Mae’r post hyn yn bosib oherwydd cyfrannwyr fel chi!

Diolch am gefnogi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae ein rali Ebrill 2017 wedi gorffen, a rydym ni wedi codi dros $145,000 (UD) o 72 wlad gwahanol, gyda dros 5,600 gyfraniadau unigol yn cynnwys 3040 o gyfranwyr newydd.

Yr wythnos yma, diweddarym ni chi ar ddatblygiadau cyffrous mewn sawl brosiect OTW. Hefyd, dwedom ni i chi am ffyrdd eraill gallwch cyfrannu; cydweddiad gofforiaethol i fwyhau eich effaith, a chyfraniadau cylchol i gael at yr anrheg diolch gwych byddech yn siwr i garu!

Hoffwn hefyd adnabod pob un o’r gwirfoddolwyr OTW sy’n gweithio yn y cefndir i wneud y rali hon, a phopeth rydym yn ei gwneud, yn bosibl. Nid oedd yr rali hyn yn lwyddianus hebdon nhw, ac hebddoch chi. Unwaith eto, diolch am eich haelioni a chefnogaeth wrth iddym parhau i dyfu fel mudiad.

(Er bod y rali wedi gorffen, mae eich cyfranniadau yn cael ei dderbyn unrhyw amser.)

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.