Komentarze i listy dotyczące przepisów prawnych

List Koalicji z lipca 2019 do Senatu Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na: CASE Act

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) połączyła siły z sojusznikami by przeciwstawić się zapisom CASE Act, które otworzyłyby drogę dla powstania trybunału drobnych roszczeń z tytułu praw autorskich, mogącego nakładać kary do 30 000 USD na domniemanych sprawców naruszeń bez należytego procesu.

Oświadczenie o Zasadach w Odniesieniu do Sekcji 230 Communications Decency Act z lipca 2019

Pomoc Prawna dołączyła do zróżnicowanej grupy sprzymierzeńców oraz ekspertów, w celu utworzenia wspólnego oświadczenia o zasadach, na jakich powinny opierać się przepisy Sekcji 230 Communications Decency Act (Ustawy o Normach Przyzwoitości w Telekomunikacji) Stanów Zjednoczonych, by zapewniać ochronę platformom internetowym.

Komentarze z kwietnia 2019 do Parlamentu Nowej Zelandii, będące częścią standardowego procesu rewizji Prawa Autorskiego Nowej Zelandii

W kwietniu 2019 roku, Pomoc Prawna OTW opublikowała komentarz w odpowiedzi na wezwanie do składania komentarzy ogłoszone przez Nową Zelandię w ramach procesu rewizji ich Prawa Autorskiego. OTW bazowało na solidnych zeznaniach fanów z Nowej Zelandii by pokazać, że prawa zezwalające na tworzenie prac przeobrażonych oraz ich promocja niosą ze sobą wiele socjalnych i kulturalnych wartości. Argumentowało również, że Nowa Zelandia powinna zachować i rozszerzyć zasady dozwolonego użytku w celu rozwijania ich.

Komentarze z marca 2019 do Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych odnośnie ustawy Music Modernization Act

W marcu 2019 roku, Wsparcie Prawne odpowiedziało na projekt regulacji (Notice of Proposed Rulemaking) Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych odnośnie znaczenia użytku “niekomercyjnego”, nad którym rozważano w niedawno uchwalonym Music Modernization Act (“MMA”). OTW wykazało między innymi, że definicja użytku komercyjnego dla celów MMA powinna skupiać się na konkretnym przypadku użycia niż na samym użytkowniku, że powinna analizować stopień komercyjności skupiając się na poszukującym zysku użytkowniku niż na platformie lub dostawcy usług hostingowych, której używa, oraz że powinna rozróżniać “zysk” komercyjny i niekomercyjny.

Komentarze z czerwca 2018 do Parlamentu Kanady, będące częścią procesu rewizji kanadyjskiego Prawa Autorskiego

W czerwcu 2018 roku Wsparcie Prawne OTW opublikowało komentarze, skierowane do Parlamentu Kanady, jako część standardowo przeprowadzanego procesu rewizji kanadyjskiego Prawa Autorskiego. OTW wykorzystało historie nadesłane przez kanadyjskich fanów jako argument, że obowiązujące wyjątki, odnoszące się do Dozwolonego Użytku oraz Zawartości Tworzonej przez Użytkowników, są efektywne i społecznie korzystne.

Komentarze z czerwca 2017 roku do Biura Przedstawiciela Handlowego USA odnośnie Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu

W związku z tym, że Biuro Przedstawiciela Handlowego USA rozpoczęło proces renegocjacji Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA), Wsparcie Prawne OTW postulowało o otwarty i jawny przebieg negocjacji, podkreślając pilną potrzebę dołączenia wyjątków i ograniczeń, takich jak sprawiedliwe użycie jakichkolwiek klauzuli związanych z ochroną własności intelektualnej.

