Pisma i komentari na pravila

Koalicijski dopis iz srpnja 2019. Senatu Sjedinjenih Američkih Država upućen CASE prijedlogu zakona

OTW (Organizacija za transformativna djela) se pridružila saveznicima u opoziciji CASE prijedloga zakona, koji bi stvorio koji bi stvorio sud za intelektualno vlasništvo s malim tužbama koji bi mogao izreći kazne do 30.000 USD navodnim prekršiteljima bez odgovarajućeg postupka.

Zajednička izjava o načelima u vezi s člankom 230 Communications Decency Acta, srpanj 2019.

Legalni odjel pridružio se raznolikoj skupini saveznika i stručnjaka kako bi stvorili zajedničku izjavu o načelima o Odjeljku 230 Američkog Communications Decency Acta, koji pruža zaštitu internetskim platformama.

Komentari Novozelandskom parlamentu u sklopu redovite revizije Novozelandskog Zakona o autorskim pravima, travanj 2019.

U travnju 2019. legalni odjel OTW-a poslao je komentar kao odgovor na poziv za komentare Novog Zelanda u sklopu revizije Zakona o autorskim pravima u zemlji. OTW se oslanjao na snažna svjedočenja fanova iz Novog Zelanda kako bi demonstrirao brojne društvene i kulturne vrijednosti zakona koji dopušta i promiče stvaranje transformativnih djela, te je argumentirao bi Novi Zeland trebao zadržati i proširiti politike poštenog postupanja kako bi unaprijedio te postupke.

Komentari Američkom uredu za intelektualno vlasništvo u vezi s Music Modernization Actom

U ožujku 2019. Legalni odjel OTW-a odgovorio je na Obavijest o predloženom donošenju pravila Američkog ureda za intelektualno vlasništvo u vezi sa značenjem „nekomercijalne“ uporabe kako je predviđeno nedavno donesenim Music Modernization Actom („MMA“). OTW je, između ostalog, argumentirao kako bi se definicija komercijalne uporabe za svrhe MMA trebala usredotočiti na određenu uporabu, a ne na korisnika, da bi trebala analizirati komercijalnost na temelju profitiranja korisnika umjesto platformi ili web hostova koje oni koriste, te da bi trebala razlikovati komercijalnost i nekomercijalnu „korist”.

Komentari Kanadskom parlamentu u sklopu redovite revizije Kanadskog zakona o intelektualnom vlasništvu, lipanj 2018.

U lipnju 2018. legalni odjel OTW-a poslao je komentare Kanadskom parlamentu u sklopu redovite revizije Kanadskog zakona o intelektualnom vlasništvu. OTW se oslanjao na priče kanadskih fanova kako bi argumentirao da su iznimke kanadskog Poštenog poslovanja i Korisničkog sadržaja bile učinkovite i društveno korisne.

Komentari iz lipnja 2017. američkom trgovinskom predstavniku o sjevernoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini

Kako je američki trgovinski predstavnik (USTR) započeo proces pregovaranja o Sjevernoameričkom sporazumu o slobodnoj trgovini (NAFTA), Pravni odjel OTW-a se zalagao za otvoreni i transparentan proces pregovora, te je naglasio važnost uključivanja iznimaka i ograničenja kao što je razumna uporaba, u bilo kojoj odredbi o zaštiti intelektualnog vlasništva.

Obavijesti iz ožujka 2017. Uredu za intelektualno vlasništvo koje se odnose na moralna prava atribucije i integriteta

Dana 30. ožujka 2017. Pravni odjel OTW-a je poslao odgovor na zahtjev Ureda za intelektualno vlasništvo SAD-a vezano za komentare o tome treba li SAD usvojiti dodatne zakone koji zahtijevaju prepoznavanje autora u vezi s njihovim djelima (poznato kao pravo “pripisivanja”) i zahtijevanja autorovog dopuštenja za izmjenu djela zaštićenih autorskim pravima (poznato kao pravo “integriteta”). Kolektivno, poznata su pod nazivom “moralna prava”. OTW je tvrdio da pravo integriteta šteti slobodnom izražavanju i da su, u pravilu, atribucijske norme često korisne i uobičajene u fan zajednicama, ali se ne bi trebale ovdje primjenjivati. Umjesto toga, pošto su prava atribucije dobro zaštićena ugovornim pravom, dodatna zakonska prava ne bi bila pogodna za uobičajene oblike kolektivnog i sekvencijskog stvaranja, te da velika varijacija u atribucijskim normama u različitim zajednicama (na primjer, fandom, akademska zajednica, filmska proizvodnja i oglašavanje) pokazuje da pojedinim zajednicama treba dopustiti određivanje kada i kako se najbolje pripisuje atribucija.

