Tư vấn trung gian các vụ việc liên quan đến quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

FX Networks, LLC và Pacific 2.1 Entertainment Group, Inc. v. Olivia De Havilland, DBE

OTW Legal đã hợp tác cùng Electronic Frontier Foundation và Wikimedia Foundation nhằm chứng minh rằng Tu chính án thứ nhất Hoa Kỳ cho phép việc tạo các tác phẩm sáng tạo dựa trên người thật, và quyền cá nhân đối với hình ảnh không nên được viện dẫn để ngăn cản các hành vi sáng tạo dựa trên các tình tiết hoặc nhân vật lịch sử.
Facebook, Inc., và Does One thông qua Fifth, inclusive, v. Jason Cross, hay còn gọi là Mikel Knight; 1203 Entertainment, LLC, và MDRST Marketing/Promotions, LLC

Vào tháng 1 năm 2017, OTW tham gia vào nhóm tư vấn trung gian cho vụ tranh chấp giữa Hội chữ thập đỏ và Facebook. Bản tư vấn nhấn mạnh hai luận điểm,qua đó phản đối tình trạng lạm dụng quyền của cá nhân với hình ảnh. Trường hợp thứ nhất, cá nhân không thể viện dẫn quyền đối với hình ảnh để ngăn cấm các hoạt động truyền thông sử dụng hình ảnh, thông tin về họ khi các hành vi này mang tính phi thương mại. Trường hợp thứ hai, Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép truyền thông cung cấp các cơ sở pháp lý như một “bến an toàn” cho các trang điện tử đăng tải các nội dung do người dùng tạo ra (ví dụ như các trang hâm mộ hoặc các trang truyền thông xã hội). Theo đó, đạo luật bảo vệ các trang này khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan đến hành vi vi phạm quyền của cá nhân đối vơi hình ảnh do người dùng gây ra.

Davis v. Electronic Arts

Cùng Electronic Frontier Foundation và Quỹ Bảo vệ Luật pháp Truyện tranh, OTW yêu cầu Tòa án Tối cao của Mỹ giải quyết các bất đồng giữa các toà án bang về Tu chính án thứ nhất. Tu chính án bảo vệ quyền tự do ngôn luận của con người, trong đó bao gồm việc sử dụng tên, thông tin, hoặc danh tính của một cá nhân mà không bị quy kết là vi phạm quyền đối vời hình ảnh của họ. Đây cũng là một nội dung trong các nỗ lực liên tục của OTW nhằm đảm bảo rằng nội dung về quyền dự do ngôn luận của Tu chính án thứ nhất áp dụng đối với cả các ngôn luận liên quan đến người nổi tiếng.

OTW Legal cùng Electronic Frontier Foundation (EFF) đã hoàn thành bản tư vấn trung gian nhằm yêu cầu mở lại một phiên điều trần đối với vụ việc Davis và Electronic Arts. Vụ việc này liên quan đến mối quan hệ giữa Tu chính án thứ nhất, vốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và quyền của cá nhân đối với hình ảnh do pháp luật bảo vệ, trong đó đề ra các giới hạn đối với hành vi sử dụng tên, các yếu tố tương đồng và danh tính. Bản tư vấn cho rằng Toà án liên bang Hoa Kỳ khu vực 9 nên mở lại phiên điều trần về vụ việc, với lí do các tuyên án trước đó của Toà này đã không tạo ra được sự công bằng cần có, thay vào đó loại bỏ quyền tự do sáng tạo của cá nhân đói với các tác phẩm liên quan đến người thật. Đề cập đến các bản án gần đây, bản tư vấn đã nêu rõ “khi tạo ra một tác phẩm về người thật, người nghệ sĩ gần như không biết toà án sẽ dựa vào đâu để xem xét các trách nhiệm pháp lý đối với hành vi sử dụng các điểm tương đồng của một cá nhân, đặc biệt trong trường hợp nghệ sĩ đó không nắm rõ toà án nào có thẩm quyền để xem xét các yếu tố này”. Bản tư vấn yêu cầu Toà nên mở lại phiên điều trần nhằm bảo vệ quyển của các nghệ sĩ sáng tác các các tác phẩm mô phỏng chân thực dựa trên người thật, đồng thời bảo vệ sự tự do trong sáng tạo khỏi việc lạm dụng quyền của cá nhân đối với hình ảnh.

Ryan Hart vs. Electronic Arts, Inc.

OTW, Dự án Luật Truyền thông Kỹ thuật số ( Digital Media Law Project), International Documentary Association (Tổ chức Tư liệu Quốc tế) và 10 giáo sư luật đã nộp một bản tư vấn, trong đó nhấn mạnh việc EA sử dụng các thông tin, mô tả của các cầu thủ trong trò chơi bóng đá trực tuyến được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất. Theo Tu chính án, EA cũng như công chúng được quyền kết hợp các thông tin thực tế như chiều cao, cân nặng, số áo của cầu thủ hoặc đội tuyển vào trong các tác phẩm sáng tạo.