Komentarze z marca 2017 roku do Biura Praw Autorskich odnośnie Przypisywania i Integralności Autorskich Praw Osobistych

30 marca 2017 roku Wsparcie Prawne OTW opublikowało odpowiedź na prośbę Biura Praw Autorskich w celu określenia, czy USA powinno dodać dodatkowe przepisy prawne, które sprawiłyby, że autorzy byliby identyfikowani z ich dziełami (tzw. “prawo do przypisywania”), co wymagałoby zgody autora do wprowadzenia zmian w dziełach objętych prawami autorskimi (tzw. “prawo integralności”). Łącznie składają się one na “prawa autorskie”. OTW stwierdziło, że prawo integralności zaszkodziłoby wolnej ekspresji, i że chociaż zazwyczaj pewne ograniczenia są korzystne i popularne w społecznościach fanowskich, to jednak nie powinny być one dyktowane przez prawo. Natomiast prawa przypisywania są dobrze chronione przez umowy prawne i dodatkowe przypisy nie sprawdziłyby się w powszechnych formach zbiorowej i sekwencyjnej kreacji. Dodatkowo, bogate zróżnicowanie norm i zachowań w społecznościach (takich jak fandom, środowiska akademickie, filmowe czy reklamowe) wymagają indywidualnego podejścia do każdego z nich, dlatego same powinny stwierdzać, kiedy i w jaki sposób prawo przypisywania działa najlepiej.

Dalszy ciąg komentarzy z lutego 2017 roku do Biura Praw Autorskich odnośnie paragrafu 521 DMCA

Kontynuując nasze komentarze z 2016 roku, Wsparcie Prawne OTW odpowiedziało na szereg pytań od Biura Praw Autorskich odnośnie klauzuli powiadomienia-i-usunięcia, paragrafu 512 U.S. Digital Millennium Copyright Act. OTW, między innymi bazując na swoim własnym doświadczeniu z administrowania Naszego Własnego Archiwum oraz na doświadczeniu jego członków, którzy mieli kontakt z powiadomieniami o usunięciu, zwróciło uwagę na to, kiedy ten system działa dobrze i w jaki sposób można zwiększyć jego efektywność.

Komentarze z października 2016 roku w sprawie Singapuru

Dnia 23 października roku 2016, Wsparcie Prawne OTW umieściło komentarze dla rządu Singapuru w odpowiedzi na Publiczne Konsultacje w sprawie proponowanych zmian w ustalonym porządku praw autorskich Singapuru. Zwróciliśmy uwagę na płynące korzyści ze zbalansowanego reżimu praw autorskich z doktryną solidnego i uczciwego ich użycia, która pozwalałaby na tworzenie niekomercyjnych dzieł przetworzonych bez zgody autora. Dodatkowo zaproponowaliśmy w ramach ochrony praw autorskich możliwość wprowadzenia “treści stworzonej przez użytkownika” jako wyjątku w celu utrwalenia uczciwego ich użycia. Czerpiąc garściami z naszego doświadczenia z udanego uwzględnienia vidów jako wyjątku od klauzuli “środków przeciwdziałających obchodzeniu” DMCA, omówiliśmy plany Singapuru w kwestii “środków technicznych ochrony” dla dzieł objętych prawami autorskimi. Ponadto, zachęciliśmy władze Singapuru do przyjęcia prostych i spójnych zasad odnośnie tego, przez jaki okres czasu dzieło powinno być objęte prawami autorskimi, wykazaliśmy wady i zalety z przyjęcia prawa przypisywania oraz zaproponowaliśmy jak radzić sobie z pracami “osieroconymi”, czyli takimi, których autorzy nie zostali jasno stwierdzeni.

Komentarze z czerwca 2016 do Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych

24 czerwca 2016 roku, razem z EFF i profesorem Ericiem Goldmanem, OTW złożyło komentarze do Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na Zawiadomienie o Proponowanej Procedurze Tworzenia Przepisów, która zmuszałaby strony opierające się na wyjątkach od DMCA – jak Archive Of Our Own – do odnawiania rejestracji co trzy lata. Argumentowaliśmy, że ten nowy wymóg może zaszkodzić małym serwisom i narazić ich twórców na konsekwencje wywołane małymi przeoczeniami.

