Käytäntöpalautteet ja muut kirjelmät

Heinäkuun 2019 yhteenliittymän kirje Yhdysvaltain senaatille liittyen CASE-lakiin

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) liittyi muiden joukkoon vastustamaan CASE-lakia, jonka toteutuessa perustettaisiin pieniin tekijänoikeusvaatimuksiin keskittyvä tuomioistuin, jolla olisi oikeus antaa väitetyille loukkaajille enintään 30 000 Yhdysvaltain dollarin (USD) sakkoja ilman varsinaista oikeudenkäyntiä.

Heinäkuun 2019 yhteinen periaatelausunto liittyen lain viestinnän säädyllisyydestä osaan 230

Oikeusneuvonta antoi yhdessä erilaisten liittolaisten ja asiantuntijoiden kanssa periaatelausunnon liittyen Yhdysvaltain lain viestinnän säädyllisyydestä osaan 230, joka tarjoaa suojaa verkkoalustoille.

Huhtikuussa 2019 Uuden-Seelannin parlamentille annetut kommentit osana Uuden-Seelannin tekijänoikeuslain säännöllistä katsantoa

OTW:n Oikeusneuvonta jätti huhtikuussa 2019 lausunnon vastauksena Uuden-Seelannin lausuntopyyntöön koskien maan tekijänoikeuslain katsantoa. OTW toi esille uusiseelantilaisten fanien vaikuttavia lausuntoja osoittaakseen transformatiivisten teosten luomisen sallivien ja edistävien lakien sosiaalista ja kulttuurillista arvoa, ja esitti, että Uuden-Seelannin tulisi säilyttää ja laajentaa oikeudenmukaisen käytön periaatteita niiden edelleen kehittämiseksi.

Maaliskussa 2019 Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle annetut kommentit koskien musiikin modernisointilakia

OTW:n Oikeusneuvonta jätti maaliskuussa 2019 vastineen Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston ilmoitukseen mahdollisesta lainsäädännön muutoksesta liittyen “ei-kaupallisen” käytön määritelmään, joka on esitetty hiljattain hyväksytyssä musiikin modernisointilaissa (“MMA”). OTW esitti muun muassa, että MMA:ssa tarkoitetun kaupallisen käytön määritelmän tulisi keskittyä tiettyyn käyttötapaan käyttäjän sijasta, kaupallisuus tulisi määrittää käyttäjän hyödyn tavoittelun eikä tämän käyttämän alustan tai palvelun mukaan, ja kaupallisuus sekä ei-kaupallinen “hyöty” tulisi erottaa toisistaan.

Kesäkuussa 2018 Kanadan parlamentille annetut kommentit osana Kanadan tekijänoikeuslain säännöllista katsantoa

OTW:n Oikeusneuvonta antoi kesäkuussa 2018 Kanadan parlamentille lausunnon osana Kanadan tekijänoikeuslain säännöllistä katsantoa. OTW toi esille kanadalaisfanien tarinoita esittääkseen, että Kanadan reiluun käyttöön ja käyttäjien luomaan sisältöön liittyvät sallitut poikkeukset olivat toimivia ja sosiaalisesti hyödyllisiä.
Kesäkuussa 2017 Yhdysvaltain kauppapoliittiselle edustajalle annetut kommentit koskien Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta

Kun Yhdysvaltain kauppapoliittinen edustaja aloitti Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen (NAFTA) uudelleenneuvottelut, OTW:n Oikeusneuvonta puhui avointen ja läpinäkyvien neuvottelujen puolesta ja korosti poikkeusten ja rajoitusten lisäämisen tärkeyttä, esimerkiksi kohtuullinen käyttö immateriaalisen omaisuuden suojaan liittyvissä pykälissä.

