Mười năm với AO3: Francesca Coppa

Chúng ta bắt đầu loạt bài chúc mừng lễ kỷ niệm 10 năm của Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) với Francesca Coppa. Francesca là thành viên sáng lập OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và là thành viên lâu đời nhất của ban Giám Đốc (đã phục vụ 5 năm). Cô ấy vẫn còn hoạt động với OTW cho đến ngày hôm nay.

Francesca đã rất nhiệt tình đóng góp cho loạt bài này! Đây là những gì cô ấy muốn nói với chúng ta:

Tôi đi học gần như cả đời và OTW chắc chắn là ngôi trường tốt nhất tôi từng học: như họ nói, “mọi thứ tôi thực sự cần biết tôi đã học hết tại OTW!” Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về những ngày đầu vào mùa hè năm 2007, sau những kêu gọi cho AO3. Các cuộc họp kéo dài đến hàng giờ! Naomi Novik và Michele Tepper đánh giá các công cụ công nghệ và vẽ ra các bản thiết kế trải nghiệm người dùng, và Rebecca Tushnet và Susan Gibel gánh vác công việc giấy tờ phi lợi nhuận của chúng tôi và chọn lựa các cấu trúc và thể chế pháp lý chi phối sự tồn tại của chúng tôi. (Theo tôi, Susan là anh hùng vô danh của OTW thời kỳ đầu.)

Trong khi đó, tôi đã phân bổ các tình nguyện viên của chúng tôi vào các ban. Chúng tôi đã hỏi những người “Sẵn sàng Phục vụ” về các kỹ năng và sở thích của họ, và đó là điều ấn tượng và cảm động nhất: chúng tôi có luật sư, lập trình viên, chuyên gia quan hệ công chúng, nhà phân tích cơ sở dữ liệu, chuyên gia gây quỹ, quản trị viên hệ thống, phóng viên, tư vấn quản lý, kế toán, và người viết tài liệu chuyên môn; rất nhiều chuyên môn và rất nhiều loại chuyên môn, và tất cả được cung cấp cho chúng tôi vì tình yêu.

Đó là điều tôi trân trọng nhất và là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất bây giờ: rằng OTW và AO3 là về tập thể, mạng lưới fandom với những mối quan hệ bền chặt (“Tôi sẽ hy sinh vì bạn”) cũng như mối quan hệ thân sơ (“Này, chúng ta đã ở trong một fandom cùng nhau một lần”), hay chỉ đơn giản mối quan hệ với danh tính chung là người hâm mộ (“bạn đã từng thích một thứ cũng như tôi đã từng thích một thứ!”) khiến chúng ta nhận ra nhau khi chúng ta nhìn thấy một chiếc áo thun, một sticker hoặc một tab đang mở. Tất cả chúng ta đang cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung. Chúng ta là chính những gì trang web nên trở thành: một mạng lưới của một cộng đồng chung tay xây dựng lên một thứ gì đó và giữ cho nó phát triển.


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Archive of Our Own, Event

Comments are closed.