Mae diwrnod rhyngwladol ffanwaith 2023 yn agosáu

Safio’r dyddiad: mae hi bron yn ddiwrnod rhyngwladol ffanwaith bron yma!

Cafodd Diwrnod rhyngwladol ffanwaith ei greu gan yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy) yn 2014 er mwyn dathlu’r miliynfed ffanwaith cafodd ei lanlwytho i Archive of our own – AO3 (Archif Ein Hun) a’n cael ei ddathlu ar Chwefror y 15fed. Mae o’n adnabyddiaeth o pob fath ffanwaith – ffanstraeon, celf, fideoau, gylchgronau, a mwy – a’u wychrwydd a pwysigrwydd i ffaniau ar draws y byd.

Blwyddyn yma, mi fydd yr OTW yn dathlu’r nawfed Diwrnod Rhyngwladol Ffanwaith blynyddol. Ein thema eleni yw “Teyrnasai’n Taro”. Wyt ti erioed wedi ystyried beth fyddai’n digwydd os fydd Sam a Dean Winchester yn ffraeo ‘da L o Death Note dros ymchwiliad throseddol? Neu os oedd Katsuki Yuuri a Viktor Nikiforov mewn bydysawd arineli môr-leidr ô’r steil Our Flag Means Death? Dyma’ch cyfle i ysgrifennu, darlunio, neu filkio’ch syniadau trawsgroesi rhyfeddaf!

Gallech chi cymryd rhan mewn pwy bynnag ffordd a hoffech, ond dyma rhai awgrymiadau:

  • Creu rhestrau awgrymiadau o’ch hoff trawsgroesiadau i rhannu fel rhan o’n Hwyl Rhoi Adborth, yn dechrau’r 12fed o Chwefror
  • Postio’ch fframweithiau trawsgroesi ar AO3 gan ddefnyddio ein tag Diwrnod Rhyngwladol Ffanwaith 2023
  • Rhannu pencredoau trawsgroesi ar cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r tag IFD2023 neu #IFDChallenge2023

Dilynwch newyddion OTW ar cyfryngau cymdeithasol i ddarganfod mewn cwpwl o wythnosau beth ry’n ni’n wneud i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Ffanwaith 2023. Os wyt ti neu’ch teyrnas yn cynnal gweithgareddau’ch gad, wybod i ni fel gallen ni eu hybu!


Mae’r OTW yn mudiad rhiant ddi-elw o sawl brosiect, yn cynnwys AO3, Ffanllên, Drysau Agored, TWC, ac hefyd Eiriolaeth Gyfreithiol yr OTW. Rydym yn fudiad sy’n cael ei rhedeg gan ffaniau a’i chefnogi gan cyfrannydd, gyda staff sy’n gwbl gwirfoddoladwy. Dysgwch mwy amdanom ar wefan yr OTW. I ddysgu mwy am ein tîm o gyfieithydd gwirfoddoladwy, gwelwch y dudalen Gyfieithu.

Event

Comments are closed.