Phản đối việc đăng ký bản quyền fandom để làm sở hữu tư nhân

Đơn kiến nghị hủy bỏ thương hiệu FANDOM

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, chúng tôi gửi một đơn kiến nghị tới U.S. Patent and Trademark Office (Văn Phòng Bản Quyền Sáng Chế và Nhãn Hiệu Hoa Kỳ) nhằm phản đối đơn đăng ký bản quyền từ “FANDOM” cho các dịch vụ giải trí. Đơn kiến nghị giải thích rằng, “fandom” là một thuật ngữ chung, do vậy không thể đóng vai trò làm nhãn hiệu cho các phim và trang web có sự hiện diện của hiện tượng văn hoá fandom.