Chính sách bình luận

Thư Hợp tác vào tháng 7 năm 2019 về Đạo luật CASE

Organisation for Transformative Works (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đã cùng các đồng minh phản đối Đạo luật CASE, đạo luật này sẽ tạo ra một Toà án chuyên xét xử các vụ kiện nhỏ về Bản quyền, có thể áp dụng hình phạt lên tới 30.000 US$ đối với những người bị cáo buộc vi phạm mà không phải qua các thủ tục tố tụng thông thường.

Tuyên bố Quan điểm chung vào tháng 7 năm 2019 Liên quan đến Mục 230 của Communications Decency Act

Ban Pháp luật đã tham gia một nhóm đa dạng các đồng minh và chuyên gia để đưa ra một tuyên bố quan điểm chung về Mục 230 của Communications Decency Act, luật này cung cấp các biện pháp bảo vệ cho các nền tảng Internet.

Bình luận vào tháng 4 năm 2019 đến Quốc hội New Zealand về đánh giá thường xuyên của New Zealand về Luật bản quyền

Vào tháng 4 năm 2019, Ban Pháp Luật OTW đã gửi một bình luận để đáp lại lời kêu gọi bình luận của New Zealand để đánh giá Đạo luật Bản quyền ở New Zealand. OTW dựa vào những lời chứng ngôn hùng hồn từ các fan New Zealand để minh chứng những giá trị văn hóa và xã hội của các điều luật cho phép và thúc đẩy việc tạo ra các tác phẩm biến đổi. OTW còn lập luận rằng New Zealand nên duy trì và mở rộng các chính sách giao dịch công bằng để thúc đẩy các chính sách đó.
Bình luận vào tháng 3 năm 2019 đến Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ liên quan đến Bộ Luật Hiện đại hóa m nhạc

Vào tháng 3 năm 2019, ban Pháp luật của OTW đã trả lời một Thông Báo Xem Xét Ban Hành Luật của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ về việc sử dụng định nghĩa “phi thương mại” được kiến nghị bởi MMA (Bộ Luật Hiện đại hóa m nhạc) vừa mới được thông qua. OTW phản bác rằng định nghĩa thương mại được sử dụng trong MMA nên tập trung vào những mục đích cụ thể hơn là người sử dụng, nên phân tích tính thương mại bằng việc xem xét người dùng nào có ý tìm kiếm lợi nhuận hơn là bản thân nền tảng trang web họ sử dụng. MMA cũng cần nhận ra sự khác biệt giữa giá trị thương mại và lợi ích phi thương mại.

Bình luận tháng 6 năm 2018 đến Nghị viện Canada, một phần của chiến dịch kiểm tra thường xuyên của Canada về Luật Bản quyền

Vào tháng 6 năm 2018, Ban Luật pháp của OTW nộp bình luận đến Nghị viện Canada trong chiến dịch kiểm tra hằng năm về Luật Bản quyền. OTW dựa vào những câu chuyện từ các fan ở Canada để tranh luận rằng các ngoại lệ về học thuyết sử dụng hợp lý và nội dung do người dùng tự tạo của Canada là hữu ích và có lợi cho cộng đồng.
Bình luận vào tháng 6 năm 2017 đến Đại diện Thương mại Hoa Kỳ liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ

Khi U.S. Trade Representative (USTR) (Đại diện Thương mại Hoa Kỳ) bắt tay vào quá trình đàm phán North American Free Trade Agreement (NAFTA) (Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ), Ban Luật pháp OTW đã ủng hộ đàm phán công khai và minh bạch cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bao gồm các ngoại lệ và hạn chế, chẳng hạn việc sử dụng hợp pháp trong bất cứ vấn đề nào liên quan đến bảo vệ sản phẩm trí tuệ.

