Maging Kasapi ng OTW at Bumoto sa Halalan 2024!

Nalalapit na ang panahon ng halalan! Ang pagiging kasapi ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay nangangahulugan na maari kang bumoto para sa Lupon ng Pangangasiwa. Mayroon itong epekto sa pamamalakad ng mga proyekto tulad ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan), Fanlore, atTransformative Works and Cultures – TWC (Ibahing Katha at Kultura) ngayon at sa hinaharap. Gaganapin ang halalan para sa Lupon ng Pangagasiwa para sa taong ito sa ika-16 hanggang ika-19 ng Agosto . (Mangyaring pumunta sa Talahanayan ng Halalan Para sa Taong 2024).

Para makaboto, kailangan mong maging kasapi ng OTW hanggang sa hatinggabi UTC ng ika-30 ng Hunyo 2024 (Anong oras ito para sa akin?). Alalahanin na ang resibo ng iyong donasyon ay dapat naka-petsa sa iyong time zone, hindi sa UTC. Kung ikaw ay nagbigay ng donasyon sa ika-30 ng Hunyo, dapat mayroong palatandaan sa iyong resibo kung sa aling eleksyon ka maaaring bumoto.

Nangangahulugan ito na nakapagbigay ka ng donasyon ng US$10 o higit pa sa pagitan ng ika-1 ng Hulyo 2023 at ika-30 ng Hunyo 2024, AT pinili mong maging kasapi noong nagbigay ka ng donasyon.
Para maging kasapi, kailangan piliin mo ang “Yes” (Oo) bilang sagot sa tanong na “Do you want to be an OTW member? ($10 minimum donation)” (Nais mo bang maging kasapi ng OTW? ($10 pinakamababang donasyon)) sa form ng donasyon. Kung hindi ka sigurado kung naaangkop ito sa ginawa mong donasyon, mangyaringmakipag-ugnayan sa Komite ng Pagsulong at Kaaniban.

Kapag nakilahok ka sa kampanya para sa pagpaparehistro ng botante, makakatanggap ka ng isang icon na espesyal ang pagkakadisenyo at makukuha lamang sa panahon ng kampanya. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyong pagtangkilik sa OTW! Mag-rehistro para bumoto atmagbigay ng donasyon ngayon!


Isang organisasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Nagbabagong Katha) na sumasaklaw sa ilang mga proyekto, tulad ng AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, at Ligal na Pagtataguyod ng OTW. Pinapatakbo ang buong organisasyon ng mga boluntaryo at dumepende lamang sa mga donasyon. Maaari niyong alamin ang higit pa tungkol sa amin sa pagbisita sa website ng OTW. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming mga boluntaryong tagasalin, na siyang nagsalin ng paskil na ito, maaaring tumungo sa pahina ng Komite ng Pagsasalin.

Event

Comments are closed.