AI a sgrapio data ar AO3

Gyda’r amlhau o offer AI yn y misoedd diwethaf, mae ffaniau wedi mynegi eu pryderion am waith wedi’i gynhyerchu gan AI a sgrapio data, a sut all yr datblygiad hwn effeithio yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun). Rydym ni’n rhannu eich pryderon. Fe hoffym ni rhannu gyda chi beth rydym ni’n ei wneud i ymladd sgrapio data a beth yw ein polisiau ar AI fel pwnc. Scrapio data a ffanweithiau AO3 Rydym wedi rhoi gweithdrefnau technogol penodol yn eu lle i rhwystro sgrapio data raddfa fawr at AO3, fel cyfnygu ar gyfraddu a rydym yn monitro ein traffig wefan am arwyddion… Read more

Gŵyl Adborth Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023

Croeso i Ŵyl Adborth Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023! Gyda dros 200,000 o weithiau ar yr “Archive Of Our Own – AO3” (Archif Ein Hun – AO3) erbyn hyn a chyfleoedd niferus i fod yn greadigol gyda’n hoff gymeriadau a lleoliadau, trawsgrosiadau a ymasiadau teyrnas yw rhai o tagiau mwyaf poblogaidd yr AO3. Fe rhannym ni ym mis Ionawr taw thema Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol eleni yw Pan mae teyrnasai’n cwrdd, ac fe wahoddwyd i chi baratoi rhestrau o awgrymiadau o’ch hoff drawsgroesiadau ac ymasiadau teyrnas. Heddiw, rhydyn ni’n gyffrous i weld beth rydych chi wedi llwyddo dod lan ag! I gymryd rhan, rhowch sylwad islawr yn… Read more

Beth Rydym Yn Gwneud Ar Gyfer Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023

Mae’r nawfed Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol blynyddol yn agosáu’n gyflym, ac mae gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) nifer o weithgareddau i ddod yn fuan i’w adnabod! Gwelwch y rhestr isod i ddysgu am beth rydym yn ei wneud i ddathlu a sut allwch cael eich cynnwys. 1. Her Ffanweithiau Y mis diwethaf, fe wahoddym ni chi i ymuno â’n her ffanweithiau gyda’r thema Pan Mae Teyrnassoed Yn Gwrthdaro trwy creu trawsgroesiadau ac asiad teyrnas. Gallwch ymuno trwy creu ffanstorïau, ffangelf, ffanfideöau, pencrêd a mwy! Tagiwch eich creadau #IFD2023 neu #IFDChallenge2023 ar gyfryngau cymdeithasol, neu ddefnyddiwch y tag Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2023 ar yr “Archive of… Read more

Mae diwrnod rhyngwladol ffanwaith 2023 yn agosáu

Safio’r dyddiad: mae hi bron yn ddiwrnod rhyngwladol ffanwaith bron yma! Cafodd Diwrnod rhyngwladol ffanwaith ei greu gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn 2014 er mwyn dathlu’r miliynfed ffanwaith cafodd ei lanlwytho i Archive of our own – AO3 (Archif Ein Hun) a’n cael ei ddathlu ar Chwefror y 15fed. Mae o’n adnabyddiaeth o pob fath ffanwaith – ffanstraeon, celf, fideoau, gylchgronau, a mwy – a’u wychrwydd a pwysigrwydd i ffaniau ar draws y byd. Blwyddyn yma, mi fydd yr OTW yn dathlu’r nawfed Diwrnod Rhyngwladol Ffanwaith blynyddol. Ein thema eleni yw “Teyrnasai’n Taro”. Wyt ti erioed wedi ystyried beth fyddai’n digwydd os fydd… Read more

Newidiadau pellach i gyfrifoldebau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth

Wrth i ni weithio ar wella cydbwysedd cyfrifoldebau ein pwyllgorau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth, rydym yn symud dwy fath o faterion pellach o Bolisi a Chamdriniaeth i fandad Cefnogaeth: Perthynas Ffanyddol Agosaf Mae hyn yn opsiwn rydym yn cynnig sy’n gadael rhywyn penodol i reoli eich cyfrif os rydych yn marw neu yn ddod yn analluog I ddysgu mwy am y rhaglen hon, gallwch darllen Holiadau Cyffredin Telerau ar y pwnc. Nodwch os mae parod gennych chi gais Perthynas Ffanyddol Agosaf ar y gweill, bydd ein tîm Polisi a Chefnogaeth yn cwblhau’r rhai rydyn wedi’i derbyn. I fynd ymlaen, os hoffech wneud cais am… Read more