Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) uskoo, että faniteokset ovat luovia ja transformatiivisia, Yhdysvaltain lain kohtuullista käyttöä (fair use) säätelevän osion mukaisesti. OTW on siksi aloitteellinen suojellessaan ja puolustaessaan faniteoksia kaupalliselta hyväksikäytöltä tai niiden laillisuuden kyseenalaistamiselta. Tämä apu ei rajoitu vain niihin projekteihin, jotka ovat suoraan yhteydessä OTW:hen.

OTW:n oikeusneuvonnasta vastaavan komitean tehtäviin kuuluvat esimerkiksi koulutus, neuvonta ja asianajaminen.

 • Luomme ja julkaisemme koulutusmateriaalia fandomiin liittyvistä lakiuudistuksista transformativeworks.org ja archiveofourown.org -sivustoilla.
 • Autamme yksittäisiä faneja, joiden faniteosten laillisuus on kyseenalaistettu, vastaamme fanien kysymyksiin faniteoksiin liittyvistä laeista ja autamme faneja saamaan oikeudellista avustusta.
 • Toimimme yhteistyössä muiden oikeusapua tarjoavien järjestöjen ja liittojen kanssa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa.
 • Ajamme lakeja ja linjauksia, jotka tukevat tasapuolisuutta ja suojelevat fanitöitä ja fandomia.
 • Sekä paljon muuta!

Oikeusavustukselliseen työhömme kuuluu:

Yhdysvaltain digitaalisessa tekijänsuojalaissa (DMCA) erivapauden saaminen ei-kaupallisten remixien tekijöille, joka sallii kopioinnin eston kiertämisen Blu-Ray- ja DVD-levyillä sekä verkossa jaetussa materiaalissa
 • Vetoomus Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien ei-kaupallisten remixien tekijöiden erivapautta DMCA-laista, 2014-2015
  • Reaktio, kesäkuu 2015
  • Vastaus, toukokuu 2015
  • Palaute, helmikuu 2015
  • Vetoomukset, marraskuu 2014
 • Vetoomus Yhdysvaltain tekijänoikeusvirastolle koskien ei-kaupallisten remixien tekijöiden erivapautta DMCA-laista, 2011-12
  • Elokuu 2012 Reaktio ja toinen kuvagalleria
  • Test Suite of Fair Use Vids (Fanivideoiden kohtuullisen käytön ennakkotapaukset)
  • Kuvagalleria
  • Vastaus ja palaute, maaliskuu 2012
  • Palaute, joulukuu 2011
 • Vetoomusaineisto, 2008-9
  • Vastaus ja palaute, helmikuu 2009
  • Palaute, joulukuu 2008

Kirjeet ja palautteen sekä lisätietoja löydät kohdasta Obtaining exemptions to the U.S. DMCA (Erivapauden saaminen Yhdysvaltain DMCA-lakeihin).

 

Linjausten palautteen ja kirjeiden esittäminen Yhdysvaltain hallitukselle ja hallituksille maailmanlaajuisesti
 • Palaute Euroopan komissiolle, joulukuu 2015
 • Palaute Yhdysvaltain IPEC:ille, lokakuu 2015
 • Palaute Etelä-Afrikan hallitukselle, syyskuu 2015
 • Kirje Yhdysvaltain kongressille, maaliskuu 2015
 • Esitys Australian hallitukselle, syyskuu 2014
 • Palaute Euroopan komissiolle, helmikuu 2014
 • Palaute PTO/NTIA:lle, lokakuu 2013

Kirjeet, palautteen sekä lisätietoja löydät kohdasta Linjauksia koskevat kirjeet ja palaute.

 

Amicus Curiae -kirjelmien jättäminen tapauksissa, jotka koskevat Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia, fair use -lakia ja tiedonsaantioikeutta verkossa (Amicus Curiae-kirjelmä on ulkopuolisen osapuolen toimittama dokumentti, joka sisältää päätöksen kannalta merkityksellistä tietoa tai jossa kehotetaan oikeutta tietynlaiseen päätökseen yleisen edun nimissä)
 • Lenz v. Universal
  • Amicus-kirjelmä, syyskuu 2016
  • Amicus-kirjelmä, lokakuu 2015
  • Amicus-kirjelmä, joulukuu 2013
 • Capitol Records v. Vimeo
  • Amicus-kirjelmä, heinäkuu 2014
 • Cindy Lee Garcia v. Google et al
  • Amicus-kirjelmä, marraskuu 2014
  • Amicus-kirjelmä, huhtikuu 2014
 • Fox v. Dish & Dish v. ABC
  • Amicus-kirjelmä, tammikuu 2014
  • Amicus-kirjelmä, tammikuu 2013
 • Salinger v. Colting
  • Amicus-kirjelmä, elokuu 2009

Itse kirjelmät ja lisätietoja kohdasta Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. copyright law, fair use, and online freedom of expression (Amicus Curiae-kirjelmät Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia, fair use- käytäntöä ja ilmaisunvapautta verkossa koskevissa tapauksissa) .

 

Amicus Curiae-kirjelmien jättäminen Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakeja koskevissa tapauksissa
 • Davis v. Electronic Arts
  • Amicus-kirjelmä, marraskuu 2015
  • Amicus-kirjelmä, tammikuu 2015
 • Hart v. Electronic Arts
  • Amicus-kirjelmä, toukokuu 2012

Kirjelmät sekä lisätietoja löydät kohdasta Amicus Curiae briefs in cases regarding U.S. right of publicity laws (Amicus Curiae- kirjelmät Yhdysvaltain julkisuusoikeuslakeja koskevissa tapauksissa).

 

Voit ottaa yhteyttä OTW:n oikeusneuvonnasta vastaavaan toimikuntaan lähettämällä meille sähköpostia.
(Oikeusneuvonnasta vastaava toimikuntamme ottaa mielellään vastaan kommentteja ja kysymyksiä. Huomaathan, että kommunikaatio Oikeusneuvonnan kanssa ei luo asiakassuhdetta, ellei oikeusneuvonta kirjallisesti toisin ilmoita. Kykymme vastata kysymyksiin ei-englanninkielisten maiden oikeuskäytännöistä on lisäksi rajallinen. Annamme kuitenkin mielellämme lisätietoja!)