Popratni komentari iz veljače 2017. Uredu za intelektualno vlasništvo koja se odnose na DMCA odjeljak 512

U nastavku naših komentara iz ožujka 2016., Pravni odjel OTW-a je odgovorio na pitanja iz Ureda za intelektualno vlasništvo koja se odnose na odredbe o obavijesti i otkazivanju iz odjeljka 512 Zakona o elektroničkim autorskim pravima SAD-a. Između ostalog, OTW je iskoristio svoje iskustvo u upravljanju Našim vlastitim arhivom i iskustvima svojih članova u rješavanju obavijesti o uklanjanju, kako bi se ukazalo na načine na koje sadašnji sustav funkcionira i načine na koje se može poboljšati.

Komentari Singapuru iz listopada 2016.

Dana 23. listopada 2016. Pravni odjel OTW-a je poslao komentare vladi Singapura kao odgovor na javnu konzultaciju o predloženim promjenama u režimu autorskih prava Singapura. Istaknuli smo prednosti uravnoteženog režima autorskih prava s robusnom doktrinom razumne uporabe koja dopušta stvaranje nekomercijalnih transformativnih djela bez dopuštenja i predložili smo mogućnost izuzeća “korisnički generiranog sadržaja” od zaštite autorskih prava radi obogaćivanja razumne uporabe. Osvrnuli smo se na naše iskustvo u dobivanju vidding izuzeća od odredbi “anti-circumvention” Zakona o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću (DMCA) kako bismo raspravljali o prijedlozima Singapura o “tehničkim mjerama zaštite” za djela zaštićena autorskim pravima. Također smo pozvali Singapur na usvajanje jednostavnih i dosljednih pravila o trajanju zaštite autorskih prava, raspravljali smo o prednostima i nedostacima dodjele prava pripisivanja autorima, te o prijedlozima za rješavanje “osiročenih djela” čiji se vlasnici autorskih prava ne mogu lako identificirati.

Komentari iz lipnja 2016. Uredu za intelektualno vlasništvo SAD-a

Dana 24. lipnja 2016., zajedno s EFF-om i profesorom Ericom Goldmanom, OTW je podnio komentare Uredu za intelektualno vlasništvo SAD-a u odgovoru na Obavijest o predloženom pravilniku prema kojem bi web-lokacije koje se oslanjaju na sigurnu luku DMCA – poput Našeg vlastitog arhiva – obnavljati svoje registracije svake tri godine. Tvrdili smo da ovaj novi zahtjev može naškoditi malim pružateljima usluga i izložiti pružatelje riziku malih propusta.

Komentari iz lipnja 2016. Europskoj komisiji

Komentari iz travnja 2016. Europskoj komisiji

OTW je objasnio da, iako su sustavi za obavješćivanje i uklanjanje dizajnirani kako bi izvršenje intelektualnog vlasništva bilo brže i jeftinije, “presudno je da te uštede ne naštete govoru koji ne krši prava”. OTW je također pozvao Komisiju da prizna da značajna inovacija i kreativnost mogu doći iz nekomercijalnog sektora, te da ne naprave pravila koja će samo velike tvrtke moći slijediti.

Komentari iz ožujka 2016. Uredu za intelektualno vlasništvo SAD-a u vezi s DMCA odjeljkom 512

Kao odgovor na zahtjev Ureda za intelektualno vlasništvo SAD-a, Pravni odjel OTW-a je komentirao odredbe o otkazivanju i odustajanju odjeljka 512 Zakona o elektroničkim autorskim pravima u SAD-u. OTW je tvrdio da je zakon daleko od savršenog, ali da pruža važan okvir koji dopušta da mrežna kreativnost napreduje. To je podsjetilo Ured za intelektualno vlasništvo da su mnogi entiteti koji se oslanjaju na DMCA, kao što je Naš vlastiti arhiv, mali i provode individualne preglede obavijesti o uklanjanju, te nemaju resurse da prate sadržaje korisnika zbog mogućeg kršenja pravila. OTW je također istaknuo važnost mehanizama za sprječavanje i kažnjavanje nepravilnih napomena o uklanjanju i prepoznavanje načina na koji je trenutačni sustav obavijesti o osporavanju neadekvatan za zaštitu korisnika koji se bave razumnom uporabom i slobodnim izražavanjem.

Komentari Uredu za intelektualno vlasništvo SAD-a

Kao odgovor na zahtjev za komentar Ureda za intelektualno vlasništvo SAD-a, Pravni odjel OTW-a je tvrdio da je odjeljak 1201 Zakona o elektroničkim autorskim pravima (Digital Millennium Copyright Act) pretjeran i nepotrebno zaustavlja vrijedno stvaranje i inovaciju sprečavanjem ljudi da zaobilaze tehnološke zaštite na materijalima zaštićenim autorskim pravima, čak i za svrhe koje ne krše prava, poput razumne uporabe. Također smo tvrdili da je trogodišnji postupak reguliranja, pod kojim smo uspješno dobili izuzeće za viddere, nepotrebno naporan i predložili konkretne prijedloge za poboljšanje.

