Σχόλια και Επιστολές επί Πολιτικής

Σχόλια Απριλίου 2021 στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ σχετικά με τον Νόμο CASE

Στις 26 Απριλίου 2021, η Νομική Επιτροπή του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) συνεργάστηκε με συμμάχους για την υποβολή σχολίων στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ ως απάντηση στην Ειδοποίηση για Αίτημα Πληροφοριών του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου CASE. Ο Νόμος CASE δημιούργησε ένα δικαστήριο ονόματι “Copyright Claims Board” (CCB) (Συμβούλιο Διαφορών Πνευματικών Δικαιωμάτων) εντός του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων για την εκδίκαση “μικροδιαφορών” περί πνευματικών δικαιωμάτων και έδωσε στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων τη διακριτική ευχέρεια σε πολλές πτυχές του CCB και της λειτουργίας του. Η υποβολή μας παρείχε συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το πώς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων θα πρέπει να περιορίσει το εύρος της εξουσίας του CCB, θα πρέπει να κάνει ξεκάθαρο και εύκολο για κάποιον να επιλέξει να μη συμμετέχει στις διαδικασίες του CCB και θα πρέπει να είναι αμερόληπτο σε επικοινωνίες που αφορούν στο CCB.

Δήλωση Δεκεμβρίου 2020 του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Digital Millennium Copyright Act (DMCA) (Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Εποχή)

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Νομική ομάδα του OTW έστειλε μια απάντηση στο κάλεσμα της Γερουσίας των ΗΠΑ για σχόλια σχετικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις για το DMCA.

Σχόλια Ιουνίου 2020 στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με το Digital Millennium Copyright Act (Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Εποχή)

Τον Ιούνιο του 2020, η Νομική ομάδα του OTW υπέβαλε σχόλια στη Γερουσία των ΗΠΑ αναφορικά με την τρέχουσα αξιολόγηση της Γερουσίας της Παραγράφου 512 του DMCA. To OTW απάντησε σε μια αναφορά του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, προέτρεψε τη Γερουσία να λάβει υπ’ όψιν τις ανάγκες των χρηστών του Διαδικτύου, των ανεξάρτητων δημιουργών και των μικρών παρόχων υπηρεσιών και παρουσίασε εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παραγράφου 512 για τους μετασχηματιστικούς δημιουργούς.

Κατάθεση Φεβρουαρίου 2020 στη Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με το Digital Millennium Copyright Act (Νόμος Πνευματικής Ιδιοκτησίας στην Ψηφιακή Εποχή)

Το μέλος της Νομικής ομάδας Rebecca Tushnet κατέθεσε ενώπιον της Δικαστικής Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με το DMCA. Η κατάθεσή της εστιάστηκε στο πώς οι διατάξεις περί ασφαλών λιμένων του DMCA είναι αποτελεσματικές για μικρούς οργανισμούς όπως το OTW, πώς προωθούν τη δημιουργική έκφραση καθιστώντας ιστοσελίδες όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) δυνατές και πώς παρέχουν τη νομική ευελιξία που είναι απαραίτητη για να επιβιώσει ένα ποικιλόμορφο Διαδίκτυο ανοικτής πρόσβασης. Η κατάθεσή της απευθύνθηκε επίσης στην αποτυχία των διατάξεων του DMCA που απαγορεύουν την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας έργων και στο έργο του OTW σχετικά με τη δημιουργία εξαιρέσεων οι οποίες προστατεύουν τους μοντέρ και παρόμοιους δημιουργούς από την υπέρβαση αυτών των διατάξεων.

Επιστολή 2019 του Συνασπισμού προς την Γερουσία των ΗΠΑ σχετικά με: την Πράξη CASE

Το OTW ενώθηκε με συμμάχους ώστε να εναντιωθεί στην Πράξη CASΕ, η οποία θα δημιουργούσε ένα Ειρηνοδικείο Πνευματικών Δικαιωμάτων το οποίο θα μπορούσε να επιβάλει πρόστιμα έως και 30.000$ σε φερόμενους παραβάτες χωρίς να ακολουθεί τη νόμιμη οδό.

