Paghadlang sa mga pagrerehistro ng tatak-pangkalakal na pribadong pagmamay-ari ng fandom

Petisyon upang Kanselahin ang Markang FANDOM

Noong ika-30 ng Abril, 2016, naghain kami ng petisyon sa U.S Patent and Trademark Office (Opisina ng mga Patente at Tatak-pangkalakal ng Estados Unidos) upang kanselahin ang pagpaparehistro ng markang “FANDOM” para sa mga serbisyong aliwan. Ipinaliwanag ng petisyon, bukod sa iba pang mga bagay, na ang salitang “fandom” ay isang pangkaraniwang kasabihan na hindi maaaring maging isang tatak para sa mga pelikula at mga pahina na nagtatampok ng kultural na kaganapan ng fandom.