Писма и коментари на правила

Коалиционо писмо Сенату САД-а из јула 2019. године на тему CASE закона

OTW (Организација за трансформативне радове) се придружила савезницима како би се успротивили CASE закону, који би креирао трибунал Закона о малим потраживањима који би могао да изриче казне до 30.000 US$ наводним прекршиоцима без одговарајућег поступка.

Заједничка изјава о принципима у вези са Одељком 230 Закона о пристојности комуникација из јула 2019. године

Правни одсек се придружио разноликој групи савезника и стручњака како би направили заједничку изјаву о принципима о Одељку 230 Закона о пристојности комуникација САД-а, који пружа заштиту за интернет платформе.

Kоментари из априла 2019. године Паралменту Новог Зеланда као део редовног прегледа новозеландског Закона о ауторским правима

У априлу 2019. године Правни одсек ОТW-а је предао коментар као одговор на позив Новог Зеланда за коментаре као део ревизије Закона о ауторским правима. ОТW се ослањао на снажна сведочења фанова Новог Зеланда да покажу многе друштвене и културне вредности закона који дозвољавају и промовишу стварање трансформативних радова, и тврдио да би Нови Зеланд требао да задржи и прошири политике поштеног пословања како би унапредио те политике.

Коментари из марта 2019. године Канцеларији САД-а за ауторска права у вези са Законом о модернизацији музике

У марту 2019. године Правни одсек ОТW-а је одговорио на Обавештење о предложеној изради прописа Канцеларије САД-а за ауторска права у вези са значењем “некомерцијалне” употребе, како је предвиђено недавно усвојеним Законом о модернизацији музике (“ММА”). ОТW је тврдио, између осталог, да дефиниција комерцијалне употребе у сврхе ММА треба да се фокусира на одређену употребу, а не на корисника, треба да анализира комерцијалност засновану на тражењу профита од стране корисника а не на платформама или веб хостовима које користе, и треба да разликује комерцијалну и некомерцијалну „корист“.

Коментари из јуна 2018. године Парламенту Канаде као део редовног прегледа канадског Закона о ауторским правима

У јуну 2018. године Правни одсек ОТW-а је послао коментаре Парламенту Канаде као део редовног прегледа канадског Закона о ауторским правима. ОТW се ослонио на приче канадских фанова како би истакао да су изузеци канадског Поштеног пословања и Кориснички генерисаног садржаја били ефикасни и друштвено корисни.
Коментари из јуна 2017. године Трговинском представнику САД-а у вези са Северноамеричким споразумом о слободној трговини

Како је Трговински представник САД-а (USTR) започео процес преговарања о Северноамеричком споразуму о слободној трговини (NAFTA), Правни одсек OTW-а се залагао за отворен и транспарентан процес преговора, и нагласио је важност укључивања изузетака и ограничења као што је поштена употреба у било које одредбе које се тичу заштите интелектуалне својине.

Коментари из марта 2017. године Канцеларији за ауторска права у вези са Моралним правима приписивања и интегритета

Тридесетог марта 2017. године Правни одсек OTW-а је послао одговор на захтев Канцеларије САД-а за ауторска права за коментаре о томе да ли би САД требало да усвоји додатне законе који захтевају да се аутори идентификују у вези са њиховим радовима (познато као право на “атрибуцију”) и захтевају ауторску дозволу за измене дела заштићена ауторским правима (познато као право “интегритета”). Заједно, позната су као “морална права”. ОТW је тврдио да би право интегритета наштетило слободном изражавању и да, иако су опште норме о атрибуцији често корисне и честе унутар заједница фанова, овде их не би требало применити. Уместо тога, права атрибуције су добро заштићена уговорним правом, додатна законска права би била лоша погодност за уобичајене облике колективног и секвенцијалног стварања, а широке разлике у нормама атрибуције у различитим заједницама (на пример, фандом, академска заједница, снимање филмова, и рекламирање) показују да појединим заједницама треба дозволити да одреде када и како је атрибуција најбоље остварена.