Maaliskuussa 2017 Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle annetut kommentit koskien nimeämisen ja tinkimättömyyden moraalisia oikeuksia

OTW:n Oikeusneuvonta antoi 30. maaliskuuta 2017 vastineen Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston kommenttipyyntöön aiheesta pitäisikö Yhdysvaltojen lainsäädäntöön tehdä lisäyksiä, jotka vaativat, että teosten yhteydessä niiden tekijät tulee tuoda esiin (eli oikeus “nimetyksi tulemiseen”) ja että muutosten tekeminen tekijänoikeussuojattuihin teoksiin sallitaan vain tekijän luvalla (eli oikeus “tinkimättömyyteen”). Yhdessä näitä kutsutaan “moraalisiksi oikeuksiksi”. OTW esitti, että tinkimättömyyden oikeus vahingoittaisi vapaata ilmaisua, ja vaikka nimeämisnormit ovat yleensä hyödyllisiä ja yleisiä faniyhteisöissä, niitä ei pitäisi pakottaa lailla. Sopimusoikeus suojaa tunnistettavuusoikeuksia, eivätkä uudet lakisääteiset oikeudet sopisi yhteen yleisten kollektiivisten ja peräkkäisten luomismuotojen kanssa, ja laaja nimeämisnormien vaihtelu eri yhteisöissä (esimerkkeinä fandom, akateemiset ympäristöt, elokuvat ja mainonta) osoittaa, että yksittäisten yhteisöiden tulisi antaa päättää itse, miten ja milloin tunnistettavuus parhaiten saavutetaan.

Helmikuun 2017 vastinekommentit tekijänoikeusvirastolle liittyen DMCA:n pykälään 512

Maaliskuussa 2016 antamamme palautteen jälkeen OTW:n Oikeusneuvonta vastasi tekijänoikeusviraston kysymyksiin, jotka liittyivät huomautukseen perustuviin poistovaatimuskäytäntöihin DMCA:n pykälässä 512. OTW toi esille muun muassa omat kokemuksensa Archive of Our Own – AO3:n (Oma arkisto) ylläpitämisessä ja jäsentensä kokemukset poistovaatimushuomautusten kanssa tuodakseen ilmi, kuinka nykyinen käytäntö toimii ja kuinka sitä voisi parantaa.

Lokakuussa 2016 Singaporelle annettu palaute

OTW:n Oikeusneuvonta antoi 23. lokakuuta 2016 lausunnon Singaporen hallitukselle vastauksena julkiseen kuulemiseen koskien Singaporen tekijänoikeusjärjestelmään ehdotettuja muutoksia. Painotimme, mitä etuja on tasapainoisella tekijänoikeusjärjestelmällä, joka perustuu terveeseen kohtuullisen käytön periaatteeseen ja joka sallii ei-kaupallisten transformatiivisten teosten luomisen ilman lupaa. Ehdotimme myös tekijänoikeuksien suojaamiseen poikkeusta käyttäjien luomalle sisällölle kohtuullista käyttöä tukemaan. Kokemuksemme saavuttamastamme fanivideoiden tekemisen erivapaudesta USA:n digitaalisen tekijänoikeuslain eli DMCA:n kopiosuojauksen kiertämistä koskeviin säännöksiin auttoi meitä kommentoimaan Singaporen ehdotuksia koskien kopiosuojattujen teosten teknisiä suojamenetelmiä. Kehotimme myös Singaporen hallitusta ottamaan käyttöön yksinkertaiset ja johdonmukaiset säännöt koskien tekijänoikeuksien suoja-aikaa, kommentoimme kirjoittajille myönnettävän nimetyksitulo-oikeuden hyviä ja huonoja puolia, ja teimme ehdotuksia toiminnasta “orpojen” teosten kanssa, joiden tekijä ei ole helposti tunnistettavissa.

Kesäkuussa 2016 Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle annettu palaute

OTW antoi Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle palautetta 24. kesäkuuta 2016 yhdessä EFF:n ja professori Eric Goldmanin kanssa. Se oli vastaus ilmoitukseen mahdollisesta lainsäädännön muutoksesta, joka toteutuessaan vaatisi digitaalisessa tekijänoikeus- eli DMCA-laissa määriteltyihin sallitun käytön rajoihin turvaavia sivustoja–kuten Archive Of Our Own – AO3:a (Oma Arkisto)–rekisteröitymään em. käyttöön valtuutetuksi joka kolmas vuosi. Palautteessa esitettiin, että vaatimus voisi vahingoittaa pienten palveluntarjoajien toimintaa ja asettaa ne liian helposti riskialttiiksi yksinkertaisen unohduksen vuoksi.

