Mae Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol 2018 yn dod!

Mae Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol yn digwydd ar y 15fed o Chwefror, 2018. Mae’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn creu cynllyn i’w dathlu, ond hoffem ymestyn i gael gwybod beth byddych chi yn ei ngwneud!

Beth yw Dydd Ffangyfryngau Trawsffurfiadwy?

Dydd i hybu creadigrwydd ffanyddol ym mhob ffurf, dros y byd i gyd. Yn nhestynau, celf, sain neu amlgyfryngau, beth bynnag ei gwlad a’i hiaith gwreiddiol, rydym yn defnyddio ffangyfryngau i ddangos cariad i’n teyrnassoedd, a chreu cymunedau a thraddodiadau ein hun. Ar Dydd Ffangyfryngau Rhyngwladol, hoffem weld ffaniau ym mhobman dangos faint mor bwysig mae ffangyfryngau yn i nhw.

Dywedwch I Ni Beth Mae Ffangyfryngau Yn Meddwl I Chi

Byddem yn cyhoeddi gweithgareddau sydd wedi’i noddi gan yr OTW yn y mis nesaf,on yn y cyfamser, hoffem clywed eich cynlluniau ar gyfer dathlu. Hoffem clywed beth mae ffanweithiau yn meddwl i chi. Gwnewch un o’r canlynol erbyn y 31ain o Ionawr:

  • Rhowch tag hash i’ch meddyliau gyda #WhatFanworksMeantoMe ar Twitr, Facebook, neu Twmblr, ac hefyd, os hoffech chi, rhowch tag hash ar gyfer eich gwlad!
  • Anfonach traethawdau hirach (lan at 350 o eiriau) i’n tîm Cyfarthrebiad trwy’r ffurflen cysylltu.

Byddem yn dewis lan i chwech cyflwyniadau ar gyfer cyhoeddiad ar Newyddion OTW ar y pumed o Chwefror fel rhan o’n cynarweiniad i Ddydd Ffangyfryngau Rhyngwladol. Wrth cyflwyno,cofiwch cynnwys y canlynol:

  1. Sut hoffech chi cael eich enw/ffugenw ei restri
  2. Pa wlad rydych yn galw’n gatref

Croesawem cyflwyniadau ym mhob iaith, felly dechreuwch rhannu eich cariad am ffangyfryngau!
Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Announcement, Event

Comments are closed.