Newidiadau pellach i gyfrifoldebau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth

Sbotolau ar Gefnogaeth

Wrth i ni weithio ar wella cydbwysedd cyfrifoldebau ein pwyllgorau Cefnogaeth a Pholisi a Chamdriniaeth, rydym yn symud dwy fath o faterion pellach o Bolisi a Chamdriniaeth i fandad Cefnogaeth:

Perthynas Ffanyddol Agosaf

Mae hyn yn opsiwn rydym yn cynnig sy’n gadael rhywyn penodol i reoli eich cyfrif os rydych yn marw neu yn ddod yn analluog I ddysgu mwy am y rhaglen hon, gallwch darllen Holiadau Cyffredin Telerau ar y pwnc. Nodwch os mae parod gennych chi gais Perthynas Ffanyddol Agosaf ar y gweill, bydd ein tîm Polisi a Chefnogaeth yn cwblhau’r rhai rydyn wedi’i derbyn.

I fynd ymlaen, os hoffech wneud cais am Berthynas Ffanyddol Agosaf, neu os mae angen i chi newid neu actifeddu’r un sydd barod yn lle, cysylltwch â Chefnogaeth.

Gweithiau Dyblyg

Weithiau, oherwydd problem neu wall, caiff gwaith ei bostio dwywaith. Gall hyn cael ei adrodd i’n tîm Cefnogaeth, a fydd allu ymchwilio a chymryd i lawr gweithiau dyblyg union. Nodwch ni fydd gweithiau sy’n cynnwys gwahanol (fel gwaith sydd wedi’i olygu, neu sydd wedi’i ail-hysgrifennu) yn cael ei ddelio fel gwaith dyblyg union .

Os hoffech adrodd gweithiau sydd yn copi union o waith arall, rhowch cysylltiadau i’r ddwy waith, neu i bob waith, yn eich adroddiad i’n tîm Gefnogaeth. Gobeithiem bydd y newidiadau hyn yn ddefnyddiol trwy adael aelodau ein tîm Bolisi a Chamdriniaeth i roi fwy o amser ac egni i faterion eraill!


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.