ČO NOVÉ V AO3

Documentácia AO3 s potešením uverejňuje aktualizované FAQ – často kladené otázky o vzhľade a rozhraní AO3, ktoré sú odteraz dostupné na AO3.

V marci Správa tagov začlenila približne 480 000 nových tagov – čo je 1 100 tagov na jedného správcu tagov – z približne 43 000 fandomov. Podpora v marci obdržala približne 1 400 prijatých správ a v čase písania tohto článku ďalších 850 prijatých správ za apríl, zatiaľ čo Dohľad na dodržiavanie pravidiel webu doteraz prijal asi 2 000 správ.

III. BLÍŽIA SA VOĽBY!

V očakávaní volieb do Predstavenstva, ktoré sa budú konať tento august, sa výbor pre Voľby usilovne snažil dokončiť Harmonogram volieb a uverejniť ďalšie podrobnosti o členstve a voľbách. Výbor pre Komunikáciu pomáhal pri zverejňovaní týchto príspevkov a Preklad zabezpečil preklad do ďalších 25-tich jazykov.

Posledný dátum na získanie členstva OTW (Spoločnosti pre transformatívnu tvorbu), aby ste mohli hlasovať vo voľbách, je 30. jún! Sledujte nás pre ďalšie informácie o voľbách a kandidátoch.

IV. NA INÝCH MIESTACH V OTW

Výbor pre Rozvoj a členstvo koordinoval aprílovú Kampaň na získanie členov 2021, Kudos pre Vás, za podpory Komunikácie. Výbor pre Preklad preložil kampaňové príspevky do 35-tich jazykov. Kampaň ďaleko presiahla náš cieľ 50 000 USD, vyzbieraním 264 918,85 USD od 9 110 darcov z 84 krajín. Taktiež sme zvýšili počet členov na 16 842. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli alebo šírili informácie!

Fanlore pracuje na úpravách stránok Pomocníka, vrátane tvorenia “šablón,” ktoré uľahčia vytváranie nových stránok. Bola aktualizovaná jedna existujúca šablóna, “Vid Pages” a tri ďalšie šablóny boli vytvorené, vrátane “Fan Pages“, “People Pages” a “Fanfiction Pages“.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra) dokončuje práce na septembrovom vydaní 2021 a posudzuje tri vydania navrhnuté hosťami na roky 2022 a 2023. TWC bude opäť robiť nábor pre roly do produkcie, takže sledujte našu stránku dobrovoľníctva alebo sledujte naše príspevky s novinkami cez vaše účty na sociálnych sieťach.

V apríli výbor pre Právne záležitosti vypovedal na pojednávaniach pred U.S. Copyright Office (americkým Úradom pre autorské práva) vo veci týkajúcej sa odseku 1201 autorského zákona Digital Millennium Copyright Act. Toto pojednávanie bolo súčasťou opakujúceho sa trojročného procesu obnovenia a špecifikácie “výnimky pre tvorcov videí,” ktorá tvorcom umožňuje rozkódovať DVD, Blu-Ray a digitálne zdroje na čestné využitie videoklipov. Budeme vás ďalej informovať, keďže proces o obnovenie a špecifikáciu stále pokračuje!

Správa financií uverejnila rozpočet na rok 2021 a otvorila živý čet, do ktorého sa mohol ktokoľvek prihlásiť a členov výboru sa spýtať otázky ohľadom výročnej správy.

V. VŠETKO ZÁLEŽÍ OD ĽUDÍ

Od 25. marca do 25. apríla výbor pre Dobrovoľníkov a nábor obdržal 120 nových žiadostí a dokončil ich 112, čím nám zostalo 47 otvorených žiadostí (vrátane žiadostí o predloženie alebo odstránenie, ktoré uvádzame nižšie).

Od 24. apríla je súčasťou OTW celkovo 988 dobrovoľníkov \o/. Nedávne pohyby personálu sú uvedené nižšie.

Nový personál vo výboroch: jmathieson (Správa tagov), May K (Podpora), Joy_Z (Podpora), Steph S (Podpora), Lucy Longman (Podpora), Aque (Podpora), JKLM (Podpora), Alyssandra Maglanque (Podpora), keluoyi (Podpora), KehkashanB (Podpora), stillreading (Podpora), tova (Podpora) a 17 ďalších členov Podpory
Noví dobrovoľníci pre Komunikáciu: 2 dobrovoľníci

Odchádzajúci personál z výborov: Nerine Luna Cyran (Policy & Abuse), Zoey (Podpora), C. Ryan Smith (Otvorené dvere), JoJo (Správa tagov) a 1 člen Dokumentácie AO3 Odchádzajúci dobrovoľníci zo Správy tagov: Anne Apocalypse, bre, jeansprout, tread-softly, Wadeye a 5 ďalších dobrovoľníkov
Odchádzajúci dobrovoľníci z Prekladu: Harold Liu, Lunabreaker, Mimozka, Paiyan a 2 ďalší dobrovoľníci

Viac informácií o kompetencii našich výborov nájdete na našej webstránke pod názvom zoznam výborov.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na webstránke OTW. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na stránku Prekladu.

Newsletter

Comments are closed.