Komite ng Pagsasalin

Tungkol sa Amin

Ang Komite ng Pagsasalin ay binubuo ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo. Ang aming pangunahing tungkulin ay
ipamahagi ang mga nilalaman ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) at ang mga proyekto nito sa mga tagahangang hindi nagsasalita ng wikang Ingles.

Tinutulungan din namin ang iba pang mga komite at boluntaryong grupo sa OTW na makipag-ugnayan sa mga tagahanga at tagagamit na hindi nagsasalita ng wikang Ingles.

Ang komite ay binubuo ng mga tagasalin at ng mga katiwala ng mga boluntaryo. Ang mga tagasalin ay napapangkat ayon sa wika. Sila ang nagsasalin at namamatnugot ng mga naisaling teksto. Ang mga katiwala ng mga boluntaryo ang namamahala at nakikipag-ugnayan sa mga pangkat. Gumagawa rin sila ng iba’t ibang tungkuling administratibo, tulad ng paggawa at pag-upload ng mga dokumento, pagsubaybay sa mga deadline, pakikipagpanayam sa mga aplikante, at pagsasanay ng mga bagong boluntaryo.

Mayroon kaming 36 pangkat na may iba’t ibang laki: Arabe, Bengali, Brasilyang Portuges, Catalan, wikang Tsino, Kroatyano, wikang Tsek, wika ng Denmark, wikang Olanda, Europang Portuges, wikang Filipino, Finnish, Pranses, Aleman, Griyego, Hebrew, Hungarian, Indonesiyo, Italyano, Hapon, Koreano, wikang Letonya, Malay, Marathi, Norwegian, Polish, Rumano, Ruso, Serbiyano, Eslobako, Eslobenyan, Espanyol, Suweko, Turko, Vietnamese at Welsh. Lagi kaming naghahanap ng oportunidad na bumuo ng panibagong pangkat na magsasalin ng iba pang wika!

Ang Aming Tungkulin

Sinasalin ng Komite ng Pagsasalin ang mga materyal at proyekto ng OTW, tulad ng pangunahing site ng organisasyon at ang mga FAQ ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Sinasalin din namin ang mga balita at anunsyo ng mga proyekto ng OTW, tulad ng mga anunsyo ng Open Doors tungkol sa kanilang pag-aangkat, mga balita ukol sa AO3, mga kampanya para sa pangagalap ng miyembro ng OTW at pati na rin ang mga video subtitle.

Tumutulong din kami sa Konseho ng mga Patakaran at Laban sa Pang-aabuso at Komite ng Tulong sa pamamagitan ng pagsalin sa mga mensahe’t hiling ng mga tagagamit na hindi nakasulat sa wikang Ingles. Tumutulong din kami sa pagtugon sa mga pampublikong komento na hindi rin nakapaskil sa wikang Ingles.

Tungkol sa Pangkat Filipino

Binuo ang pangkat ng wikang Filipino noong Pebrero 2016, at kasalukuyan itong binubuo ng 5 boluntaryo. Sinasalin nila ang website ng OTW, mga FAQ ng AO3, at tumutulong sila sa Konseho ng mga Patakaran at Laban sa Pang-aabuso at Komite ng Tulong sa pagtugon sa mga hinaing ng mga tagagamit ng AO3.

Makipag-ugnayan

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gawain ng Komite ng Pagsasalin, ang aming mga pangkat, paano maging boluntaryo, o iba pang katanungan, makipag-ugnayan sa amin, at malugod namin kayong sasagutin.

Ang Aming Lokasyon

Narito ang isang mapa na nagpapakita ng mga bansang sakop ng mga miyembro ng Komite ng Pagsasalin ng OTW noong Setyembre 2018. Ang mga bansang mas madilim ang pagkakakulay ay may mas maraming miyembro. (Tanging ang mga miyembrong sumang-ayon sa pagtala ang isinama sa binilang). Pinapakita sa mapa ang nasyonalidad o estado ng residensya ng mga miyembro, depende sa kanilang piniling gamitin.