Bình luận vào tháng 3 năm 2017 đến Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ liên quan đến Luật Đạo đức và Tính Minh bạch

Vào ngày 30 tháng 3 năm 2017, Ban Pháp luật OTW đã gửi phản hồi tới yêu cầu ý kiến của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ về việc Hoa Kỳ có nên áp dụng luật bổ sung yêu cầu các tác giả được xác định liên quan đến tác phẩm của họ hay không (được gọi là quyền “ghi nhận”) và yêu cầu sự cho phép của tác giả để thay đổi các tác phẩm có bản quyền (được gọi là quyền “liêm chính”). Nói chung, những điều này được gọi là “quyền đạo đức.” OTW lập luận rằng một quyền liêm chính sẽ gây tổn hại cho sự tự do thể hiện. Mặc dù trong các tiêu chuẩn quy kết chung thường nó có lợi và phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ, họ không nên bị ép buộc. Thay vào đó, quyền ghi nhận cần được bảo vệ tốt bởi luật hợp đồng, các quyền pháp lý bổ sung sẽ không phù hợp với các nền tảng sáng tạo tập trung các tác phẩm với nhau. Sự khác biệt lớn về các quy tắc ghi nhận trong các cộng đồng khác nhau (ví dụ: fandom, hàn lâm, sản xuất phim và quảng cáo) chứng minh rằng các cộng đồng riêng lẻ nên được phép xác định thời điểm và cách ghi nhận được hoàn thành tốt nhất.

Bình luận theo sát Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ liên quan đến mục 512 DCMA vào tháng 2 năm 2017

Để tiếp nối Bình luận tháng 3 năm 2016 của chúng tôi, Ban Luật pháp của OTW trả lời những câu hỏi của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ liên quan đến các điều khoản thông báo và gỡ xuống trong phần 512 của Luật bản quyền Kỹ thuật số. OTW đã rút kinh nghiệm trong việc vận hành AO3 và các thành viên cũng rút kinh nghiệm trong việc xử lý các thông báo gỡ xuống để làm nổi bật cách thức mà hệ thống hoạt động và cải thiện hệ thống trong tương lai.

Bình luận tháng 10 năm 2016 đến Singapore

Vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, Ban Pháp luật đã gửi ý kiến cho chính phủ Singapore để phản hồi Tham vấn cộng đồng về đề xuất các thay đối với chế độ bản quyền của Singapore. Chúng tôi nhấn mạnh những lợi nhuận của một hệ thống bản quyền cân bằng với một học thuyết sử dụng hợp lý mạnh mẽ cho phép sự tồn tại của những tác phẩm được chuyển hoá phi thương mại không có phép. Chúng tôi cũng đề xuất ý tưởng “user-generated content” là ngoại lệ cho sự bảo vệ bản quyền để bổ sung cho học thuyết sử dụng hợp lý. Chúng tôi rút kinh nghiệm để có được miễn trừ đối với các điều khoản “chống lách luật” của DMCA và thảo luận về các đề xuất của Singapore về “các biện pháp bảo vệ kỹ thuật” đối với các tác phẩm có bản quyền. Chúng tôi cũng kêu gọi Singapore áp dụng các quy tắc đơn giản và nhất quán về thời hạn bảo vệ bản quyền, thảo luận về lợi ích và hạn chế của việc cấp cho tác giả quyền và thảo luận đề xuất để xử lý các tác phẩm “mồ côi” mà chủ sở hữu bản quyền không dễ dàng xác định.

Bình luận vào tháng 6 năm 2016 đến Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ

Vào ngày 24 tháng 6 năm 2016, cùng với EFF (Tổ chức Biên giới Điện tử) và Giáo sư Eric Goldman, OTW đã gửi ý kiến tới Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ để phản hồi một Đề xuất Sửa đổi Dự luật, một dự luật mà sẽ buộc các trang web dựa vào DMCA Safe Harbor (Vùng Trú ẩn An toàn) – như AO3 – phải gia hạn đăng ký của họ cứ ba năm một lần. Chúng tôi lập luận rằng yêu cầu mới này có thể gây tổn hại cho các nhà cung cấp dịch vụ nhỏ và khiến các nhà cung cấp gặp rủi ro đối với các sơ suất nhỏ.