Κοινή Δήλωση Αρχών 2019 Σχετικά με τον τομέα 230 της Πράξης Αξιοπρέπειας Επικοινωνιών

Η Νομική Επιτροπή ενώθηκε με ποικίλους συμμάχους και ειδικούς ώστε να συντάξει μια κοινή δήλωση αρχών σχετικά με τον τομέα 230 της Πράξης Αξιοπρέπειας Επικοινωνιών των ΗΠΑ, η οποία παρέχει προστασίες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σχόλια Απριλίου 2019 προς το Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ως τμήμα της τακτικής αξιολόγησης της Πράξης Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τον Απρίλιο του 2019, η Νομική Υποστήριξη του OTW κατέθεσε ένα σχόλιο ως απάντηση στο κάλεσμα της Νέας Ζηλανδίας για σχόλια ως τμήμα της αξιολόγησης της Πράξης Πνευματικών Δικαιωμάτων της χώρας. Το OTW βασίστηκε σε δυναμικές καταθέσεις Νεοζηλανδών θαυμαστών προκειμένου να επισημάνει το πόσες κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες των νόμων επιτρέπουν και προωθούν τη δημιουργία μετασχηματιστικών έργων, και επιχειρηματολόγησε ότι η Νέα Ζηλανδία οφείλει να τις διατηρήσει και να επεκτείνει τις πολιτικές θεμιτής χρήσης ώστε να τις εξελίξει.

Σχόλια Μαρτίου 2019 προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ Σχετικά με την Πράξη Εκσυγχρονισμού της Μουσικής

Τον Μάρτιο, 2019, η Νομική Επιτροπή του OTW αποκρίθηκε σε μια Ειδοποίηση Προτεινόμενης Νομοθεσίας από το γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ σχετικά με την έννοια της “μη εμπορικής” χρήσης, όπως προβλέπεται από την πρόσφατα ψηφισθέντα Πράξη περί Εκσυγχρονισμού της Μουσικής (“MMA”). Το OTW ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι ο ορισμός της εμπορικής χρήσης για τους σκοπούς του MMA πρέπει να επικεντρώνεται στη συγκεκριμένη χρήση και όχι στον χρήστη, πρέπει να αναλύει την εμπορικότητα με βάση την αναζήτηση κερδών από τον χρήστη και όχι από τις πλατφόρμες ή τις υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούν, και πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ του εμπορικού χαρακτήρα και του μη-εμπορικού “οφέλους”.

Σχόλια Ιουνίου 2018 προς το Καναδικό Κοινοβούλιο ως μέρος της τακτικής επιθεώρησης της Πράξης Πνευματικών Δικαιωμάτων του Καναδά

Τον Ιούνιο του 2018, η Νομική Επιτροπή του OTW κατέθεσε σχόλια στο Καναδικό Κοινοβούλιο ως μέρος της τακτικής επιθεώρησης της Πράξης Πνευματικών Δικαιωμάτων της. Το OTW βασίστηκε σε ιστορίες Καναδών θαυμαστών για να επιχειρηματολογήσει πως οι απαλλαγές του Καναδά για τις Θεμιτές Συναλλαγές και το Υλικό Χρηστών είναι αποτελεσματικές και θετικές προς την κοινωνία.

Σχόλια Ιουνίου 2017 προς τον Εκπρόσωπο Εξωτερικού Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής

Ενώ ο Εκπρόσωπος Εξωτερικού Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) ξεκίνησε τη διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής (NAFTA), η Νομική Επιτροπή του OTW συνηγόρησε υπέρ μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας διαπραγμάτευσης και επεσήμανε τη σημασία συμπερίληψης εξαιρέσεων και περιορισμών, όπως η θεμιτή χρήση, σε όποιες διατάξεις αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχόλια Μαρτίου 2017 προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ Σχετικά με τα Ηθικά Δικαιώματα Αναγνώρισης της Πατρότητας και Ακεραιότητας του Έργου

