Poliçe kanaatleri ve Mektuplar

Kanada’nın Telif Hakkı Yasasına ait düzenli değerlendirmelerinin bir parçası olarak Kanada Parlamentosuna Haziran 2018 Kanaatleri

Haziran 2018’de , OTW (Transformatif eserler Derneği) Hukuk Komitesi, Kanada’nın Telif Hakkı Yasasına ait düzenli değerlendirmelerinin bir parçası olarak Kanada Parlamentosuna yorumlar sundu. OTW (Transformatif Eserler Derneği) Kanada’nın Adil Anlaşma ve Kullanıcı Kaynaklı Ürün istisnalarının etkili ve sosyal olarak yararlı olduğuna karşı çıkan Kanadalı hayranların hikayelerini kullandı.
ABD Ticaret Temsilcisi’ne Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ile İlgili Haziran 2017 Kanaatleri

ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını yeniden müzakere etme işlemine girişmişken, OTW Hukuk Komitesi açık ve saydam bir müzakere olmasını savundu ve fikri mülkiyetin korunmasına ilişkin adil kullanım gibi kısıtlamaları ve istisnaları kapsamasının önemini vurguladı.

Telif Hakları Ofisine Nitelik ve Bütünlüğün Manevi Hakları ile ilgili Mart 2017 Kanaatleri

30 Mart 2017’de OTW Hukuk Komitesi, ABD Telif Hakları Ofisi’nin ABD’nin yazarların yapıtlarıyla bağlantılı teşhis edilip edilmemelerine (eserin yazarının belirtilmesi “atfetme hakkı” olarak bilinir) ve telifli eserlerde değişiklik yapılması için yazarın izinin zorunlu olup olmadığına (yazarın eserinde değişiklik yapılmasına izin vermeme hakkı “bozulmamışlık hakkı” olarak bilinir) dair yasaların yürürlüğe sokulması ile ilgili olarak istemiş olduğu kanaate bir cevap gönderdi. Belirtilen bu iki hak, Manevi Haklar olarak tanımlanır. OTW, bozulmamışlık hakkının mecbur tutulmasının ifade özgürlüğüne zarar vereceğini ve genellikle hayran topluluklarında mevcut olan yazarların kimliklerinin bilinmesinin (atfetme hakkı) kanun uygulayıcılara verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Aksine, yazarın atfetme hakkı, sözleşme hukuku ile korunmaktadır ve ilave hukuki haklar; genel ve bireysel yaratıcılığa zayıf bir anlam yükleyecektir. Eserin yazarının bilinmesinin değişik topluluklardaki çok geniş yansımaları (örneğin hayran kitlesi, akademik, film yapımı, reklam), her topluluğun eserin yazarının bilinmesine ilişkin haklarının korunmasının ne zaman ve nasıl en iyi şekilde gerçekleştiğini tanımlamalarına imkan vermektedir.

Telif Hakları Ofisi’ne DMCA 512.Kısım ile ilgili Takip Kanaatleri

Mart 2016’daki kanaatlerimize takip yorumları, OTW Hukuk Telif Hakları Ofisin’nin ABD Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası’nın 512.Kısımı içerisindeki uyar-ve-kaldır hükümleri hakkında olan sorularını cevapladı.Diğer şeylerle birlikte OTW, şu anki sistemin iyi ve geliştirilebilir yanlarına dikkat çekmek için Archive of Our Own (Kendimize Ait Bir Arşiv)’i işletirkenki deneyimlerinden ve kaldırma uyarısı alan üyelerin deneyimlerinden yararlandı.

Singapur’a Kanaatler Ekim 2016

23 Ekim 2016’da OTW Hukuk Komitesi; Singapur devletine, Singapur’un telif hakları rejiminin değişmesini sunan kamuoyu görüş alımına cevap gönderdi.Bu görüşte izin alınmadan ticari olmayan dönüşümsel eserlerin yaratılmasına izin veren adil ve güçlü bir doktrin ile dengeli bir telif hakkı rejiminin yararları vurgulandı ve “kullanıcı tarafından üretilen içerik”lerin adil kullanımların arttırılması için telif haklarından istisna tutulabilme olasılığı önerilmiştir. Üye videoları ile ilgili olarak DMCA’nın hak sahibinin izini çerçevesinde eserin belli amaçlarla kullanılması için teknolojik engellerin kaldırılması (anti circumvention provisions) üye videoları ile ilgili olarak alınan muafiyet konusundaki tecrübelerimizi Singapur’un önerilerinden telif hakları kapsamındaki eserlerin “teknik koruma tedbirleri” konusunda tartışmak için kullandık. Aynı zamanda Singapur’u, telif hakları koruma süresi, yazarın isim hakkı ile ilgili olarak tanınacak (attriution right) hakların yararları ve sakıncaları ile ilgili olarak basit ve birbiriyle uyumlu kurallar konulması konusunda teşvik ettik, ve telif hakları sahiplerinin kolayca belirlenemediği sahipsiz işler ile ilgili olarak neler yapılabileceği hususlarını tartıştık.

