Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)

OTW (Organizacja na rzecz Twórczości Przeobrażonej) wierzy, że twórczość fanowska jest kreatywna i przeobrażona, a jej sednem jest dozwolony użytek. Co za tym idzie, będzie ona przodować w ochronie i obronie twórczości fanowskiej przed komercyjnym wyzyskiem i wyzwaniami prawnymi. Pomoc ta nie będzie ograniczać się jedynie do fanów i projektów, które są bezpośrednio związane z OTW.

Misja Komisji Prawnej OTW łączy w sobie edukację, pomoc oraz adwokaturę.

 • Tworzymy i publikujemy materiały edukacyjne dotyczące prac nad prawem związanym z fandomem na transformativeworks.org oraz archiveofourown.org.
 • Asystujemy indywidualnym fanom, gdy ich twórczość fanowska jest kwestionowana; odpowiadamy na pytania dotyczące prawa związanego z twórczością fanowską oraz pomagamy fanom znaleźć przedstawicielstwo prawne.
 • Jesteśmy partnerami innych organizacji wspierających i koalicji w USA, jak i również na całym świecie.
 • Wspieramy prawa i zasady, które promują balans i chronią twórczość fanowską oraz fandom.
 • Oraz wiele więcej!

Nasza pomoc prawna zawiera:

 

Uzyskiwanie wyłączenia od U.S. DMCA, które zezwala twórcom niekomercyjnych remiksów na ominięcie ochrony autorskiej dla Blu-Ray, DVD i materiałów rozprowadzanych online
 • 2017-18 Petycja do Copyright Office w obronie wyjątku od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów
   • Marzec 2018 Komentarze
   • Grudzień 2017 Komentarze
   • Lipiec 2017 Petycja
  • 2014-2015 Petycja za wyłączeniem od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów skierowana do Copyright Office
   • Czerwiec 2015 Reakcja
   • Maj 2015 Odpowiedź
   • Luty 2015 Komentarze
   • Listopad 2014 Petycje
  • 2011-2012 Petycja za wyłączeniem od DMCA dla twórców niekomercyjnych remiksów skierowana do Copyright Office
   • Sierpień 2012 Odpowiedź i druga galeria zdjęć
   • Zestaw Testów dla Dozwolonego Użytku Video
   • Galeria Zdjęć
   • Marzec 2012 Komentarz zwrotny
   • Grudzień 2011 Komentarz
  • 2008-2009 Materiały związane z petycją
   • Luty 2009 Komentarz zwrotny
   • Grudzień 2008 Komentarz

  Faktyczne listy i komentarze oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod Uzyskiwanie wyłączenia od U.S. DMCA.

 

Składanie komentarzy oraz listów dotyczących zasad do rządu USA i innych rządów na całym świecie
 • Kwiecień 2019 Komentarze do Parlamentu Nowej Zelandii jako część jego regularnego przeglądu ustawy o prawie autorskim
 • Marzec 2019 Komentarze do Biura Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych dotyczące ustawy o modernizacji muzyki
 • Czerwiec 2018 Komentarze do Parlamentu Kanadyjskiego jako część jego regularnego przeglądu ustawy o prawie autorskim
 • Czerwiec 2017 Komentarze do U.S. Trade Representative dotyczące North American Free Trade Agreement
 • Marzec 2017 Komentarze do Copyright Office Regarding Moral Rights of Attribution and Integrity
 • Luty 2017 Uzupełniające komentarze do Copyright Office Regarding DMCA Section 512
 • Październik 2016 Komentarze do Singapuru w odpowiedzi na Proponowane Zmiany w Singapurskim Systemie Prawa Autorskiego
 • Czerwiec 2016 Komentarze do Copyright Office re: DMCA Agent Renewal
 • Kwiecień 2016 Komentarze do Komisji Europejskiej dotyczące Wprowadzenia Ustawodawstwa dotyczącego Prawa Autorskiego
 • Marzec 2016 Komentarze do U.S. Copyright Office dotyczące sekcji 512 DMCA
 • Luty 2016 Komentarze do U.S. Copyright Office dotyczące sekcji 1201 DMCA
 • Grudzień 2015 Komentarze do Komisji Europejskiej
 • Październik 2015 Komentarze do U.S. IPEC
 • Wrzesień 2015 Komentarze do Rządu Południowej Afryki
 • Marzec 2015 List do Kongresu USA
 • Wrzesień 2014 Przedłożenie do Australijskiego Rządu
 • Luty 2014 Komentarze do Komisji Europejskiej
 • Październik 2013 Komentarze do PTO/NTIA

Faktyczne listy i komentarze oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod Komentarze i listy dotyczące zasad.

 

Składanie raportów Amicus Curiae (Opinii Prawnych) w sprawach odnoszących się do praw autorskich USA, dozwolonego użytku oraz wolności wyrazu
 • Star Athletica przeciw Varsity Brands
  • Lipiec 2016 Raport Amicus
 • Lenz przeciw Universal
  • Wrzesień 2016 Raport Amicus
  • Październik 2015 Raport Amicus
  • Grudzień 2013 Raport Amicus
 • Capitol Records przeciw Vimeo
  • Lipiec 2014 Raport Amicus
 • Cindy Lee Garcia przeciw Google et al
  • Listopad 2014 Raport Amicus
  • Kwiecień 2014 Raport Amicus
 • Fox v. Dish & Dish przeciw ABC
  • Styczeń 2014 Raport Amicus
  • Styczeń 2013 Raport Amicus
 • Salinger przeciw Colting
  • Sierpień 2009 Raport Amicus

Faktyczne raporty oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod Składanie raportów Amicus Curiae w sprawach odnoszących się do praw autorskich USA, dozwolonego użytku oraz wolności słowa.

 

Składanie raportów Amicus Curiae w sprawach dotyczących praw reklamowych USA
 • De Havilland przeciw FX
  • Styczeń 2018 Raport Amicus
 • Cross przeciw Facebook
  • Styczeń 2017 Raport Amicus
 • Davis przeciw Electronic Arts
  • Listopad 2015 Raport Amicus
  • Styczeń 2015 Raport Amicus
 • Hart przeciw Electronic Arts
  • Maj 2012 Raport Amicus

Faktyczne raporty oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod Opinia prawna sprawach odnośnie dóbr osobistych w prawie USA.

 

Sprzeciwianie się rejestracji znaków towarowych, które oznaczają fandom jako prywatną własność
 • Petycja o usunięcie znaku FANDOM

Konkretne listy i komentarze oraz dodatkowe informacje można znaleźć w artykule Sprzeciwianie się rejestracji znaków towarowych.

 

Aby skontaktować się z Komisją Pomocy Prawnej OTW wyślij e-mail.
(Komisja Pomocy Prawnej czeka na twoje komentarze i pytania . Bądź świadoma/y, że komunikacja z Pomocą Prawną nie tworzy związku typu prawnik-klient chyba, że zostało to wyraźnie stwierdzone pisemnie. Nasza zdolność odpowiedzi na pytania jest natomiast ograniczona w przypadku systemów prawnych państw, które nie są anglojęzyczne. Jednak chętnie dostarczamy informacji!)