Ang Patakaran ng OTW sa Pamamahala ng mga Balitang Paskil

Nang may humigit-kumulang na 7 milyong naka-rehistrong tagagamit ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) at libo-libong miyembro ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha), mas marami ang nakikipag-ugnayan sa ating mga balitang paskil. Labis naming ikinatutuwa ang pagpapahayag ng mga tagagamit ng kani-kanilang mga kaisipan o alalahanin ukol sa aming mga ipinapaskil! Subalit, ang mga seksyon ng komento sa ilang mga nakaraang balitang paskil ay hindi naging maayos at ligtas na lugar ng pakikipagtalastasan. Sa mga nakaraang buwan, bumuo kami ng mga patakaran sa pamamahala ng mga balitang paskil at kumalap ng isang grupo ng mga boluntaryo na makikita mong magkokomento… Read more

2024 Timeline at Huling Araw sa Pagiging Kaanib sa Halalan ng OTW

Malugod na ipahayag ng Komite ng Halalan ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na nakapaskil na ang timeline para sa halalan sa 2024 para sa mga bagong miyembro ng Lupon ng mga Tagapangasiwa! Gaganapin ang halalan para sa taong ito sa ika-16 hanggang ika-19 ng Agosto. Nangangahulugan ito na sa ika-21 ng Hunyo ang huling araw para magpahayag ang mga boluntaryo ng kanilang kandidatura. Katulad ng dati, sa ika-30 ng Hunyo ang huling araw ng pagiging kaanib sa halalan. Kung interesado kang bumoto, mangyaring siguraduhin na aktibo ang pagka-miyembro mo hanggang sa petsang nabanggit. Mangyaring tandaan na nakatakda ang petsa ng resibo ng iyong… Read more

Abril 2024 Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib: Maraming Salamat sa Inyong Pagtangkilik

Tapos na ang pang-Abril na Kampanya Para Sa Pagiging Kaanib ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) at ikinagagalak naming sabihin na natapos ito nang may kabuuang halaga na US$207,088.91, lagpas sa aming hinahangad na halaga na US$50,000.00. Ang mga donasyong ito ay nagmula sa 6,073 katao galing sa 70 na bansa: maraming salamat sa bawat isa inyo, pati na rin sa mga nagpaskil at nagbahagi ng balita tungkol sa kampanya! Ikinatutuwa rin namin na 5,206 na mga nagkaloob ng donasyon ang pumili na kumuha o magpanumbalik ng kanilang mga pagkakaanib. Hindi mapapanatili ang OTW kung wala ang mga miyembro nito mula sa iba’t ibang… Read more

Kampanya sa Pagiging Kaanib Ngayong Abril 2024: Panatilihing Ligtas ang mga Hangang-Katha

Nakakumpleto ng dalawang sarbey ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) kamakailan kasama ang aming mga project user upang mas higit pang malaman kung ano ang kanilang nalalaman tungkol sa aming ginagawa. Sa aming Ika-16 na Anniversary Survey, 87% ng 67,474 na mga tagahangang tumugon ang nagsabi na hindi nila kailanman narinig ang tungkol sa Open Doors ng OTW. Gayunpaman, sa aming International Fanworks Day (IFD, Pandaigdigang Araw ng mga Hangang-Katha) lampas 60% ng mga kumuha ng sarbey ang nagsabi na alam nila na pinapanatili ng OTW ang mga artsibo ng fandom, subalit 28% lamang ang nakakaalam na tumutulong din kami sa pagpapanatili ng mga… Read more

Pananalapi ng OTW: Badyet sa Taong 2024

Nitong nakaraang taong, nagsikap ang komite ng Pananalapi ng OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na masigurong bayad ang lahat ng mga bayarin ng organisasyon, naisumite ang tamang buwis, at nasunod ang mga pamantayan ng pagtutuos ng salapi. Inihahanda na ngayon ang mga pinansyal na pahayag at pagsusuri para sa taong 2023! Nagtatrabaho rin ang komite nang mabuti upang matugunan ang pangangailangan ng OTW sa taong 2024, at ikinagagalak naming ilahad sa iyo ang badyet para sa taong ito (tingnan ang spreadsheet ng badyet sa taong 2024 para sa karagdagang detalye): Mga Gastusin sa Taong 2024 Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan)… Read more