Lokakuun 2014 uutiskirje, numero 85

Lisätietoa toimikuntiemme toiminnasta löydät nettisivujemme toimikuntalistasta.

I. FANDOM VASTASI HAASTEESEEN!

Lokakuussa tuhannet fanit liittyivät OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) jäseniksi ja moni muu lahjoitti, levitti tietoa eteenpäin ja kannusti meitä kaikkien aikojen menestyksekkäimmän jäsenhankintakampanjamme aikana! Kampanjan lopputulos oli yhteensä 173 760, 34 Yhdysvaltain dollaria, mutta lokakuun loppuun mennessä olimme keränneet 183 110,34 dollaria 8 219 lahjoittajalta.

Vaikka Kehitys & jäsenyys -toimikunta oli valmistellut kampanjan materiaaleja jo kuukausia etukäteen, se joutui huolehtimaan useista teknisistä ongelmista ja muista muutoksista johtuvista tilanteista kampanjan aikana. Lisäksi toimikunta vastasi satoihin käyttäjiltä tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin, mikä tarkoitti montaa pitkää työpäivää pienelle, mutta ahkeralle ryhmälle.

Käännös-toimikunta teki myös pitkää päivää lokakuisen kampanjan parissa saadakseen muuttuvan materiaalin käännetyksi ajallaan. Kaiken kaikkiaan se toimitti kymmenen dokumenttia 18 eri kielellä — mukaan lukien kaksi infografiikkaa ja monta twiittiä! Kaikki suoriutuivat loistavasti ja uskomattoman nopeasti. Erityiskiitokset tšekin ja heprean kääntäjille, jotka liittyivät toimikuntaan vasta hiljattain ja silti kiirehtivät mukaan kampanjatoimintaan, sekä vapaaehtoisellemme Anialle, joka vastasi kampanjan visuaalisesta puolesta ja teki grafiikoista omat versiot jokaiselle kielelle.

II. AO3:N PUOLELLA

Esteettömyys, design & teknologia -toimikunta teki pieniä päivityksiä koodiin tämän kuun aikana (päivitykset 0.9.26, 0.9.27-.29, ja 0.9.30-.32) ja muutoin työskenteli Kehitys & jäsenyys -toimikunnan kanssa kampanjan parissa. Laadusta ja koodin testaamisesta vastaava alatoimikunta on aloittanut avoimen rekrytoinnin ja toivottaa pian tervetulleeksi uudet vapaaehtoistestaajat!

Väärinkäytökset-toimikunta käsitteli yli 180 tikettiä Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) käyttäjiltä. Tällä hetkellä toimikunta työskentelee ensi vuoden kehityssuunnitelman parissa ja käy läpi vuoden 2014 tilastoja loppuraporttia varten. AO3-dokumentaatio edistyy hyvää vauhtia AO3:n UKK:iden uudistamisen parissa.

Avainsanojen järjestely -toimikunnalla on ollut kiireinen kuukausi! Toimikunnan jäsenet auttoivat Käyttäjätukea monien avainsanoihin liittyvien tukipyyntöjen kanssa, vastasi kysymyksiin Twitterissä ja siirtyi käyttämään Trelloa toimikunnan sisäisten tehtävien hallinnoinnissa. Ohjeistus avainsanojen järjestelyyn on siirtynyt kokonaisuudessaan uuteen kotiinsa. Ja vielä lopuksi: toimikunta otti avosylin vastaan 36 uutta vapaaehtoisjärjestelijää ja viisi uutta toimikunnan jäsentä!

III. PROJEKTIUUTISET

Avoimet ovet on jatkanut arkistosiirroissa avustamista ja toimikuntien dokumentaation parantamista. Viestintä-toimikunta julkaisi toisen vierailija-artikkelin, jossa tällä kertaa haastateltiin fandombloggari Jamie Broadnax’ta (englanniksi). Tällä välin Aikakausjulkaisu on hakenut viimeisiä kirjoituksia kahteen seuraavaan numeroonsa ja uudistanut ohjelmointidokumentaatiotaan.

