Mihin me uskomme

Toiminta-ajatuksemme

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on fanien perustama voittoa tavoittelematon järjestö, joka palvelee fanien etuja tarjoamalla pääsyn faniteoksiin ja monimuotoiseen fanikulttuuriin ja säilyttämällä niiden historiaa. Uskomme, että fanityöt ovat transformatiivisia ja että transformatiiviset työt ovat laillisia.

OTW edustaa transformatiivisten fanitöiden perinnettä, joka historiallisesti on etupäässä naisten kulttuuri. OTW säilyttää tätä historiaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti samalla, kun se edistää uusia ja ei-valtavirtaisia kulttuuri-identiteetin ilmauksia fandomissa.

Visiomme

Päämääränämme on tulevaisuus, jossa kaikki faniteokset katsotaan laillisiksi ja transformatiivisiksi ja hyväksytään oikeutetuksi luovaksi toiminnaksi. Suojelemme ja puolustamme teoksia proaktiivisesti ja innovatiivisesti kaupalliselta hyväksikäytöltä ja kampanjoimme niiden laillisuuden puolesta. Säilytämme fanien talouden, arvot ja luovan ilmaisun suojelemalla ja tukemalla toisia faneja, työtämme, keskusteluamme, historiaamme ja identiteettiämme samalla, kun tarjoamme kaikille faneille mahdollisimman laajan pääsyn fanitoimintaan.

Arvomme

 1. Pidämme arvossa transformatiivisia faniteoksia ja innovatiivisia yhteisöjä, joissa ne syntyvät, mukaan luettuna media-, real person fiction-, anime-, sarjakuva-, musiikki- ja videoyhteisöt.
 2. Pidämme arvossa identiteettiämme etupäässä naisten muodostamana yhteisönä, jolla on monipuolinen luovuuden ja keskustelun historia.
 3. Pidämme arvossa vapaaehtoispohjalta toimivaa infrastruktuuriamme ja fanien lahjataloutta, joka tunnustaa moninaisen ja monipuolisen toiminnan ja vaalii sitä.
 4. Pidämme arvossa fanitoiminnan saavutettavuutta niin, että kaikki halukkaat voivat osallistua siihen.
 5. Pidämme arvossa loputtomien yhdistelmien ääretöntä monipuolisuutta. Pidämme arvossa kaikkia faneja, jotka tekevät transformatiivisia töitä, heidän rodustaan, sukupuolestaan, kulttuuristaan, seksuaalisesta identiteetistään, toimintakyvystään ja taidoistaan riippumatta. Pidämme arvossa esteetöntä fanien ajatusten ja kulttuurien keskinäistä vaihtoa ja vaikuttamista, ja samaan aikaan pyrimme välttämään fandomin yhdenmukaistamista tai keskittämistä.

Tavoitteemme

OTW on vuodesta 2007 lähtien rakentanut vankkaa pohjaa toiminnalleen elinvoimaisena ja luovana järjestönä seuraavin tavoin:

 • Vakiinnuttamalla asemansa Yhdysvaltain veroviraston tunnustamana voittoa tavoittelemattomana järjestönä.
 • Luomalla OTW:lle infrastruktuurin perustamalla hallituksen ja toimikuntia, ottamalla vastaan jäseniä ja lahjoituksia, luomalla kontakteja yhteistyötahoihin ja järjestämällä vaaleja.
 • Edistämällä yhteisön vuorovaikutusta ja panosta OTW:n kotisivun kautta sekä muissa virtuaalisissa ja ei-virtuaalisissa fanien kokoontumispaikoissa.
 • Suunnittelemalla, ohjelmoimalla ja julkistamalla Archive of Our Own – AO3 (Oma Arkisto) -sivuston, nettiarkiston transformatiivisille faniteoksille.
 • Tutkimalla tapoja saattaa fanien teokset mahdollisimman esteettömästi saataville.
 • Käynnistämällä fanien oikeuksia ajavan projektin ja luomalla kontakteja faniteosten puolustamiseksi niiden laillisuuden kyseenalaistamiselta.
 • Luomalla fanien wikin säilyttämään transformatiivisten faniteosten ja niiden taustalla olleiden fandomien historiaa.
 • Perustamalla vertaisarvioidun aikakausjulkaisun edistämään faniteosten ja -käytäntöjen akateemista tutkimusta.
 • Kehittämällä pitkän tähtäimen suunnitelman järjestölle.
 • Ryhtymällä muihin transformatiiviselle fandomille olennaisiin projekteihin, kuten fanien historian ja teosten säilyttämiseen, fanien käyttöön tarkoitetun infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon ja fandomiin keskittyvän tieteellisen tutkimuksen edistämiseen.