Komentarze z czerwca 2016 do Komisji Europejskiej

Komentarze z kwietnia 2016 do Komisji Europejskiej

OTW (Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) wyjaśniał, że podczas gdy systemy zawiadomienia-i-usuwania treści są stworzone, aby egzekwowanie własności intelektualnej było szybsze i mniej kosztowne, “jest to istotne, aby te oszczędności nie wynikały na koszt stłumienia nienaruszającej mowy”. OTW również wezwało Komisję do uznania istotnej innowacyjności i kreatywności, które mogą nadejść z niekomercyjnego sektora, jak również do powstrzymania się od tworzenia zasad, których przestrzeganie jest możliwe tylko dla dużych przedsiębiorstw.

Komentarze do Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych odnośnie Sekcji 512 DMCA z marca 2016

W odpowiedzi na prośbę Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, Komisja Pomocy Prawnej OTW skomentowała klauzulę zawiadomienie-i-usuwania treści w Sekcji 512 w Digital Millennium Copyright Act Stanów Zjednoczonych.
OTW argumentowało, że prawo jest dalekie of perfekcji, ale zapewnia istotną strukturę, która zezwala na rozwój internetowej kreatywności. Biuro Praw Autorskich zostało upomniane, iż wiele podmiotów, które polegają na DMCA, tak jak Nasze Własne Archiwum z OTW, są małe i przeprowadzają indywidualny, ręczny przegląd usuwanych treści oraz brakuje im środków, aby monitorować treść wprowadzoną przez użytkowników pod względem naruszeń. OTW poruszyło istotną kwestię mechanizmu zapobiegania i karania niewłaściwych zawiadomień o usunięciu treści i zidentyfikowało przypadki, w których obecny system jest nieadekwatny do chronienia użytkowników pod zasadami dozwolonego użytku i wolności słowa.

Komentarze do Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych

W odpowiedzi na wezwanie do komentarzy przez Biuro Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych, Pomoc Prawna OTW argumentowała, że sekcja 1201 w Digital Millennium Copyright Act jest zbyt szeroka i niepotrzebnie ochładza cenną twórczość i innowację poprzez uniemożliwianie ludziom omijania technologicznej ochrony materiałów ograniczonych prawami autorskimi, nawet dla nienaruszających wyjątków jak dozwolony użytek. Argumentowaliśmy również, że co trzyletnia procedura tworzenia przepisów, pod którą uzyskaliśmy wyjątek dla twórców vidów, jest nadmiernie uciążliwa i zaproponowaliśmy konkretne ulepszenia.

Komentarz do Komisji Europejskiej

W grudniu 2015 Pomoc Prawna OTW wystosowała do Komisji Europejskiej komentarz w odpowiedzi na jej wezwanie do składania komentarzy na temat platform internetowych, pośredników internetowych oraz chmur obliczeniowych. Komentarz OTW podkreślał niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą tworzenie regulacji prawnych w oparciu o fałszywe przekonanie, że wszystkie platformy oraz pośrednicy internetowi to duże podmioty komercyjne takie jak Google czy eBay.

Komentarz do Koordynatora USA ds. Wdrażania Praw Ochrony Własności Intelektualnej

16 października 2015, OTW wspólnie z organizacją Public Knowledge złożyła komentarz do Koordynatora Amerykańskiego Urzędu ds. Administracji i Budżetu do spraw Wdrażania Praw Ochrony Własności Intelektualnej w odpowiedzi na wezwanie tego urzędu do składania komentarzy dotyczącyh jego planu wdrażania ochrony własności intelektualnej. Ten wspólny komentarz zawierał określone rekomendacje oraz podkreślał dużą wagę, jaką niesie ze sobą szeroko pojmowany interes publiczny, szczególnie interes użytkowników, którzy mogą doznać szkody na skutek nadmiernie agresywnego wdrażania praw ochrony własności intelektualnej.

