Maraming salamat sa iyong suporta

Tapos na ang kampanya sa pagiging kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ngayong Abril, at lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagiging bukas-palad. Sa pamamagitan ng iyong tulong, nakalikom kami ng kabuuang halaga na umabot sa US$458,501.00 na ipinagkaloob ng 14905 katao mula sa 96 bansa, mahigit pa sa inaasahan naming donasyon na US$130,000! Taos-puso ang aming pasasalamat, at higit kaming nananatiling tapat sa komunidad na ito na sama-sama nating itinataguyod bawat araw. Hindi sapat ang aming pasasalamat sa iyong pagtulong sa aming misyon, at sa pagtitiyak na patuloy pang lalago ang aming mga proyekto sa hinaharap.

Isang samahang di-pangkalakalan ang OTW, kung kaya’t mapupunta ang bawat dolyar na iyong inambag sa aming paglilingkod na pangalagaan para sa lahat ang mga hangang-katha at ang kultura ng mga tagahanga. Ngayong taon, sinuportahan mo ang komite ng Open Doors sa kanilang pagsisikap na maibsan ang epekto ng pagsasara ng Yahoo Groups, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kasapi at tagapamagitan na iangkat ang nilalaman nito sa Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan). Tumulong ka rin na pondohan ang pagbili ng mga bagong servers para sa AO3, na makakatulong sa pagpapanatili ng ating katatagan habang lumalaki ang base ng ating mga tagagamit. Sinuportahan mo rin ang komite ng Batasan sa kanilang depensa laban sa paglalagda ng mga kautusang makakapinsala sa mga tagahanga sa buong mundo. (Mahahanap mo ang buong detalye kung paano ginagamit ang ating pondo sa pinakabagong paskil ukol sa badyet.)

Sa pamamagitan ng iyong tulong, maipagpapatuloy namin ang aming aktibong pagsusuporta sa mga hangang-katha at paglilingkod sa pangangailangan ng fannish community taon-taon. Kung kaya’t muli kaming nagpapasalamat sa iyo; tunay kaming nagagalak sa iyong suporta at pagiging bukas-palad. Huwag kang mag-alala: kung nais mong magbigay ng donasyon pagkatapos ng panahon ng kampanya, tumatanggap ang OTW ng donasyon sa buong taon!

(Mangyaring tandaan na dahil sa sitwasyon na dulot ng COVID-19, maaaring maantala ang paghahatid namin sa ilan sa iyong mga regalo. Mangyaring pumunta sa aming pahina ng donasyon para sa pinakabagong impormasyon ukol dito.


Isang di pang-kalakal na organisasyon ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Batasang Pagtataguyod. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga taga-hangang boluntaryo at umaasa nang lubusan sa mga donasyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa OTW, mangyaring tumungo sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, mangyaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.