Oikeusneuvonnasta vastaava toimikunta on työskennellyt ahkerasti OTW:n alustavien kirjelmien parissa uudistaakseen Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston myöntämän DMCA-erivapauden fanivideoiden tekijöille, joiden täytyy rikkoa DVD:iden (ja muun median) kopiointisuojaus tehdäkseen fanivideoita. Toimikunta on kutsunut fanit kommentoimaan prosessia (englanniksi) ja saanut joitakin avuliaita vastauksia. Jos sinulla on muita kommentteja tai esimerkkejä viimeisten kolmen vuoden ajalta fanivideoista, jotka tuottavat uusia merkityksiä olemassa oleville teoksille ja joiden käyttöä meidän pitäisi mielestäsi harkita (etenkin, jos videoiden tekemisessä on jouduttu rikkomaan BluRayn tai verkkolähteiden, kuten iTunes ja Netflix, kopiointisuojaus), lähetä ne meille! Oikeusneuvonta suunnittelee toimittavansa erivapauspyyntömme marraskuussa, mutta prosessi kokonaisuudessaan ei lopu siihen, ja meillä on aina käyttöä uusille esimerkeille.

Tämän lisäksi toimikunta on jatkanut keskustelua USPTO/NTIA:n koskettamien tahojen kanssa parantaakseen DMCA-lain alaisten poistovaatimusten menettelyä, ja on vastannut yhteydenottoihin faneilta, joilla on ollut lakiasioihin liittyviä kysymyksiä tai jotka ovat tarvinneet oikeudellista apua.

IV. HALLINTO

OTW:n johtokunta ja Strategisen suunnittelun toimikunta kartoitti OTW:n tulevaisuutta yhdessä Vapaaehtoistyö & rekrytoinnin ja Oikeusneuvonnan toimikuntien edustajien kanssa. Tapaamisessa Strateginen suunnittelu esitteli kyselyistä ja nykyisten ja entisten toimikuntien jäsenten ja vapaaehtoisten haastatteluista keräämäänsä dataa, sekä alleviivasi koko järjestön laajuisia haasteita, jotka koskettavat niin johtokuntaa, toimikuntien puheenjohtajia ja työryhmien vetäjiä kuin myös itse toimikuntia ja työryhmiä. Esitelmän pohjalta pidettiin suunnittelusessio, jonka tuloksena oli lista yleisistä strategisista tavoitteista (englanniksi), joita pyritään saavuttamaan kuuden kuukauden välein seuraavien kolmen vuoden aikana. Anna Genoese astui syrjään (englanniksi) johtokunnasta kolmipäiväisen tapaamisen päätteeksi.

Strateginen suunnittelu järjestää kolme uutta OTW:n sisäistä tapaamista, joissa käsitellään suunniteltuja tavoitteita ja jotka ovat kaikille avoimia. Toimikunta työstää parhaillaan tavoitteita esittelevää alustavaa dokumenttia, joka sittemmin julkistetaan kaikille toimikuntien jäsenille ja vapaaehtoisille palautetta, kommentteja ja yksityiskohtaisempaa keskustelua varten. Palautekeskustelun aikana toimikunta aikoo sekä ottaa erikseen yhteyttä kuhunkin toimikuntaan ja työryhmään että vetää koko OTW:n laajuisia, tavoitteita käsitteleviä keskusteluja.

Kansainvälisyys & näkyvyys -toimikunta on järjestänyt sisäisiä kokouksia OTW:n tarpeisiin ja ideoihin syventymisen tiimoilta, jotta toimikunta kykenee tulevaisuudessa paremmin vastaamaan niihin. Toimikunta on keskittynyt lisäämään OTW:n näkyvyyttä aliedustettuina olevissa faniyhteisöissä ja kehittämään käyttöön otettavia näkyvyysstrategioita. Se haluaa selvittää, mitkä faniyhteisöt jakavat tai ovat kiinnostuneita OTW:n tavoitteista, miten voimme luoda niihin yhteyden ja miten voimme tehdä järjestöstämme helpommin lähestyttävän ja heidän tarpeisiinsa vastaavan.