Komentarz OTW do Rządu Republiki Południowej Afryki

W związku z reformą systemu ochrony własności intelektualnej wdrażaną przez rząd RPA, OTW złożyło komentarz popierający zaadoptowanie w prawodawstwie RPA zasady dozwolonego użytku w miejsce przestarzałej praktyki stosowania wyjątków prawnych. Jak ujęło to OTW w swoim komentarzu, uważamy, że kluczowe jest “uświadomienie władzom, jak ważne i bogate są społeczności zajmujące się twórczością przeobrażoną oraz ich prace, zarówno w RPA, jak i poza nią. Badania empiryczne dowodzą, że kultura twórczości przeobrażonej jest globalnym zjawiskiem, a jej społeczności na całym świecie mają bardzo podobną charakterystykę.”

List do Kongresu USA

Wsparcie Prawne OTW dołączyło do koalicji łączącej w sobie organizacje, środowiska akademickie oraz przedstawicieli środowisk prawniczych, która wystosowała do Kongresu Stanów Zjednoczonych list podkreślający ważność “zrównoważonego systemu ochrony własności intelektualnej, który przynosi korzyść twórcom, użytkownikom i innowatorom” oraz zachęca do korzystania ze swobody wypowiedzi.

Oświadczenie pisemne OTW do Białej Księgi Rządu Australijskiego dotyczącej zagadnienia naruszania praw ochrony własności intelektualnej

5 września 2014 Wsparcie Prawne OTW, wspólnie z Creative Commons Australia, złożyło oświadczenie skierowane do Rządu Australijskiego dotyczące Białej Księgi dokumentującej dyskusję o naruszaniu praw ochrony własności intelektualnej. Oświadczenie to zawierało krytykę propozycji złożonej przez Rząd Australijski, która miała na celu znaczne rozszerzenie uprawnień dostawców usług internetowych w kwestii autoryzacji. Jej wprowadzenie oznaczałoby, że nawet gdyby dostawcy usług internetowych nie byli w stanie zatrzymać każdorazowego naruszenia prawa przez poszczególnych użytkowników, byliby w stanie zmienić zasady, na jakich funkcjonują ich usługi i wprowadzić praktyki takie jak odcinanie dostępu do Internetu oskarżonym o naruszenie prawa lub filtrowanie aktywności użytkowników.

Komentarze do Komisji Europejskiej

W lutym 2014 Komisja Prawna OTW zarejestrowała OTW w unijnym Rejestrze służącym przejrzystości oraz złożyła pisemne oświadczenie do Komisji Europejskiej w odpowiedzi na jej wezwanie do komentarzy dotyczących potencjalnej reformy systemu ochrony własności intelektualnej w Unii Europejskiej.

Komentarze do PTO/NTIA

W październiku 2013 Narodowa Agencja Informacji i Telekomunikacji oraz Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych wystąpiły z prośbą o komentarze społeczeństwa w kwestii przepisów ochrony własności intelektualnej, włączając w to zagadnienie ram prawnych oraz twórczości przeobrażonej. Nasi prawnicy użyli opowiadań nadesłanych przez fanów, aby zobrazować tym agencjom, które mogą mieć w przyszłości znaczny wpływ na zmiany w systemie ochrony praw własności intelektualnej, dlaczego każda taka zmiana powinna pozostawiać pole do swobodnej twórczości przeobrażonej.

Członkini personelu Wsparcia Prawnego OTW Rebecca Tushnet brała udział w panelu poruszającym zagadnienie Ram Prawnych dla twórczości przeobrażonej, który poproszony został przez te agencje o zdanie sprawozdania w związku z omawianym wyżej procesem zasięgania opinii publicznej 13 grudnia 2013. (Wypowiedź Rebekki zaczyna się w 33 minucie).

Przewodnicząca Komisji Prawnej OTW Betsy Rosenblatt reprezentowała OTW w trakcie posiedzenia przy okrągłym stole grupy roboczej opracowującej Zieloną Księgę mającą na celu stworzenie ram prawnych dla twórczości przeobrażonej. Jej wystąpienie 29 lipca można obejrzeć rozpoczynając od 1:56:00 w filmie rejestrującym obrady poranne.