Meie kreedo

Meie missioon

OTW (Transformatiivloomingu Ühendus) on fännide asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärgiks on fännide huvide toetamine fänniteoste ja fännikultuuri lugematute vormide ajaloo alalhoidmise ja sellele ligipääsu tagamise kaudu. Me usume, et fänniteosed on transformatiivsed ja et transformatiivsed teosed on legitiimsed.

OTW esindab transformatiivse fänniloomingu tava, mille juured on ajalooliselt valdavalt naiskultuuris. Seda ajalugu talletab OTW oma missiooni järgides, toetades samas fänkonnas uusi ja peavoolu-väliseid kultuuriidentiteete.

Meie visioon

Meie tulevikunägemuses on kõik fänniteosed tunnustatud seaduslike ja transformatiivsetena ja aktsepteeritud kui legitiimne loometegevus. Oleme oma loomingu kaubastamise ja vaiete (juriidiliste rünnakute) eest kaitsmisel ennetavad ja uuenduslikud. Kaasfänne, meie loomingut, arvamusavaldusi, ajalugu ning identiteeti kaitstes ja toetades hoiame alal meie fännimajandust, fännilikke väärtusi ja loovust, pakkudes samas kõigile fännidele võimalikult laialdast ligipääsu fännitegevustele.

Meie väärtused

 1. Väärtustame transformatiivseid fänniteoseid ja uuenduslikke kogukondi, millest nood pärinevad, sealhulgas audiovisuaalmeedia, RPF-i (fännikirjandus, kus tõelised isikud, reeglina kuulsused, on tegelased fiktiivses stsenaariumis), anime, koomiksite, muusika ja videoloomingu fänkondi.
 2. Väärtustame oma identiteeti suures osas naistest koosneva, loovuse ja arvamusavalduste poolest rikkaliku ajalooga kogukonnana.
 3. Väärtustame oma vabatahtlikepõhist taristut ja fänkonna kingimajandust, mis tunnustab ja hoiab au sees lugematuid eripäraseid tegevusi.
 4. Väärtustame fännitegevuste võimalikult ligipääsetavaks muutmist kõigile osaleda soovijatele.
 5. Väärtustame piiritut mitmekesisust lõputus hulgas kooslustes. Väärtustame kõiki transformatiivse loominguga seotud fänne – sõltumata nende rassilisest, soolisest, kultuurilisest või seksuaalsest identiteedist või nende võimekusest. Väärtustame tõketeta fännilikku mõtte- ja kultuurivahetust, püüdes ühtlasi hoiduda fänkonna samataoliseks muutmisest või mingile keskusele allutamisest.

Meie sihid

OTW on alates 2007. aastast teinud palju elujõulisele ja loovale ühendusele aluse panemiseks:

 • OTW asutamine IRS (USA Maksuameti) poolt tunnustatud mittetulundusühinguna.
 • OTW taristu loomine, mis hõlmas juhatuse ja komiteede asutamist, liikmete värbamist ja annetuste kogumist, koostöösuhetele aluse panekut ja valimiste korraldamist.
 • Kogukonna suhtluse ja tagasiside toetamine OTW veebilehe kaudu ning fännide veebisiseste ja -väliste suhtlusruumide üleselt.
 • Archive of Our Owni – AO3 (Meie Oma Arhiivi) – transformatiivsete fänniteoste majutamiseks mõeldud veebiarhiivi – disainimine, programmeerimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.
 • Püüe igakülgselt parandada fänniteoste ligipääsetavust.
 • Õigusalase eestkõnelemise projekti ellu kutsumine ja koostöösuhete arendamine kaitsmaks fänniteoseid vaidlustamise eest.
 • Fänniwiki loomine, et hoida alal transformatiivse fänniloomingu ja selle allikaks olevate fändomite ajalugu.
 • Eelretsenseeritud teadusajakirja asutamine fänniteoste ja -tavade teemalise teadustöö toetamiseks.
 • Ühenduse pikaajalise arenguplaani väljatöötamine.
 • Teiste transformatiivse fänkonnaga seotud projektidega tegelemine, nagu näiteks fänniajaloo ja -teoste alalhoidmine, fännidele kasutuseks sobiva taristu rajamine ja üleval pidamine ning fändomi-teemalise teadustöö toetamine.