Ένσταση στην καταχώριση εμπορικών σημάτων που θα αξίωναν την ιδιωτική ιδιοκτησία ενός fandom

Αίτηση για κατάργηση του σήματος FANDOM

Στις 30 Απριλίου 2016, καταθέσαμε αίτηση στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ για την ακύρωση της καταχώρισης του σήματος “FANDOM” για υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Η αίτηση ανέλυε, μεταξύ άλλων, πως η λέξη “fandom” είναι γενικός όρος, ο οποίος δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπορικό σήμα για ταινίες και ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν το πολιτιστικό φαινόμενο του fandom.