Mae Eich Cyfraniadau Yn Helpu Ni Tyfu!

Fel rydych chi efallai wedi gweld, wnaeth yr “Archive of Our Own – AO3” (Archif Ein Hyn) uwchraddio ei pheiriant chwilio. Wnaeth y newidiad hyn cynnwys llwyth o nodweddion newydd poblogaidd, a nid oeddent yn bosib heb eich cyfraniadau chi!

Un o’r uchafbwyntiau fawr yr uwchraddiad hon yw’r hidlydd gwaharddu, sy’n hawdd i’w ddefnyddio. Dim eisiau unrhywbeth maenus yn eich gweithiau clyd? Dim problem! Dewiswch “Angst” (Maenu) o’r restr o “Additional Tags” (Tagiau Ychwanegol) i’w wahardd. Os na allwch chi darganfod y tag hoffech wahardd yn y restrau ar gael, teipiwch nhw yn y maes “Other tags to exclude” (Tagiau arall i’w wahardd).

Eisiau chwilio yn ddyfnach? Mae na rhai gweithredydd chwilio cudd i helpu chi darganfod beth yn union rydych chi’n chwillio am.

Oherwydd chi, gallem ni gweithredu a gwella’r AO3. Mae popeth o ganfodydd sbam i weinyddion newydd yn cael eu hariannu gan arian a gaiff ei gyfrannu gan bobl fel chi. Mae eich cyfraniadau chi hefyd yn helpu ni cyflogi contractydd i helpu ein tîm codio gwbl-wirfoddoladwy i wneud newidiadau fawr (fel y uwchraddiad peiriant chwilio) yn bosibl! Gallwch gweld ein post cyllideb diweddaraf am fwy o wybodaeth am sut mae eich cyfraniadau yn cael eu defnyddio, a beth hoffem cyflawni gyda nhw yn y dyfodol.

Ac nid yn unig yr AO3 sy’n buddu o’r cyfraniadau! Er mae’r AO3 yn y prosiect mwyaf drud a gweladwy yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), mae gennym ni llawer o brosiectau eraill sy’n cefnogi ffaniau a ffangyfryngau, a mae pob un angen eich cefnogaeth. Ai buoch yn ffan o’n gwaith “Legal Advocacy” (Eiriolaeth Gyfreithiol), ein prosiect “Open Doors” (Drysau Agored), Ffanllên neu “Transformative Works and Cultures – TWC” (
Diwylliannau a Chyfryngau Trawsffurfiadwy), gallwch helpu eu cefnogi trwy cyfrannu heddiw!


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.