Bình luận đến Ủy ban châu u vào tháng 6 năm 2016

Bình luận vào tháng 4 năm 2016 đến Uỷ ban Châu u

OTW giải thích rằng trong khi các hệ thống thông báo và gỡ xuống được thiết kế để thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhanh hơn và ít tốn kém hơn, điều quan trọng là “những khoản tiết kiệm này không phải trả giá cho việc ngăn chặn phát ngôn không vi phạm”. OTW cũng kêu gọi Ủy ban công nhận rằng có nhiều sự đổi mới và sáng tạo đáng kể có thể đến từ khu vực phi thương mại và không đưa ra các quy tắc mà chỉ có các doanh nghiệp lớn mới có thể tuân theo.

Bình luận đến Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ liên quan đến mục 512 DCMA vào tháng 3 năm 2016

Đáp lại yêu cầu của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, Ban Pháp luật OTW đã nhận xét về các điều khoản thông báo và gỡ xuống trong Phần 512 của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số của Hoa Kỳ. OTW lập luận rằng tuy luật không hoàn hảo, nó cung cấp một khuôn pháp lý quan trọng cho phép việc sáng tạo trực tuyến phát triển. Luật nhắc nhở Văn phòng Bản quyền rằng nhiều thực thể dựa vào DMCA, như AO3 của OTW, có quy mô nhỏ và cần cá nhân trực tiếp tiến hành đánh giá các thông báo gỡ xuống và thiếu tài nguyên để giám sát nội dung do người dùng cung cấp. OTW cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế ngăn chặn và trừng phạt các thông báo gỡ xuống không phù hợp và xác định cách thức mà hệ thống thông báo phản đối hiện tại không đủ để bảo vệ người dùng không vi phạm và quyền tự do thể hiện của họ.

Bình luận gửi đến Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ

Đáp lại yêu cầu bình luận từ Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, Ban Luật pháp OTW lập luận rằng phần 1201 của Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số bao hàm quá rộng và làm tê liệt một cách không cần thiết những sáng tạo và đổi mới có giá trị vì phần 1201 ngăn chặn mọi người tránh né các biện pháp bảo vệ công nghệ trên các tài liệu có bản quyền ngay cả cho các mục đích không vi phạm như sử dụng hợp lý. Chúng tôi cũng lập luận rằng quy trình lặp lại ba năm một lần (chúng tôi đã thành công đạt được miễn trừ cho người làm clip), là gánh nặng quá mức và đề xuất các ý tưởng cụ thể để cải thiện.

Bình luận gửi đến Ủy ban Châu u

Vào tháng 12 năm 2015, Ban Pháp luật của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)gửi bình luận để đáp ứng yêu cầu nhận xét của Ủy ban Châu u về các nền tảng trực tuyến, trung gian trực tuyến và điện toán đám mây. Ý kiến của OTW nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc điều chỉnh dựa trên giả định sai lầm rằng tất cả các nền tảng và trung gian trực tuyến là các thực thể thương mại lớn như Google và eBay.

Bình luận gửi đến Điều Phối viên thực thi sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, OTW, cùng với Public Knowledge đã gửi ý kiến cho Điều phối viên Thực thi Sở hữu Trí tuệ Hoa Kỳ của Văn phòng Quản lý và Ngân sách để đáp ứng yêu cầu của văn phòng đó về kế hoạch thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Các ý kiến đã đưa ra khuyến nghị cụ thể và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét lợi ích của công chúng nói chung, bao gồm cả những người dùng có thể bị tổn hại do thực thi luật pháp sở hữu trí tuệ quá mức.

