Một số Thay Đổi để Hỗ trợ Đội Chính sách và Lạm dụng

Để tiếp tục cân bằng trách nhiệm giữa đội Hỗ trợ và đội Chính sách và Lạm quyền, hai đầu việc từ đội Chính sách và Lạm quyền sẽ được chuyển sang đội Hỗ trợ:

Thừa kế tài khoản fan

Đây là tính năng cho phép một người cụ thể quản lý tài khoản của bạn trong trường hợp bạn qua đời hoặc không thể tiếp tục hoạt động. Để biết thêm thông tin chi tiết về Thừa kế tài khoản fan, bạn có thể xem Hỏi đáp về điều khoản sử dụng về vấn đề này. Xin lưu ý rằng nếu bạn đã gửi một yêu cầu thừa kế và đang chờ được xử lý, đội Chính sách và Lạm quyền của chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu hiện có.

Nếu bạn cần thiết lập Thừa kế tài khoản fan hoặc thay đổi hoặc kích hoặc thừa kế hiện có, xin liên hệ đội Hỗ trợ.

Tác phẩm nhân đôi

Thỉnh thoảng do lỗi hoặc do chập máy, một tác phẩm có thể bị đăng tải nhiều lần. Khi gặp vấn đề này hãy liên lạc với đội Hỗ trợ, họ sẽ xem xét và gỡ tác phẩm bị trùng. Xin lưu ý rằng tác phẩm có nội dung khác (ví dụ nhưng tác phẩm được biên tập hoặc chỉnh sửa của một tác phẩm khác) không được tính là một tác phẩm trùng.

Nếu bạn muốn báo cáo một tác phẩm là bản sao y hệt của một tác phẩm khác, xin thêm link của cả hai hoặc tất cả tác phẩm vào báo cáo gửi đến đội Hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng những thay đổi này sẽ giúp đội Chính sách và Lạm quyền của nhiều thời gian và năng lượng để xử lý những vấn đề khác!


OTW là một tổ chức phi lợi nhuận mẹ của nhiều dự án, bao gồm AO3, Fanlore, Open Doors, TWC và ban Hỗ trợ pháp luật. Tổ chức chúng tôi hoạt động nhờ những người quyên góp và những fan tình nguyện. Để biết thêm về chúng tôi, xin xem trang web của OTW. Để biết thêm về đội ngũ dịch giả tình nguyện của chúng tôi, xin xem trang của ban Phiên dịch.

Announcement, Archive of Our Own

Comments are closed.