Amicus Curiae izvješća u slučajevima vezanim za američke zakone o publicitetu

FX Networks, LLC AND Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. protiv Olivije De Havilland, DBE

Pravni odjel OTW-a pridružio se Electronic Frontier Foundationu i Wikimedia Foundationu navodeći da Prvi amandman SAD-a štiti pravo o stvaranju ekspresivnih djela o stvarnim ljudima i da pravo javnog prava ne bi smjelo biti korišteno u spriječavanju ljudi da stvaraju dokumentarne drame i druga fikcionalna povijesna i biografska djela.

Facebook, Inc., i Does One through Fifth, uključujući, v. Jason Cross aka Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, i MDRST Marketing/Promocije, LLC

U siječnju 2017. godine, OTW se pridružio nekolicini saveznika u amicus izvješću u slučaju Cross protiv Facebooka. Izvještaj iznosi dva argumenta protiv prekoračenja zakona o pravu javnosti. Prvi argument je taj da ljudi ne bi trebali moći koristiti zakone o pravu javnosti kako bi spriječili nekomercijalnu komunikaciju o sebi na društvenim medijima. Drugi je taj da Odjeljak 230 američkog zakona o komunikacijskom pristanku, koji pruža “sigurnu luku” za stranice koje hostaju sadržaj korisnika (poput fan stranica i stranica na društvenim mrežama), štiti takve stranice od odgovornosti za korisnički sadržaj koji krši prava javnosti.
Davis protiv Electronic Artsa

Zajedno s Electronic Frontier Foundationom i Comic Book Legal Defense Fundom, OTW (Organizacija za transformativna djela) je pitala Vrhovni Sud SAD-a da riješi nesuglasice između američkih sudova o tome kada Prvi amandman štiti ljude i njihovo pravo slobodnog govora da upotrijebe nečije ime, sličnost ili identitet bez kršenja njihovih prava na publicitet. Ovo je dio kontinuiranog napora OTW-a kako bi osigurali da zaštita govora Prvog amandmana obuhvaća i govor o slavnim ljudima.

Pravni odjel OTW-a, zajedno s Electronic Frontier Foundationom (EFF), je podnio amicus izvješće tražeći ponovno saslušanje u slučaju Davis protiv Electronic Artsa. Slučaj se odnosi na vezu između Prvog amandmana, koji jamči pravo na slobodu izražavanja, i državnih zakona o javnosti koji ograničavaju način na koji se imena, sličnosti i osobe mogu koristiti. Izvješće tvrdi da Deveti okrug SAD-a treba ponovno saslušati slučaj zato što je njihova odluka u slučaju odredila krivu ravnotežu, na štetu stvaratelja koji žele stvoriti izražajna djela o stvarnim ljudima. Pod postojećom odlukom, izvješće navodi, “umjetnik koji stvara djelo o stvarnoj osobi ne zna kako bi sud mogao procijeniti odgovornost za upotrebu sličnosti te osobe, osobito ako ne može biti sigurna koja bi nadležna pravila mogla upravljati analizom.”. Izvješće je zatražilo da sud ponovno sasluša slučaj kako bi zaštitili umjetnike koji žele stvoriti realistične prikaze stvarnih ljudi, i kako bi zaštitili kreativno izražavanje od prekoračenja prava javnosti.

Ryan Hart protiv Electronic Artsa i Inc.

OTW je podnio amicus izvješće, kojem se pridružio Digital Media Law Project i International Documentary Association i deset profesora prava, navodeći kako je EA-ova upotreba podataka o igračima američkog nogometa te njihovih opisa u video igri pokrivena Prvim amandmanom. EA i javnost imaju snažan interes za Prvi amandman kako bi mogli uklopiti činjenične informacije – poput igračeve visine, težine, broja na dresu i ekipe – u kreativna djela.