Στις 30 Μαρτίου του 2017, η Νομική Επιτροπή του OTW κατέθεσε μια απάντηση στο κάλεσμα του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ για σχόλια σχετικά με το αν θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να υιοθετήσουν επιπλέον νόμους που θα απαιτούν οι συγγραφείς να αναγνωρίζονται και να κατονομάζονται ως δημιουργοί των έργων τους (γνωστό ως το δικαίωμα “αναγνώρισης της πατρότητας του έργου”) και θα απαιτούν την άδεια του συγγραφέα για την υλοποίηση τροποποιήσεων σε έργα τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του (γνωστό ως το δικαίωμα “ακεραιότητας του έργου”). Συλλογικά, αυτά είναι γνωστά ως “ηθικά δικαιώματα”. Το OTW υποστήριξε πως το δικαίωμα ακεραιότητας του έργου θα είναι επιβλαβές για την ελεύθερη έκφραση και πως, αν και γενικά οι κανόνες αναγνώρισης της πατρότητας του έργου είναι συχνά ευεργετικοί και συνήθεις εντός των κοινοτήτων των θαυμαστών, δε θα πρέπει να αποκτήσουν την ισχύ του νόμου. Αντ’ αυτού, τα δικαιώματα αναγνώρισης της πατρότητας του έργου ήδη προστατεύονται καλά από το δίκαιο των συμβάσεων και τα επιπλέον νομικά δικαιώματα δε θα ταίριαζαν στις συνήθεις μορφές της συλλογικής και της κατά συρροής δημιουργίας. Η μεγάλη ποικιλία κανόνων αναγνώρισης της πατρότητας του έργου σε διαφορετικές κοινότητες (για παράδειγμα, στις κοινότητες θαυμαστών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον κινηματογράφο και τη διαφήμιση) αποδεικνύει πως οι επιμέρους κοινότητες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν το πώς και το πότε θα πρέπει να υλοποιείται η αναγνώρισης της πατρότητας του έργου.

Συμπληρωματικά Σχόλια Φεβρουαρίου 2017 προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ σχετικά με την Παράγραφο 512 του DMCA

Ως συμπληρωματικό των σχολίων μας τον Μάρτιο του 2016, η Νομική Επιτροπή του OTW απάντησε σε ερωτήσεις του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων σχετικά με τις προβλέψεις ειδοποίησης και αφαίρεσης της Παραγράφου 512 του DMCA των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, το OTW άντλησε από την εμπειρία του στη διαχείριση του AO3 και τις εμπειρίες των μελών του κατά τη διευθέτηση των ειδοποιήσεων αφαίρεσης για να επιδείξει πως το παρόν σύστημα λειτουργεί καλά, καθώς και το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί.

Σχόλια Οκτωβρίου 2016 προς τη Σιγκαπούρη

Στις 23 Οκτωβρίου του 2016, η Νομική Επιτροπή του OTW κατέθεσε σχόλια στην κυβέρνηση της Σιγκαπούρης ως απάντηση σε μια Δημόσια Διαβούλευση επί των προτεινόμενων αλλαγών στο καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων της χώρας. Δώσαμε έμφαση στα πλεονεκτήματα ενός ισορροπημένου καθεστώτος στα πνευματικά δικαιώματα, με ισχυρό δόγμα για τη θεμιτή χρήση που επιτρέπει τη δημιουργία μη εμπορικών μετασχηματιστικών έργων χωρίς εξουσιοδότηση, και προτείναμε τη πιθανότητα μιας εξαίρεσης για το «υλικό που δημιουργείται από χρήστες» από την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ως ενίσχυση της θεμιτής χρήσης. Αντλήσαμε από την εμπειρία μας κατά τη λήψη εξαίρεσης για το μοντάζ από τις προβλέψεις του DMCA «ενάντια των παρακάμψεων» για να συζητήσουμε τις προτάσεις της Σιγκαπούρης σχετικά με τα «τεχνολογικά μέτρα προστασίας» για τα έργα που καθιστούν πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης προτρέψαμε τη Σιγκαπούρη να υιοθετήσει απλούς και συνεπείς κανονισμούς σχετικά με τη διάρκεια της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, συζητήσαμε τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα με την παραχώρηση δικαιώματος αναγνώρισης της πατρότητας του έργου στους συγγραφείς και συζητήσαμε προτάσεις για τη διαχείριση των «ορφανών» έργων των οποίων οι ιδιοκτήτες δε βρίσκονται εύκολα.

Σχόλια Ιουνίου 2016 προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ

Στις 24 Ιουνίου 2016, μαζί με το EFF και τον καθηγητή Eric Goldman, το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) κατέθεσε σχόλια στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ ως απάντηση σε μια Ειδοποίηση Προτεινόμενων Κανονισμών που θα ανάγκαζε τις ιστοσελίδες που εξαρτώνται από τον ασφαλή λιμένα του DMCA (Νόμος περί των Πνευματικών Δικαιωμάτων της Ψηφιακής Χιλιετηρίδας)—όπως το AO3—να ανανεώνουν τις εγγραφές τους κάθε τρία χρόνια. Υποστηρίξαμε πως η νέα απαίτηση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά σε μικρούς παρόχους υπηρεσιών και να τους εκθέσει σε ρίσκο μικρών λαθών.

