Newsletter číslo 145, Apríl 2020

I. ĎAKUJEME!

Naša aprílová kampaň na získanie členov, “Objavenie komunity v izolácii”, mala obrovský úspech! Príspevky pre OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) prevýšili náš počiatočný cieľ s celkovou vyzbieranou sumou 458 501 USD od 14 905 darcov z 96 krajín. To je o 328 501 USD a 253% viac ako náš pôvodný cieľ.

Ďakujeme nášmu výboru pre Rozvoj a členstvo za koordináciu celej kampane a Komunikácii a Prekladu za ich pomoc pri propagovaní kampane napísaním dvoch príspevkov, ktoré boli preložené do 36 jazykov. A špeciálne poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli, zdieľali alebo inak podporili našu kampaň – sme nesmierne vďační za všetky vaše príspevky!

Ak sa chcete dozvedieť, akým spôsobom budú vaše príspevky využité, pozrite si rozpočet OTW na rok 2020 zverejnený naším výborom pre Správu financií. Dňa 25. apríla Správa financií tiež poriadala verejný chat, v ktorom sa všetci používatelia mohli spýtať akékoľvek otázky týkajúce sa rozpočtu

II. ČO NOVÉ V AO3

Kvôli pretrvávajúcej globálnej pandémii zaznamenal Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív) v posledných dňoch výrazne zvýšenú návštevnosť. Aby sme pomohli našim serverom vyrovnať sa s týmto nárastom, výbor pre Prístupnosť, dizajn a technológiu začal ukladať práce v pamäti cache pre všetkých odhlásených používateľov. To viedlo k dočasným problémom v zobrazovaní počtu návštev a varovaní o obsahu pre dospelých. Spomínaný výbor na týchto problémoch pracoval a takisto sa venoval problému so Zmluvnými podmienkami, ktoré musíme predložiť všetkým užívateľom v súlade so všeobecnými nariadeniami EÚ o ochrane údajov (GDPR). Počty návštev sa teraz sčítavajú trochu inak, avšak návštevy odhlásených používateľov sa stále prirátavajú – a zvyšujú tak počítadlo návštev.

Správa tagov v marci spracovala viac ako 260 000 tagov z 36 400 fandomov. V čase písania tohto článku Dohľad na dodržiavanie pravidiel webu obdržal približne 1 300 správ za apríl, zatiaľ čo Podpora sa pripravovala na prekročenie počtu 2 000 prijatých správ, najmä po situácii z 22. apríla, keď fungovanie AO3 bolo na chvíľu narušené a behom približne 5 minút sme obdržali 800 správ.

A nakoniec, Open Doors (Otvorené dvere) s hrdosťou oznámili dokončenie 4 archívnych importov za rok 2019. Ďakujeme všetkým za vaše milé slová v komentároch pri oznámení!

III. NA INÝCH MIESTACH V OTW

Celosvetový výpadok kvôli pandémii viedol výbory OTW aj k ďalšej činnosti. Komunikácia sa venovala mediálnemu kontaktu ohľadom aktivity AO3, keďže veľa ľudí sa v týchto časoch obracia k fanúšikovskej tvorbe. Ako výsledok sa môže niekoľko článkov s touto tematikou objaviť v tlačovom priestore OTW. Medzitým kreativita, ktorá sa prejavuje, keď sú ľudia nútení byť zavretí na jednom mieste, viedla k spolupráci medzi Právnou obranou a jej spojencami pracujúcimi na právnej obhajobe. Spolupráca sa venovala autorským právam a lekciám, ktoré sa z nich môžeme naučiť .

IV. VŠETKO ZÁLEŽÍ OD ĽUDÍ

Od 23. marca do 15. apríla výbor pre Dobrovoľníkov a nábor prijal 45 nových žiadostí o miesto v OTW, z čoho 43 uchádzačom už bola zaslaná odpoveď a 17 žiadostí nám zostalo otvorených (vrátane žiadostí o preloženie alebo odstránenie, ktoré uvádzame nižšie).

Od 15. apríla je súčasťou OTW celkovo 870 dobrovoľníkov. \o/ Nedávne pohyby personálu sú uvedené nižšie.

Nový personál vo výboroch: anotherone674, Bethanyw, Masha, serkestic, Tamara Jerée (pre Fanlore); Alex Clark, Amy2, Darcy Lindbergh (pre Dobrovoľníctvo a nábor)
Noví dobrovoľníci pre Správu tagov: abhorsen, AkiJ, BabelGhoti, Cia, cinnamonandtea, Corbae, dytabytes, Echuro, Eithe, Eliromie, EllipsisObsessed, Emily Fowl, Eri, Giles, Gracie, haru, Jacks, Jae Nguyen, Laula, Level4Chaos, MaoMao, Mika, MissMinnow, Myrtle, Mystikel, Nenya, Oniondip, pan2fel, Peaches, Ping, pyrrhuloxia, QED, Rhine, serkestic, Singy, snuffles, Thendal, UnderOrange, Wadeye, wick, Yonah a 1 ďalší

Odchádzajúci personál z výborov: memorizingthedigitsofpi ( Documentácia AO3)
Odchádzajúci dobrovoľníci zo Správy tagov: 4 dobrovoľníci

Viac informácii o kompetencii našich výborov, nájdete na našej webstránke pod názvom zoznam výborov
.


OTW je nezisková materská organizácia niekoľkých projektov, ktoré zahŕňajú AO3, Fanlore, Otvorené dvere, TWC a Právnu obranu OTW. Sme organizácia riadená fanúšikmi, kompletne financovaná príspevkami, s kompletne dobrovoľníckym personálom. Zistite o nás viac na <a href=”http://www.transformativeworks.org/about_otw/“>webstránke OTW</a>. Ak sa chcete dozvedieť viac o našom tíme dobrovoľných prekladateľov, ktorí preložili tento príspevok, prejdite na <a href=”http://transformativeworks.org/translation“>stránku Prekladu</a>.

Newsletter

Comments are closed.