Menentang pendaftaran ke atas tanda dagang yang bertujuan untuk menuntut hak persendirian bagi fandom

Petisyen bagi pembatalan tanda FANDOM

Pada 30 April 2016, kami telah memfailkan petisyen di Pejabat Paten dan Tanda Dagangan Amerika Syarikat untuk membatalkan pendaftaran tanda “FANDOM” untuk perkhidmatan hiburan. Kandungan petisyen tersebut termasuk penjelasan bahawa perkataan “fandom” merupakan istilah umum yang tidak boleh bertindak sebagai tanda dagang untuk filem dan laman web yang mempunyai fenomena budaya fandom.