Medlemmar i OTWs styrelse som avgår

OTW (Organisationen för transformativa verk) behöver tyvärr meddela att Antonius Melisse och Natalia Griber har avgått från styrelsen. Antonius mandatperiod skulle ändå ha gått ut om några månader, så att hans plats skulle fyllas i och med detta års val. Natalia hade däremot fortfarande två år kvar på sin mandatperiod. Hennes plats kommer att läggas till antalet platser som ska fyllas i det kommande valet.

Eftersom antalet tomma platser i styrelsen nu är detsamma som antalet kandidater kommer årets val till OTWs styrelse att vara obestritt. Valet kommer ändå att genomföras den 11-14 augusti och medlemmar av OTW kommer att välja tre kandidater som tjänar i styrelsen en hel mandatperiod (tre år) och två kandidater som tjänar en kortare period.

Vi vill tacka Antonius och Natalia för deras tjänster som styrelsemedlemmar och önskar dem allt gott i framtiden.

Tillagt: Styrelsemedlemmen Alex Tischer har också avgått från OTWs styrelse från och med 27 juli.


OTW är en icke vinstdrivande organisation som står bakom ett flertal projekt, inklusive AO3, Fanlore, Öppna dörrar, TWC och OTW:s juridiska rådgivning. Vi är en organisation som drivs av fans, finansieras enbart genom gåvor och bemannas helt av volontärer. Lär dig mer om oss på OTW:s webbplats. För mer information om vårt team av översättarvolontärer, som har översatt detta inlägg, kolla in sidan för Översättning.

Announcement

Comments are closed.