Σχόλια Ιουνίου 2016 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σχόλια Απριλίου 2016 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το OTW εξήγησε πως αν και τα συστήματα ειδοποίησης και αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου είναι σχεδιασμένα για να κάνουν την εφαρμογή της πνευματικής ιδιοκτησίας ταχύτερη και πιο οικονομική, είναι «κρίσιμο αυτά τα χρήματα που εξοικονομούνται να μην είναι εις βάρος του μη παραβατικού λόγου». Το OTW, επίσης, παρότρυνε την Επιτροπή να αναγνωρίσει πως σημαντικές καινοτομίες και δημιουργικότητα μπορούν να προέλθουν από τον μη εμπορικό τομέα και να μη δημιουργήσει κανόνες που μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να ακολουθήσουν.

Σχόλια Μαρτίου 2016 προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ σχετικά με την παράγραφο 512 του DMCA

Ως απάντηση σε πρόσκληση του Γραφείου Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, η Νομική Επιτροπή του OTW σχολίασε επί των προβλέψεων για τις ειδοποιήσεις και αφαιρέσεις παράνομου περιεχομένου, της παραγράφου 512 του DMCA των ΗΠΑ. Το OTW υποστήριξε πως ο νόμος δεν είναι τέλειος, αλλά παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στη διαδικτυακή δημιουργικότητα να ευδοκιμήσει. Υπενθύμισε στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων πως πολλές οντότητες που εξαρτώνται από το DMCA, όπως το AO3, είναι μικρές, διεξάγουν χειρωνακτικά τις αναθεωρήσεις των επιμέρους ειδοποιήσεων για αφαίρεση παράνομου περιεχομένου και δε διαθέτουν τους πόρους για την επίβλεψη του υλικού που παρέχεται από τους χρήστες για παραβιάσεις. Το OTW έδωσε, επίσης, έμφαση στη σημασία των μηχανισμών αποτροπής και τιμωρίας των λανθασμένων ειδοποιήσεων αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου και απαρίθμησε τους τρόπους με τους οποίους το τρέχον σύστημα αντι-ειδοποιήσεων δεν επαρκεί για την προστασία των χρηστών που μετέχουν στη θεμιτή χρήση και την ελεύθερη έκφραση.

Σχόλια προς το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ

Ως απάντηση σε μια πρόσκληση για σχόλια από το Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ, η Νομική Επιτροπή του OTW υποστήριξε πως η παράγραφος 1201 του DMCA είναι υπερβολικά ευρεία και αναχαιτίζει, χωρίς να είναι αναγκαίο, την πολύτιμη δημιουργία και καινοτομία, αποτρέποντας τα άτομα από το παρακάμψουν την τεχνολογική προστασία υλικού που είναι πνευματική ιδιοκτησία, ακόμη και για μη παραβατικούς σκοπούς όπως η θεμιτή χρήση. Επίσης, υποστηρίξαμε πως η τριετής νομοθετική διαδικασία, υπό την οποία έχουμε επιτυχώς λάβει εξαιρέσεις για τις-ους μοντέρ, είναι υπερβολικά επαχθής και παραθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωσή της.

Σχόλια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τον Δεκέμβριο του 2015, η Νομική Επιτροπή του OTW κατέθεσε ένα σχόλιο ως απάντηση στην πρόσκληση για σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τους διαδικτυακούς διαμεσολαβητές και το υπολογιστικό νέφος. Τα σχόλια του OTW έδωσαν έμφαση στους κινδύνους της δημιουργίας κανονισμών με βάση την ψευδή υπόθεση πως όλες οι διαδικτυακές πλατφόρμες και διαμεσολαβητές είναι μεγάλες εμπορικές οντότητες, όπως η Google και το eBay.

