Pump peth dywedodd Francesca Coppa

Mis yma mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn troi’n 15! Fel rhan o’r ddathliadau, rydyn ni’n cyhoeddi erthygl sbesial 5 Peth gyda un o’n sylfaenwyr, Francesca Coppa. Yn yr erthygl yma, gallwch chi ddarllen atgofion Francesca o ddiwrnodau cynnar yr OTW, a’r heriau mae’r mudiad wedi ei wynebu ers hynny. Rydyn ni hefyd yn gynnal cystadleuaeth trifia (ar gael mewn saesneg yn unig) a sialens ffanwaith. Os hoffech chi wybod may, mynedwch y fersiwn saesneg o erthygl pen-blwydd yr OTW. Tua pop mis mi fydd yr OTW yn cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb (C&A) hefo in o’i gwirfoddolwr amdano’i brofion yn y Mudiad. Mae’r erthygl… Read more

Datganiad ar Ymosodiadau Ebyst Maleisus Yn Erbyn Gwirfoddolyddion yr OTW

Ers y 3ydd o Fai, mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) — y fudiad ddi-elw tu ôl yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun), Fanllên, a phrosiectau eraill — wedi bod yn delio â ymasodion maleisus wedi’i anelu at y fudiad a’i gwirfoddolyddion. Oedd eisiau arnom i rhannu gyda chi rhannau o beth sydd wedi bod yn digwydd, ac hefyd bewth rydym yn ei gwneud i’w hymatal, a sut fydd o’n efallai effeithio ein amser ymateb i’ch gofynion ac ein llwyth waith yn gyffredinol. Yn uwch na hyn, hoffem ofyn am eich amynedd, oherwydd mae’r amserau rhain yn gymleth i bob un ohonyn… Read more

Rali Aelodaeth Ebrill 2022: Diolch Am Eich Cymorth

Mae rali aelodaeth Ebrill yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) wedi gorffen, ac rydym yn hapus i ddweud rydym wedi rhagori ein targed codi arian o $40,000.00 (UD), gyda chyfanswm o $275,724.51 (UD) wedi’i gyfranu gan 7,528 o bobl, o 84 o wledydd. Rydym yn benodol o falch bod 5,810 o gyfranyddion wedi dewis i adnewyddu neu ddechrau aelodaeth OTW. Diolch o galon i bawb yn ein cymuned fyd-eang a wnaeth rhannu, postio am, neu gefnogi trwy gydol y rali. Mae eich cefnogaeth yn cynorthwyo ein cenhadaeth barhaol: i weini ar ddiddordebau ffaniau trwy agor mynediad i a diogelu hanes ffangyfryngau a ffan ddiwyllianau, o bob… Read more

Rali Aelodaeth Ebrill 2022: Mae’r Cerdynau yn Eich Dwylo Chi

Caiff yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei chynllunio, dylunio, a’i hadeiladu gan ffaniau. Rydym yn cael ein cefnogi gan haelioni ariannol ein aelodau. Yr Ebrill hon, wrth i ni lansio ein rali aelodaeth dwy-flynyddol, hoffem esbonio rhai o’r buddiannau o aelodaeth OTW, sydd ar gael i’r rheini sy’n rhoi cyfranniadau o $10 (UD) neu fwy; ac hefyd disgrifio rhai o’r ffurf eraill rydym yn rhannu ein gwerthfawrogiad gyda’n cyfrannyddion. Rydym yn deall efallai i lawer o’n ymwelyddion, ni fydd hi’n bosib cyfrannu at yr OTW trwy ystod y rali hon; a hoffem wneud yn glir bod pob aelod o’n cymuned yn werthfawr, naill os mae… Read more

Ariannau’r OTW: Cyllideb 2022

Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, parhaodd tîm ariannol yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) ei gwaith i wneud yn siwr bod pob un o filiau’r mudiad wedi’i thalu, pob treth wedi’i ffeilio, a chaiff safonau cyffredinol cyfrifyddol wedi’i chyraedd. Mae’r tîm hefyd wedi adnewyddu Siart Cyfrifau y cyfrifeg i adlewyrchu yn well actifedd ariannol yr OTW. Mae paratoadau ar gyfer datganiadau ariannol 2021 yn gyfredol! Wrth i hyn ddigwydd, mae’r tîm hefyd wedi bod yn gweithio’n galed i gyrraedd anghenion 2022 yr OTW, ac yn falch i gyhoeddi i chi cyllideb y flwyddyn hon (mynediad i daenllen cyllideb 2022 ar gyfer gwybodaeth mwy manwl):