Mars 2015 Nyhetsbrev, Volym 89

I. FLYTTNING AV SERVER!

Under den senaste månaden har System genomfört en stor omlokalisering av våra servrar, inklusive servrar för Vårt Eget Arkiv – AO3 och Fanlore– till vårt splitternya serverrack. Avbrottet varade i några få timmar, och det tog en extra dag att indexera hela sidan. System-teamet arbetade även med IT-support från ett stort universitet för att förhindra framtida DDOS-attacker på AO3 och hjälpte även OTW (Organisationen för Transformativa Verk) med att lägga till “fandom.org” som ett domännamn, som nu leder till att “transformativeworks.org” öppnas i webbläsaren.

II. HOS AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi rättade till små problem (Release 0.9.51: Change Log) i början av mars och även olika småförändringar för att det i framtiden ska bli enklare att uppgradera Ruby och Rails (Release 0.9.53: Change Log).

Missbruk mottog cirka 450 ärenden i mars. Kommittén har även fått elva nya medlemmar! \o/ Missbruksteamet samarbetar nu med Tillgänglighet, Design och Teknologi för att skapa nya verktyg som ska hjälpa både Missbrukskommittén och våra användare.

Support mottog 738 supportärenden i februari och får nog en liknande siffra för mars, med 467 ärenden hittills.

Öppna Dörrar har under månadens gång arbetat med Tillgänglighet, Design och Teknologi med en ny importeringsproccess som de kommer testa med ett arkiv i april. De har även arbetat med andra nya, ofärdiga arkiv, speciellt med att manuellt importera Chains: The Powerfic Archive. Förslag på vad de kan ändra i sin policydokumentation kan du lämna här fram till den 13 april.

Taggorganisering. arbetade med Tillgänglighet, Design och Teknologi för att synkronisera organisering kring serverförflyttningen, hjälpte Support med att svara på inskickande ärenden, samt svarade på flera frågor på Twitter.

AO3 Dokumentation har nyligen välkomnat fem nya medlemmar till gruppen, som redan jobbar hårt med att skriva och redigera FAQs och användarguider.

III. VAD SOM ÄR PÅ GÅNG

Tidskriftens gästredigerade utgåva 15 mars av Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer), Prestanda och Prestation, kom ut precis i tid, tack vare våra produktionsvolontärer som utförde otroligt arbete under ledning av den kunniga personalmedlemmen Rrain. Även den gästredigerade utgåvan (som kommer ut 15 juni) av Europeiska Fans och Europeiska Fanobjekt är redo att bli klar för publicering i tid till publiceringsdatumet. Tidskriften arbetar för tillfället med skribenter för att färdiggöra manuskript för 15 septembers utgåva av TWC.

I mars svarade Juridiken på ovanligt många frågor inskickade av fans. Detta inkluderade att ge råd åt ett fan som kämpade mot en rättslig prövning av ett verk. De arbetade även med Kommunikation på ett lärorikt och informerande inlägg om hur Tumblr har tagit ner verk.

Wiki arbetar just nu med att introducera tre nya kommittémedlemmar. Tillsammans med Tillgänglighet, Design och Teknologi har de startat den årliga April Showers. Den fjärde april hölls en “redigeringsfest” för att hjälpa nykomlingar till Fanlore med deras frågor om hur man skapar inlägg.

Översättning öppnade ansökningar för volontärer och fick 58 anmälningar! De har hittills fått 20 nya översättare och de är inte klara än. Nuvarande team som har växt är brasiliansk portugisiska, katalanska, holländska, europeéisk portugisiska, franska, hebreiska, italianska, koreanska, polska och svenska. Dessutom har det bildats ett nytt team för kiswahili!

IV. LEDNING

Efter att kommittéordföranden för Webbstrategi, Design & Utveckling avgått av personliga skäl så har Styrelsen huvudsakligen lagt sin tid på att hantera problemen som fortsätter att orsaka instabilitet i både kommittén och på OTWs hemsida. Eylul har fått positionen som tillfällig ordförande. Med hjälp från resten av styrelsen har Eylul arbetat hårt med att besvara de överflöd av ärenden styrelsen har fått in samt att stabilisera kommittén.

Under den senaste månaden har styrelsen även godkänt ny personal för flera olika kommittéer, samt diskuterat och godkänt ett flertal olika förslag, inklusive köp utav grafisk designmjukvara till Tillgänglighet, Design och Teknologi och en förflyttning av CiviCRM till en extern värd i väntan på nästa värvningskampanj.

Utveckling och Medlemskap har arbetat hårt med att förbereda allt inför värvningskampanjen som kommer att pågå1-6 maj. Temat kommer att vara spel och lekar. Utveckling och Medlemskap kommer att framhäva OTWs hårda arbete genom att använda spel som Go, Suduko och schack. Deras nya personal har blivit tränade och har varit väldigt hjälpsamma.

Strategisk Planering lyckades bli klara med andra utkastet av OTWs strategiska mål 2016-2019. Den tre veckor långa responsperioden är planerad att avslutas den 10 april, men de funderar på att förlänga perioden för att vara säkra på att alla som vill ge respons har tid med att göra det. De kommer att hålla ett extramöte med volontärer och personal och har även kontaktat ordförande och projektledare för respons från deras arbetslag. All denna respons kommer att leda till den slutgiltiga utgåva av dokumentet som preliminärt kommer att publiceras i juni 2015.

V. ALLT HANDLAR OM FOLKET

Volontärer och Rekrytering anordnade rekrytering för Missbruk, Strategisk Planering och Översättning och är glada över att välkomna så många nya människor!

Ny kommittéordförande: sarken (Tillgänglighet, Design & Teknologi)
Nya kommittémedarbetare: thatwasjustadream (Kommunikation), Katarina Harju (Missbruk), Paris Tuggle (Missbruk), Astrid Clemons (Missbruk), Amalia Blondet (Missbruk), Sofia (Missbruk), Highlander_II (Wiki), SoyAlex (Wiki), en annan medarbetare hos Wiki, två andra medarbetare hos Kommunikation och sex andra medarbetarehos Missbruk.
Nya medlemmar i arbetsgrupper: Chrissy Sky (AO3-dokumentation), Jocelin Potash (AO3-dokumentation), KM Ruiz (AO3-dokumentation), Calescent och 2 andra hos AO3-dokumentation.
Nya volontärer hos Översättning : Ilona van der Vegt, Marta Gil Almirón, Sofia, Roser Agnes, Eva Mignini, Oriontsuki, badhand, Dutchie848 och åtta till.

Avgående ordförande: moonmagicks (Webbstrategi, Design och Utveckling)
Avgående kommittémedarbetare: 1 hos Missbruk och 1 hos Kommunikation
Avgående medlemmar av arbetsgrupper: Lucy Pearson (AO3-dokumentation) och 1 volontär hos AO3-dokumentation.
Avgående volontärer hos Taggorganisering: Taine och 4 andra.
Avgående volontärer hos Översättning: Daniela Kreimerman, bm1893 och 6 andra.

För mer information om våra kommittéer, var vänlig läsvår lista över kommittéerpå vår hemsida. .

Okategoriserad

Comments are closed.