Mwyhau Eich Effaith

Yn gynharach yr wythnos yma, dysgodd chi am sut mae’r OTW yn defnyddio eich cyfranniadau. Dyma rhai ffyrdd allwch chi mwyhau eich effaith pan rydych yn cyfrannu at yr OTW!

Mae llawer o gwmnïau, fel Apple, Microsoft a Gwgl, yn cydweddu eich cyfranniadau elusennol os rydych yn weithiwr yn yr Unol Dalaethau. Mae’r OTW yn fudiad di-elw UD cofrestriedig, sy’n meddwl mae hi’n gymwys am llawer o raglennu cydweddu corfforiaethol. Os nid ydych chi yn siwr os mae hyn yn gymwys yn eich ardal lleol neu am eich cwmni, gofynwch eich cyflogwr neu cynghorwr treth. Allwch dyblu eich pŵer cyfrannu!

A ydych chi erioed wedi gweld rhai o ein anrhegion diolch hwylus a meddwl, “Hoffwn i’r anrheg, ond ni allai fforddio cyfraniad mor fawr”? Y newyddion dda yw, rydym yn derbyn cyfraniadau cylchol. Gallwch cyfrannu maint bach pob wythnos, dwy wythnos – beth bynnag sy’n ffitio eich cyllid – a chael yr cyfranniadau adeiladu i fyny i un o ein anrhegion diolch! Defnyddiwch y tudalen gyfraniadau cylchol i gyfrannu, ac wedyn gadewch i ni wybod pa anrheg diolch hoffech eich cyfranniadau mynd tuag at.

Mae’r OTW yn rhedeg yn gyfan gwbl ar gefnogaeth o bobl fel chi. (Os hoffech fwy o wybodaeth ar sut caiff y cyfranniadau ei wario, gwelwch y cyllideb 2017 fama.) Mae pob cyfranniad yn cyfri, rhai fawr a’r rhai fach, ac rydym yn gwerthfawrodi gyd o’ch cefnogaeth. Cyfrannwch heddiw!

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.