Närmsta fan-anhörig

Att tänka på sin egen död är vanligtvis svårt. Men vad händer om du tänker på effekten som din död skulle på din identitet som fan? Om du är lik många av oss, kommer tanken förmodligen med en känsla av panik:

“Vad skulle hända med alla mina verk?”

Eller möjligen: “Vad skulle hända om min mamma — eller min partner, eller mina barn — hittar mina verk?”

Det finns inget tvivel om att döden, denna verkliga sista utpost, blir ännu mer emotionellt och legalt komplicerad när den döda har en särskild identitet online, med webbsidor, bloggar, verk, epostadresser och konton på sociala media.

Vila i frid… men låt kommentarerna fortsätta?

Vad väntar du dig ska hända med dina verk och konton efter din död? Vad vill du ska hända med dem? I åtminstone ett fall har fans tagit beslutet: 2007 dog fic-författaren Thamiris och senare under året bestämde sig hennes vänner och andra fans för att donera pengar för att upprätthålla hennes webbsida och göra hennes LiveJournal-konto permanent. Fanlore har en profilsida om författaren och arbetet med hennes eftermäle.

För de flesta, vare sig din närvaro online är enkel eller komplicerad, kommer någon att behöva hantera dina elektroniska spår. Med tanke på detta rekommenderade den amerikanska regeringen 2012 att folk har ett testamente för sociala media, ett dokument som kan användas även av personer med annan nationstillhörighet. En testamentsexekutor online blir ansvarig för att avsluta epostadresser, sociala mediekonton och bloggar, samt verkställer den dödas sista önskan.

Också detta kan vara en överväldigande idé om din exekutor inte själv är ett fan men ändå måste bestämma vad som ska ske med den erotiska Destiel-ficen du lade upp 2010.

Att identifiera närmsta anhörig för AO3

Med tanke på detta har Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) infört möjligheten att bestämma en närmsta anhörig som fan – någon som får tillgång till dina konton i den händelse du skulle dö eller bli oförmögen att själv hantera dem. Genom att välja en person som kan agera å dina vägnar kan du bestämma i förväg hur dina AO3-konton ska hanteras i framtiden.

Kanske vill du att dina verk ska bevaras; kanske vill du att de ska anonymiseras eller raderas; kanske vill du att de ska kunna bli remixade eller ha verk som bygger på dem. Du kan själv välja om din identitet som fan ska finnas kvar efter din död eller inte. Lär dig mer om hur närmsta anhörig som fan fungerar.

Din närmsta anhörig som fan kan vara en del av en större plan för ditt testamente för sociala media. Hen kan också se till att dina läsare har någon att kontakta om de har frågor om den där WIP-n som aldrig blev färdig eller om deras favoritverk får någon fortsättning. Hur du än vill att dina verk ska hanteras ger detta dig en möjlighet att ha en plan redo.

Spotlight

Comments are closed.