ABD Telif Hakları Ofisi’ne Yorumlar Haziran 2016

24 Haziran 2016’da EFF ve Profesör Eric Goldman ile birlikte, OTW ABD Telif Hakları Ofisi’ne Archive of Our Own (Kendimize Ait Bir Arşiv) gibi DMCA yasal ayrıcalıklarına dayanan sitelerin her üç yılda bir kayıtlarını yenilemelerini sağlayacak Önerilen Düzenleyici İşlem Bildirisi’ne cevap olarak yorumlar gönderdi.Bu yeni mecburiyetin küçük hizmet sağlayıcılara zarar verebileceği ve sağlayıcıları küçük nezaretler yüzünden riske atabileceği hakkında argümanda bulunduk.

Avrupa Komisyonlarına Yorumlar Haziran 2016

Avrupa Komisyonları’na Yorumlar Nisan 2016

OTW her ne kadar uyar-ve-kaldır sistemi fikri mülkiyet uygulamalarını daha hızlı ve ucuz yapsa da bunun serbest konuşma özgürlüğünün bastırılması karşılığında gerçekleşmemesi gerektiğinin önemini açıkladı.OTW aynı zamanda Komisyon’un dikkate değer yeniliklerin ve yaratıcılığın ticari amaçlı olmayan sektörden de gelebileceğinin farkında olması gerektiği ve sadece büyük işletmelerin uyabileceği kurallar koymamaları gerektiği konusunda ısrarda bulundu.

ABD Telif Hakları Ofisine DMCA’nın 512.Kısmı ile ilgili OTW’den Yorumlar

ABD Telif Hakları Ofisi’nin isteği üzerine, OTW Hukuk Komitesi Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası’nın 512.Kısmı’nın uyar-ve-kaldır hükmü hakkında yorum yaptı.OTW yasanın mükemmellikten uzak olduğu ama online yaratıcılığın büyümesi için önemli bir karkas oluşturduğu argümanında bulundu. Bir çok DMCA’ya güvendiği ve OTW’nin Kendimize Ait Bir Arşiv’de olduğu gibi, küçük ve kaldırmaya yönelik uyarılarının elle yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktığını ve kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerin ihlallere karşı izleme imkanına sahip olmadıklarını Telif Hakları Ofisine hatırlatıldı. OTW aynı zamanda haksız kaldırma uyarılarını önleyici ve cezalandırıcı bir mekanizmanın ve mevcut karşı bildirim sisteminin kullanıcıların adil kullanımı ile ifade özgürlüğünü korumakta yetersiz kaldığı noktalarda tanımlanmış yolların mevcudiyetinin önemini vurguladı.

ABD Telif Hakkı Ofisine Yorumlar

ABD Telif Hakkı Ofisi’nin yorum isteği üzerine, OTW Hukuk Komitesi Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasa’nın 1201. Bölümü’nün yüzeysel ve öteki türlü ihlal etme durumunda olmayan telif haklı materyallerde bile örneğin adil kullanım,gereksiz yere kötü etkilediğini, önemli kreasyonların ve yeniliklerin önünü kestiğini tartıştı.Aynı zamanda altında video yapımcıları için muafiyet aldığımız üç yılda bir kural yapma prosedürünün haksız yere ağır olduğunu tartıştık ve geliştirmek için somut önerilerde bulunduk.
Avrupa Komisyonu’na Yorumlar

Aralık 2015’te OTW (Transformatif Eserler Derneği) Hukuk Komitesi Avrupa Komisyonu’nun çevrim içi platformlar, çevrim içi aracılar ve bulut bilişim ile ilgili yorum talebi üzerine yorumlar gönderdi. OTW’nün yorumları bütün çevrim içi platformların ve aracıların Google ve eBay gibi büyük ticari oluşumlar olduğu hatalı varsayımlar ile yapılan düzenlemelerin tehlikelerini vurguladı.

