Naše projekty

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastný archív)
AO3 ponúka nekomerčné a neziskové centrálne miesto pre fanfikcie a iné transformatívne fanúšikovské práce používajúc voľno-zdrojový archivačný softvér.

Fanúšikovskí hekeri
The OTW (Spoločnosť pre transformatívnu tvorbu) publikuje blog na diskutovanie o fanúšikovských meta témach a meta perspektívach o fanúšikovských a mediálnych štúdiách.

Fanlore
Fanlore, fanúšikovská wiki, je oddaná uchovávaniu histórie trasformatívnych prác a fandomov, z ktorých vznikli.

Fanúšikovské Videá a Multimédiá
Naše multimediálne projekty momentálne obsahujú the Fan Video Roadmap (Plán rozvoja fan videa), the Vidding History project (Projekt histórie tvorby videí), vrátane the Test Suite of Fair Use Vids (Ukážkovej sady videí k zásadám fair-use), a sadu ďalších zdrojových stránok pre tvorcov fanúšikovských videí, vrátane odporúčaní, kde uverejniť vaše videá a návod na vloženie fanúšikovského videa na AO3.

Legal Advocacy (Právna obrana)
OTW je zaviazaná ochraňovať a obraňovať fanúšikovské práce pred komerčným zneužívaním a právnymi problémami.

Open Doors (Otvorené dvere)
Otvorené dvere ponúkajú útočisko pre rizikové fanúšikovské projekty. Medzi subprojekty patrí the Fan Culture Preservation Project (Projekt na ochranu fanúšikovskej kultúry), ktorý zachováva fanúšikovské magazíny a iné nedigitálne formy fanúšikovskej kultúry a the GeoCities Rescue Project (Projekt na záchranu GeoCities).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatívna tvorba a kultúra)
TWC je recenzovaný akademický časopis, ktorý sa snaží propagovať štipendiá na témy fanúšikovskej práce a praxe.