Bình luận của OTW đến chính phủ Nam Phi

Liên quan đến quá trình cải cách bản quyền của chính phủ Nam Phi, OTW đã gửi bình luận ủng hộ việc Nam Phi áp dụng tiêu chuẩn mới hợp lý để thay thế các ngoại lệ lỗi thời trong luật bản quyền. OTW đã nói trong nhận xét của tổ chức, rằng chúng tôi tin rằng điều quan trọng là “làm cho Chính phủ nhận thức được sự phong phú và tầm quan trọng của các cộng đồng phi thương mại và các tác phẩm họ sản xuất, ở Nam Phi và các nơi khác. Nghiên cứu cho thấy, đây là một hiện tượng toàn cầu, với nhiều đặc tính giống nhau trên toàn thế giới.”

Thư gửi đến Quốc hội Hoa Kỳ

Ban Pháp luật của OTW đã tham gia một liên minh gồm các tổ chức gồm các học giả và chuyên gia pháp lý để đệ trình thư tới Quốc hội Hoa Kỳ về tầm quan trọng của ‘một hệ thống bản quyền cân bằng [có lợi cho người sáng tạo, người dùng và nhà đổi mới’ và khuyến khích sự tự do thể hiện.

Bình luận cho Văn bản Thảo luận Vi phạm Bản quyền Trực tuyến của Chính phủ Úc

Ban Pháp luật của OTW, cùng với Creative Commons Australia, đã đệ trình lên Văn bản thảo luận vi phạm bản quyền trực tuyến của Chính phủ Úc vào ngày 5 tháng 9 năm 2014, khuyến nghị chống lại đề xuất của chính phủ Úc. Đề xuất mở rộng định nghĩa về trách nhiệm “ủy quyền” cho các nhà cung cấp dịch vụ internet. Điều này có nghĩa ngay cả khi họ không thể ngăn chặn hành vi xâm phạm cá nhân của từng người dùng, họ có thể phải thay đổi cách dịch vụ của họ hoạt động, chẳng hạn như tắt truy cập internet đối với những người vi phạm bị cáo buộc hoặc bằng cách lọc hoạt động của người dùng.

Bình luận đến Ủy ban Châu u

Vào tháng 2 năm 2014, Ban Pháp luật của OTW đã đăng ký OTW trong Sổ đăng ký minh bạch của Liên minh châu u và đệ trình lên Ủy ban châu u để đáp lại lời kêu gọi bình luận liên quan đến cải cách bản quyền của EU.

Bình luận đến PTO/NTIA

Vào tháng 10 năm 2013, NTIA (Cục Viễn thông và Thông tin Quốc gia Hoa Kỳ) và PTO (Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ) đã thu thập ý kiến dư luận về các vấn đề chính sách bản quyền, bao gồm khung pháp lý về những sản phẩm được sáng tạo lại. Luật sư của chúng tôi đã sử dụng các câu chuyện do người hâm mộ gửi để giải thích cho các cơ quan này, những người có khả năng đề xuất luật mới về bản quyền, tại sao mọi thay đổi trong luật bản quyền nên ưu tiên tự do tạo ra các tác phẩm biến đổi.

Nhân viên pháp lý của OTW, Rebecca Tushnet, đã xuất hiện trên một bảng điều khiển trên Khung Pháp lý cho các tác phẩm sáng tạo lại được yêu cầu làm chứng cho các cơ quan này liên quan đến quá trình bình luận công khai tương tự vào ngày 12 tháng 12 năm 2013. (Cô bắt đầu phát biểu lúc: 33 phút).

Chủ tịch pháp lý của OTW, Betsy Rosenblatt, đã đại diện cho OTW tại một nhóm làm việc Bàn tròn Giấy xanh để phát triển một khung pháp lý cho việc tạo ra các tác phẩm sáng tạo lại. Cô ấy xuất hiện vào tháng 7 năm 2019 lúc 1:56:00 của video buổi sáng.