Пропратни коментари из фебруара 2017. године Канцеларији за ауторска права у вези са DMCA Одељком 512

У наставку наших коментара из марта 2016. године, Правни одсек OTW-а је одговорио на питања из Канцеларије за ауторска права у вези са одредбама о обавештењу и укидању у Одељку 512 Закона о дигиталним миленијумима у САД-у (US DMCA). Између осталог, ОТW је искористио своје искуство у раду са Нашом сопственом архивом и искуства својих чланова у бављењу налозима за уклањање страница како би истакао начине на које садашњи систем добро функционише и начине на које се може побољшати.

Коментари Сингапуру из октобра 2016. године

23. октобра 2016. године Правни одсек OTW-а је доставио коментаре влади Сингапура као одговор на Јавну консултацију о предложеним изменама у режиму ауторског права у Сингапуру. Нагласили смо предности уравнотеженог режима ауторског права са чврстом доктрином о поштеној употреби која дозвољава стварање некомерцијалних трансформативних радова без дозволе, и сугерисали могућност изузетка “садржаја који генерише корисник” за заштиту ауторског права како би се повећала поштена употреба. Искористили смо наше искуство добијања изузећа од одредби DMCA “против заобилажења” како би се размотрили предлози Сингапура у вези са “техничким мерама заштите” за дела заштићена ауторским правима. Такође смо позвали Сингапур да усвоји једноставна и доследна правила у вези са трајањем заштите ауторских права, расправљали о предностима и недостацима давања ауторима права на атрибуцију, и разговарали о предлозима за рад са “осироченим” радовима чији се власници ауторских права тешко идентификују.

Коментари из јуна 2016. године Канцеларији САД-а за ауторска права

24. јуна 2016. године заједно са EFF-ом и професором Ериком Голдманом, OTW је послао коментаре Канцеларији САД-а за ауторска права као одговор на Обавештење о предложеној изради прописа која би странице које се ослањају на DMCA сигурно склониште – као што је Наша сопствена архива – натерала да обнављају своје регистрације сваке три године. Тврдили смо да би овај нови захтев могао да наштетити малим пружаоцима услуга и изложи пружаоце ризику због малих пропуста.

Коментари из јуна 2016. године Европској комисији

Коментари из априла 2016. године Европској комисији

OTW је објаснио да, иако су системи упозорења и укидања направљени тако да извршење интелектуалне својине буде брже и јефтиније, “кључно је да те уштеде не долазе на рачун сузбијања говора који не крши права”. OTW је такође позвао Комисију да призна да значајне иновације и креативност могу доћи из некомерцијалног сектора, а не да доносе правила која ће само велика предузећа моћи да прате.

Коментари из марта 2016. године Канцеларији САД-а за ауторска права у вези са DMCA Одељком 512

Као одговор на захтев Канцеларије САД-а за ауторска права, Правни одсек ОТW-а је коментарисао одредбе о обавештењу и укидању у члану 512. Закона о ауторским правима у дигиталном миленијуму САД-а. OTW је тврдио да је закон далеко од савршеног, али да пружа важан оквир који омогућава да онлајн креативност напредује. Подсетио је Канцеларију за ауторска права да су многи субјекти који се ослањају на DMCA, као што је ОТW-ова Наша сопствена архива, мали и да спроводе појединачне прегледе обавештења о уклањању и недостају им ресурси за праћење кршења садржаја који је корисник пружио. OTW је такође нагласио важност механизама за спречавање и кажњавање неправилних напомена о уклањању и идентификовао начине на које је садашњи систем контра-обавештавања неадекватан да заштити кориснике који су укључени у поштену употребу и слободно изражавање.

Коментари Канцеларији САД-а за ауторска права

Као одговор на захтев за коментаре од стране Канцеларије САД-а за заштиту ауторских права, Правни одсек ОТW-а је тврдио да је одељак 1201 Закона о заштити ауторских права у дигиталном миленијуму прекомеран и да непотребно омета вредно стварање и иновације тако што спречава људе да заобиђу технолошку заштиту на материјалима заштићеним ауторским правима чак и за друге сврхе. као што је поштена употреба. Тврдили смо и да је трогодишњи поступак доношења правила, према којем смо успешно добили изузећа за правне особе, непотребно оптерећујући и предложили конкретне предлоге за побољшање.