Kesäkuussa 2016 Euroopan komissiolle annettu palaute

Huhtikuussa 2016 Euroopan komissiolle annettu palaute

OTW selitti, että vaikka huomautukseen perustuvat poistovaatimuskäytännöt on suunniteltu tekemään immateriaaliomaisuuden suojelemisesta nopeampaa ja halvempaa, on “äärimmäisen tärkeää, että nämä säästöt eivät kerry tekijänoikeuksia rikkomattoman ilmaisun kustannuksella”. OTW myös kehotti komissiota huomioimaan, että merkittäviä innovaatioita ja luovuutta saattaa syntyä ei-kaupallisella sektorilla ja ettei komission tulisi säätää lakeja, joita ainoastaan suuret yritykset kykenevät noudattamaan.

Maaliskuussa 2016 Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle annettu palaute koskien DMCA-lain pykälää 512

OTW:n Oikeusneuvonta antoi pyynnöstä palautetta Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien huomautukseen perustuvia poistovaatimuksia, joista on säädetty DMCA:n, Yhdysvaltain digitaalisen tekijänoikeuslain, pykälässä 512. OTW esitti, että laki ei ole läheskään täydellinen, mutta auttaa kuitenkin verkossa elävää luovuutta kukoistamaan. Toimikunta muistutti virastoa siitä, että monet DMCA:n tarjoamasta suojasta riippuvaiset tahot, kuten OTW:n Archive of Our Own – AO3 (Oma Arkisto), ovat pieniä ja joutuvat tarkastamaan poistovaatimukset käsin yksi kerrallaan, eivätkä niiden resurssit riitä käyttäjien tuottaman sisällön valvomiseen mahdollisten tekijänoikeusrikkomusten varalta. Toimikunta painotti väärin perustein tehtyjen poistovaatimusten estämisen ja rankaisemisen tärkeyttä, ja alleviivasi epäkohtia, jotka tekevät nykyisestä vastavaatimuksiin perustuvasta järjestelmästä riittämättömän suojelemaan kohtuullista käyttöä ja ilmaisunvapautta.

Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle annettu palaute

Vastauksena Yhdysvaltain tekijänoikeusviraston esittämälle avoimelle lausuntopyynnölle Oikeusneuvonta huomautti, että DMCA-lain pykälä 1201 on liian laaja ja hankaloittaa turhaan arvokasta luovaa ja innovatiivista toimintaa kieltämällä käytönestoteknologioiden kiertämisen myös niissä tapauksissa, jotka ovat kohtuullisen käytön alaisia ja joissa tekijänoikeuslakia ei pyritä rikkomaan. Toimikunta huomautti kolmen vuoden välein tapahtuvan poikkeusluvan hakuprosessin, jonka alla OTW on onnistuneesti anonut erivapautta fanivideoiden tekijöille, olevan kohtuuttoman vaivalloinen ja esitti siihen konkreettisia parannusehdotuksia.

Euroopan komissiolle annettu palaute

OTW:n Oikeusneuvonta antoi joulukuussa 2015 palautetta Euroopan komissiolle koskien palveluntarjoajia, muita verkon välikäsiä ja pilvipalveluita. OTW painotti, että on vaarallista pohjata sääntely sille ajatukselle, että kaikki verkkopalveluiden tarjoajat ja välikädet ovat suuria kaupallisia tekijöitä, kuten Google ja eBay.

Yhdysvaltain immateriaalioikeuksia valvovalle koordinaattorille annettu palaute

OTW antoi palautetta 16. lokakuuta 2015 yhdessä liittolaisensa Public Knowledgen kanssa Yhdysvaltain hallintoviraston immateriaalioikeuksien valvonnasta vastaavalle koordinaattorille viraston pyynnöstä koskien immateriaalioikeuksien valvontasuunnitelmaa. Palautteessa annettiin tarkkoja suosituksia ja painotettiin suuren yleisön tarpeiden huomioimista, mukaan lukien sellaiset käyttäjät, joita erityisen aggressiivinen immateriaalioikeuksien valvonta voi vahingoittaa.