Σχόλια προς τον Συντονιστή Εφαρμογής Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΗΠΑ

Στις 16 Οκτωβρίου 2015, το OTW, μαζί με το σύμμαχό του, Public Knowledge (Δημόσια Γνώση), κατέθεσε σχόλια προς το Συντονιστή Εφαρμογής Πνευματικής Ιδιοκτησίας των ΗΠΑ στο Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ως απάντηση στην πρόσκληση του γραφείου για κατάθεση σχολίων περί του σχεδίου του για την εφαρμογή της πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σχόλια περιείχαν συγκεκριμένες προτάσεις και έδωσαν έμφαση στη σημασία των ενδιαφερόντων του ευρέως κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών που βλάπτονται από υπερβολικά επιθετική εφαρμογή των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχόλιο του OTW προς την Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής

Σχετικά με τη διαδικασία της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής για μετασχηματισμό της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων, το OTW κατέθεσε σχόλιο υποστηρίζοντας την υιοθέτηση ενός κριτηρίου θεμιτής χρήσης από τη Νότια Αφρική ως αντικατάσταση των περιορισμένων και πεπαλαιωμένων εξαιρέσεων από τη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων. Όπως είπε το OTW στο σχόλιό του, πιστεύουμε πως είναι ζωτικής σημασίας «να γνωστοποιήσουμε στην Κυβέρνηση τον πλούτο και τη σημασία των κοινοτήτων μη εμπορικών διασκευών και των έργων που αυτές παράγουν, εντός της Νότιας Αφρικής και αλλού. Εμπειρική έρευνα δείχνει πως η μετασχηματιστική κουλτούρα είναι παγκόσμιο φαινόμενο, με παρόμοια χαρακτηριστικά ανά τον κόσμο.»


Επιστολή προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Η Νομική Επιτροπή του OTW συμμετείχε με έναν συνασπισμό οργανισμών, ακαδημαϊκών και νομικών επαγγελματιών στην αποστολή μιας επιστολής προς το Κογκρέσο των ΗΠΑ σχετικά με τη σημασία «ενός ισορροπημένου συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας [που] ωφελεί τους δημιουργούς, τους χρήστες και τους νεωτεριστές» και προωθεί την ελεύθερη έκφραση.

Κατάθεση στην Έκθεση Διαλόγου περί της Διαδικτυακής Παραβίασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης

Η Νομική Επιτροπή του OTW, μαζί με το Creative Commons (Δημιουργικά Κοινά) της Αυστραλίας, συνέβαλαν σε μια Κατάθεση για την Έκθεση Διαλόγου περί της Διαδικτυακής Παραβίασης Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, αντιμαχόμενη μια πρόταση της Αυστραλιανής κυβέρνησης. Η πρόταση επέκτεινε τον ορισμό της «εξουσιοδότησης» ευθύνης για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό θα σήμαινε πως ακόμα και αν δεν μπορούσαν να σταματήσουν τις παραβιάσεις από επιμέρους χρήστες, θα μπορούσαν να αναγκαστούν σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών τους, π.χ. διακόπτοντας την πρόσβαση των κατηγορούμενων παραβατών στο διαδίκτυο ή φιλτράροντας τη δραστηριότητα των χρηστών.

Σχόλια προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Φεβρουάριο του 2014, η Νομική Επιτροπή του OTW ενέγραψε το OTW στο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέθεσε απάντηση στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχόλια σχετικά με τη δυνητική αναδιάρθρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.

Σχόλια προς το PTO/NTIA

Τον Οκτώβριο του 2013, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριών των ΗΠΑ (NTIA) και το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (PTO) ζήτησαν δημόσια σχόλια σε θέματα πολιτικής πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου για τη δημιουργία διασκευών. Οι δικηγόροι μας επικαλέστηκαν ιστορίες που κατατέθηκαν από θαυμαστές για να εξηγήσουν στις παραπάνω αρχές, οι οποίες πιθανόν να προτείνουν νέα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να εξυπηρετεί την ελευθερία δημιουργίας μετασχηματιστικών έργων.

Η Rebecca Tushnet, μέλος του προσωπικού της Νομικής Επιτροπής του OTW, εμφανίστηκε σε ομάδα συζήτησης με θέμα το Νομικό Πλαίσιο των Διασκευών από την οποία ζητήθηκε μαρτυρία προς αυτές τις αρχές σχετικά με την ίδια διαδικασία κατάθεσης δημόσιων σχολίων στις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Η πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του OTW, Betsy Rosenblatt, αντιπροσώπευσε το OTW σε μια ομάδα εργασίας του Green Paper Roundtable για να σχεδιάσει ένα νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία διασκευών.