Vaaleista vastaava toimikunta julkisti tämänvuotiset ehdokkaat OTW:n johtokuntaan ja heidän manifestinsa ja kuvauksensa (englanniksi) yleisön nähtäväksi. Toimikunta pyysi aiemmin yleisökysymyksiä, joita löytyy hiljattain julkaistusta Ehdokkaiden kyselytunnista (englanniksi), jossa käsiteltiin monia OTW:n johtokunnassa toimimiseen liittyviä kysymyksiä. Toimikunta järjesti myös useita chatteja ehdokkaiden kanssa ja kirjoitti ne keskustelut puhtaaksi.

V. IHMISET KAIKKI KAIKESSA

Vapaaehtoistyö & rekrytointi -toimikunta on ollut erittäin aktiivinen lokakuussa sekä toimikuntien projektien että muun järjestön avustamisen parissa. Kuun alussa kolme toimikunnan jäsentä osallistui OTW:n johtokunnan tapaamiseen ja on sen jälkeen ollut mukana keskusteluissa, joissa on työstetty alustavaa strategista suunnitelmaa. Toimikunta järjesti rekrytoinnin viiteen eri asemaan (ja vastaanotti yli 150 hakemusta) ja alkoi työnsä valmiiksi saaneen Kategoriauudistus-työryhmän virallisen purkuprosessin.

Toimikunnan sisällä saatiin valmiiksi vuosiraportti ja ensi vuoden suunnitelma, saatettiin loppuun vuosittaiset Still Willing to Serve (Vielä valmiina palvelukseen) -projekti ja perehdytys- ja lähtemiskäytäntöjen katsaus, sekä siirrettiin viimeisetkin vapaaehtoisten tiedot uuteen tietojärjestelmään. Lisäksi toimikunta löysi ja korjasi joitakin dokumentaation puutteita ja alkoi suunnitella toimikunnan tulevaa johtoa ja kokoonpanoa kestäviä ratkaisuja silmällä pitäen.

Uusia toimikuntien puheenjohtajia: Niko Thompson (Strategisen suunnittelun toinen puheenjohtaja)
Uusia Avainsanojen järjestely -toimikunnan vapaaehtoisia: Forever42, Karissa, LauraBeth, Jamie101, Yzmaisamzy, mrajick, Elizabeth Moonstone, Carolina, Gryfeathr, a_phasia, cordial, SunnyB, Kise, RawringPopcorn, Sezso, clotpoleofthelord, Asha, grungehemmings, Assassin_J, ravelqueen, whylorinda, hannahmhall, ShotaSammy, Swimmies, Amy Ketchup, phoenixacid, Cryllia, needleyecandy, Perfidiously, PhoenixFlame, Pax, Celia, Estirose, Sinope, especiallysarah ja Krista
Uusia Käännös-toimikunnan vapaaehtoisia: Neru ja Hirannis

Poistuvia johtokunnan jäseniä: Anna Genoese
Poistuvia toimikuntien puheenjohtajia: Cat Meier (Talous) ja Aja (Kehitys & jäsenyys)
Poistuvia työryhmien vetäjiä: Soledad Griffin (Kategoriauudistus)
Poistuvia toimikuntien jäseniä: Reanna LaCasse (Käyttäjätuki), Käännös-toimikunnasta kaksi, Väärinkäytökset-toimikunnasta neljä ja Viestintä-toimikunnasta kaksi jäsentä, sekä Www-strategia, -design & kehittäminen, Vapaaehtoistyö & rekrytointi, Avainsanojen järjestely ja Talous-toimikunnista kustakin yksi jäsen
Poistuvia työryhmien jäseniä: yksi AO3-dokumentaation vapaaehtoinen, hele braunstein (Kategoriauudistus), Lady Oscar (Kategoriauudistus), bingeling (Kategoriauudistus), kiki-eng (Kategoriauudistus) ja kaksi muuta Kategoriauudistus-työryhmän vapaaehtoista
Poistuvia Viestintä-toimikunnan vapaaehtoisia: Diane Quintal ja yksi muu
Poistuvia vapaaehtoistestaajia: ljunattainable, openendings ja 28 muuta.
Poistuvia Avainsanojen järjestely -toimikunnan vapaaehtoisia: Michelle Dong ja 62 muuta.
Poistuvia Käännös-toimikunnan vapaaehtoisia: kolme vapaaehtoista

Newsletter

Comments are closed.