OTW:n palaute Etelä-Afrikan hallitukselle

Kun Etelä-Afrikan hallitus uudisti valtion tekijänoikeuslakeja, OTW antoi tukensa sen päätökselle ottaa käyttöön kohtuullisen käytön standardi tekijänoikeuslaissa olleiden vanhentuneiden ja kapea-alaisten poikkeusten sijaan. Kuten OTW asian ilmaisi antamassaan palautteessa, me uskomme, että on elintärkeää “tehdä hallitus tietoiseksi siitä, miten tärkeitä ja rikkaita ei-kaupallisten uudelleenmiksausten tekijöiden yhteisöt ja niiden tuottamat teokset ovat niin Etelä-Afrikassa kuin myös muualla. Empiirinen tutkimus on todistanut uudelleenmiksaamisen olevan globaali kulttuuri-ilmiö, jolla on kaikkialla maailmassa samankaltaisia piirteitä.”

Kirjelmä Yhdysvaltain kongressille

OTW:n Oikeusneuvonta oli osa muista järjestöistä, akateemikoista ja lainoppineista koostuvaa liittoumaa, joka lähetti kirjelmän Yhdysvaltain kongressille. Siinä painotettiin “sellaisen tasapainotetun tekijänoikeusjärjestelmän tärkeyttä, joka hyödyttää tekijöitä, kuluttajia ja innovaattoreita” ja tukee ilmaisunvapautta.

Australian hallituksen ehdottamaan, verkossa tapahtuvia tekijänoikeusrikkomuksia koskevaan lakiuudistukseen liittyvä esitys

Oikeusneuvonta toimitti yhdessä Creative Commons Australia -järjestön kanssa esityksen Australian hallitukselle 5. syyskuuta 2014 sen avaaman julkisen keskustelun puitteissa, joka koski hallituksen ehdottamaa, verkossa tapahtuvia tekijänoikeusrikkomuksia koskevaa lakiuudistusta. OTW ja CC Australia suhtautuivat esityksessä kielteisesti hallituksen ehdotukseen, joka olisi laajentanut vastuuta “rikkeen mahdollistamisesta” Internet-palveluntarjoajien kohdalla niin, että vaikka palveluntarjoajat eivät voisi estää yksittäisten käyttäjien yksittäisiä rikkeitä, ne voisivat olla velvollisia muuttamaan toimintatapojaan esimerkiksi sulkemalla rikkeistä syytetyn henkilön Internet-liittymän tai seuraamalla käyttäjien tekemisiä.

Palaute Euroopan komissiolle

Helmikuussa 2014 oikeusneuvonnasta vastaava toimikuntamme rekisteröi OTW:n Euroopan unionin avoimuusrekisteriin ja vastasi komission pyyntöön EU:n tekijänoikeuslakiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia koskevasta palautteesta.

Palaute PTO/NTIA:lle

Yhdysvaltain telekommunikaatio- ja informaatioministeriö (NTIA) ja patentti- ja rekisterihallitus (PTO) pyysivät lokakuussa 2013 julkista palautetta tekijänoikeuskäytännöistä, mukaan lukien millaista käytäntöä tulisi soveltaa uudelleenmiksausten kohdalla. Näille tahoille, jotka epäilemättä tulevat jossakin vaiheessa uudistamaan tekijänoikeuslakia, asianajajamme välittivät fanien näkemyksen siitä, miksi lakiin tehtävien muutosten tulisi puoltaa vapautta luoda transformatiivisia teoksia.

OTW:n Oikeusneuvonnan toimihenkilö Rebecca Tushnet osallistui 12. joulukuuta 2013 Legal Framework for Remixes -paneeliin, jota pyydettiin todistamaan em. virastoille samaan julkisen palautteen prosessiin liittyen. (Hänen puheenvuoronsa alkaa kohdassa 0:33.)

OTW:n Oikeusneuvonnan puheenjohtaja Betsy Rosenblatt edusti järjestöä Green Paper Roundtable -työryhmässä, jonka päämääränä oli uudelleenmiksauksia koskevan lainsäädännön muodostaminen. Hänen 29. heinäkuuta pitämänsä puheenvuoro alkaa aamulla kuvatun videon kohdassa 1:56:00.