ABD Fikri Mülkiyet Yürürlüğü Koordinatör’üne Yorumlar

16 Ekim 2015’de OTW, Toplumsal Bilgi ile birlikte ABD Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin Fikri Mülkiyet Koordinatör’üne dairenin fikri mülkiyet yürürlüğü planına yorum talebi üzerine yorumlar gönderdi. Bu yorumlar, fazlasıyla agresif fikri mülkiyet yürürlüğü kanunları tarafından zarara uğrayabilecek kullanıcıları da değerlendirerek, kamunun çıkarlarını bütün ayrıntıları ile dikkate almanın önemi üzerine spesifik tavsiyeler de bulundu.

OTW’nün Güney Afrika Hükümetine Yorumu

Güney Afrika’nın telif hakları reform süreci ile bağlantılı olarak, OTW Güney Afrika’nın telif hakları yasalarındaki sığ ve eski kural dışı durumları adil kullanım standartları ile değiştirmesini destekleyen yorumlar sundu.OTW’nin yorumunda da belirttiği gibi, “hem Güney Afrika’da hem de başka yerlerde, hükümetin ticari amaç içermeyen remix toplumların yaptığı işlerin zenginliğini ve önemini anlamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz.Deneysel araştırmanın sonuçları remix kültürünün dünya genelinde benzer niteliklerle, uluslararası bir fenomen olduğunu göstermektedir”.

ABD Kongresi’ne Mektup

OTW Hukuk ABD Kongresi’ne ‘yaratıcıları, kullanıcıları ve yenilikçileri destekleyen ve ifade özgürlüğünü teşvik eden’ bir telif hakları sisteminin önemini anlatan bir mektup yollamak için organizasyonlar, akademisyenler ve hukuk profesörlerinden oluşan bir koalisyona katıldı.

Avustralya Hükümetinin Çevrim İçi Telif Hakları İhlali Müzakere Sayfası’na Teklif

OTW Hukuk Komitesi Avustralya Yaratıcı Kamu ile birlikte, 5 Eylül 2014’te Avustralya Hükümetinin Çevrim İçi Telif Hakları İhlal Müzakere Sayfası’na Avustralya hükümetinin sunduğu bir teklife karşı bir bildirmeye katkıda bulundu.Teklif internet hizmet sağlayıcıları için “yetki” yükümlülüğünün anlamını genişletmiştir.Bu bireysel kullanıcılar tarafından yapılan bireysel ihlalleri engelleyemeseler bile suçlanan ihlalcilerin internet erişimini kesmek veya kullanıcının faaliyetini filtrelemek gibi onların servislerinin işleyişini değiştirebilecekleri anlamına gelmektedir.

Avrupa Komisyonu’na Yorumlar

Şubat 2014’te OTW Hukuk Komitesi OTW’yü Avrupa Birliği’nin Şeffaflık Sicili’ne kayıt ettirdi ve Avrupa Komisyonu’nun olanaklı bir AB telif hakkı reformu hakkında yorum isteğine karşılık olarak bir teklif yolladı.

PTO/NTIA’ya Yorumlar

Ekim 2013’te, ABD Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdare (NTIA) ’si ve ABD Patent ve Marka Ofis’i remixlerin yapılışı için hukuki çerçeve de dahil olmak üzere telif hakları poliçesi kaynaklı sorunlar hakkında kamunun yorumlarını istedi.Avukatlarımız büyük ihtimalle yeni telif hakları kanunları sunacak olan bu acentelere hayranlar tarafından yazılmış hikayeleri kullanarak neden telif hakları yasasında yapılacak kanun değişikliklerinin transformatif eserler yapmanın özgürlüğü tarafında olması gerektiğini anlattı.

OTW Hukuk Komitesi görevlisi Rebecca Tushnet 12 Aralık 2013’te Remixler için Yasal Çerçeve üzerine olan bir panelde acentelere kamu yorumları uygulaması sırasında tanıklık etmek için görev aldı.(Konuşmaya :33 dakikada başlamaktadır).
OTW Hukuk Komitesi başkanı Betsy Rosenblatt OTW’yü remix yaratımı için yasal çerçeveyi geliştirmek için olan Green Paper Roundtable çalışma grubunda temsil etti. 29 Temmuz’da ki sabah videosunun 1:56:00 dakikasından itibaren görüntülenebilir.