Komentari Europskoj komisiji

U prosincu 2015., Pravni odjel OTW-a (Organizacija za transformativna djela) je podnio komentar kao odgovor na zahtjev Europske komisije za komentare o online platformama, online posrednicima i računarstva u oblaku. Komentari OTW-a naglasili su opasnosti reguliranja temeljem lažne pretpostavke da su sve online platforme i posrednici veliki komercijalni entiteti kao što su Google i eBay.

Komentari koordinatoru za provedbu intelektualnog vlasništva SAD-a

Dana 16. listopada 2015. OTW je, zajedno s saveznikom Public Knowledge, poslao komentare koordinatoru za provedbu intelektualnog vlasništva, u uredu menadžmenta i budžeta kao odgovor na zahtjev tog ureda za komentare o svom planu za provođenje intelektualnog vlasništva. Komentari su dali konkretne preporuke i istaknuli važnost razmatranja interesa široke javnosti, uključujući korisnike koji mogu biti povrijeđeni pretjerano agresivnim provođenjem zakona o intelektualnom vlasništvu.

Komentar OTW-a Južnoafričkoj vladi

U vezi s procesom reforme autorskog prava Južnoafričke vlade, OTW je podnio komentar koji podržava usvajanje standarda razumne uporabe Južnoafričke Republike koji bi zamijenio zatucane i zastarjele iznimke u zakonu o autorskim pravima. Kao što je OTW rekao u svojem komentaru, smatramo da je od vitalnog značaja “učiniti vladu svjesnom bogatstva i važnosti nekomercijalnih remix zajednica i djela koje proizvode, u Južnoafričkoj Republici i drugdje. Empirijska istraživanja pokazuju da je remiks kultura globalni fenomen, sa sličnim svojstvima širom svijeta. ”

Pismo Kongresu SAD-a

Pravni odjel OTW-a se pridružio koaliciji organizacija, akademika i pravnih stručnjaka u slanju pisma kongresu Sjedinjenih Američkih Država glede važnosti “uravnoteženog sustava autorskih prava koji daju prednost kreatorima, korisnicima i inovatorima” i potiču slobodu izražavanja.

Podnesak raspravljačkog dokumenta o povredi autorskih prava australskoj vladi

Pravni odjel OTW-a, zajedno s Creative Commons Australia, pridonio je podnošenju raspravljačkog dokumenta o povredi autorskih prava australskoj vladi, 5. rujna 2014., preporučujući protivljenje prijedlogu australske vlade. Prijedlog je proširio definiciju odgovornosti za “autorizaciju” za pružatelje internet usluga. To bi značilo da, čak i ako ne mogu zaustaviti pojedinačna kršenja pojedinačnih korisnika, možda bi morali mijenjati način funkcioniranja svojih usluga, kao što su isključivanje internetskog pristupa za optužene prekršitelje ili filtriranje aktivnosti korisnika.

Komentari Europskoj komisiji

U veljači 2014., Pravni odjel OTW-a je registrirao OTW u registar transparentnosti Europske unije i podnio prijavu Europskoj komisiji kao odgovor na svoj poziv na komentare o mogućoj reformi EU autorskih prava.

Komentari predani PTO/NTIA

U listopadu 2013. američka Državna uprava za telekomunikacije i informiranje (NTIA) i Ured za patente i žigove Sjedinjenih Američkih Država (PTO) zatražili su javne komentare o pitanjima u vezi s autorskim pravima, uključujući pravni okvir za stvaranje remixa. Naši odvjetnici iskoristili su djela fanova kako bi objasnili tim agencijama, koje će vjerojatno predložiti nove zakone o autorskim pravima, zbog čega bi svaka promjena zakona o autorskim pravima trebala favorizirati slobodu transformativnih djela.

Članica Pravnog odjela OTW-a Rebecca Tushnet također se pojavila na komisiji Pravnog okvira za remikseve, od koje je zatraženo da svjedoči tim agencijama u vezi s istim postupkom javnog komentiranja 12. prosinca 2013. (ona počinje govoriti u 33. minuti).

Predsjedateljica Pravnog odjela OTW-a Betsy Rosenblatt je predstavljala OTW na radnoj skupini Green Paper Roundtable kako bi se razvio pravni okvir za stvaranje remixa. Njezina pojava 29. srpnja se može vidjeti na jutarnjem videu, s počinkom u 1:56:00.