Коментари Европској комисији

У децембру 2015. године Правни одсек ОТW-а је доставио коментар као одговор на захтев Европске комисије за коментаре у вези са онлајн платформама, онлајн посредницима и рачунарство у облаку. У ОТW-овим коментарима наглашене су опасности регулације засноване на погрешној претпоставци да су све онлајн платформе и посредници велики комерцијални ентитети као што су Google и eBay.

Коментари Координатору за извршење права интелектуалне својине САД-а

16. октобра 2015. године ОТW је, заједно са савезником Јавним знањем, поднео коментаре Координатору за имплементацију интелектуалне својине у Канцеларији за управљање и буџет као одговор на захтев те канцеларије за коментаре о плану за спровођење интелектуалне својине. Коментари су дали конкретне препоруке и нагласили важност разматрања интереса јавности у целини, укључујући кориснике који могу бити угрожени претерано агресивним спровођењем закона о интелектуалној својини.

OTW-ови коментари Влади Јужне Африке

У вези са процесом реформе ауторских права јужноафричке владе, ОТW је поднео коментар који је подржао усвајање стандарда поштене употребе у Јужној Африци који би заменио уске, застареле изузетке у закону о ауторским правима.
Као што је ОТW рекао у свом коментару, ми сматрамо да је од виталног значаја “учинити Владу свесном богатства и важности некомерцијалних мешовитих заједница и радова које производе, у Јужној Африци и другде. Емпиријско истраживање открива да је мешовита култура глобални феномен, са сличним карактеристикама широм света.”

Писмо Конгресу САД-а

Правни одсек ОТW-а се придружио коалицији организација, академика и правних стручњака у слању писма Конгресу Сједињених Држава о важности “уравнотеженог система ауторских права [који] користи креаторима, корисницима и иноваторима” и охрабрује слободно изражавање.

Поднесак документу аустралијске Владе о кршењу ауторских права на интернету

Правни одсек ОТW-а, заједно са организацијом Creative Commons Australia доставио је 5. септембра 2014. године Поднесак документу аустралијске Владе о кршењу ауторских права на интернету, идући против предлога владе Аустралије. Предлог је проширио дефиницију “овлашћења” за пружаоце интернет услуга. То би значило да, чак и ако не би могли да зауставе појединачна кршења од стране појединачних корисника, они би могли да промене како функционишу њихове услуге, као што је искључивање приступа интернету за оптужене прекршитеље или филтрирање активности корисника.

Коментари Европској комисији

У фебруару 2014. године Правни одсек ОТW-а је регистровао ОТW у Регистру транспарентности Европске уније и поднео поднесак Европској комисији као одговор на позив за коментаре у вези са могућом реформом ауторских права ЕУ.

Коментари PTO/NTIA

У октобру 2013. године Америчка национална администрација за телекомуникације и информације (NTIA) и Америчка канцеларија за патенте и жигове (PTO) тражили су јавне коментаре о питањима политике ауторских права, укључујући правни оквир за стварање ремикса. Наши адвокати су користили приче које су доставили фанови да би објаснили овим агенцијама, које ће вероватно предложити ново законодавство о ауторским правима, због чега свака промена у закону о ауторским правима треба да фаворизује слободу за стварање трансформативних радова.

Члан особља Правног одсека ОТW-а Rebecca Tushnet се такође појавила на панелу о Правном оквиру за ремиксе који је замољен да сведочи тим агенцијама у вези са истим процесом јавног коментара 12. децембра 2013. године (Почиње да говори у 33. минуту).

Председавајућа Правног одсека ОТW-а Betsy Rosenblatt представила је ОТW у радној групи Green Paper Roundtable-а како би развила правни оквир за стварање ремикса. Њено појављивање 29. јула можете погледати у 1:56:00 у јутарњем видеу.