Cách giúp đỡ chúng tôi

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Bạn có thể giúp đỡ OTW bằng rất nhiều cách:

Trở thành tình nguyện viên!
Bạn có muốn giúp một trong những dự án của chúng tôi không? Những tình nguyện viên từ tất cả các địa vị và tất cả các quốc gia đều được hoan nghênh.

Quyên góp!
OTW là một tổ chức phi lợi nhuận xếp loại 501(c)(3) ở Hoa Kỳ và được ủng hộ bởi các thành viên, và tất cả những dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí. Chúng tôi không thể làm việc này nếu không có sự giúp đỡ của bạn! Bạn sẽ trở thành một thành viên nếu quyên góp 10 US$ hoặc nhiều hơn. Một ít cũng có thể giúp rất nhiều!

Vận động gây quỹ!
Bạn có định tham dự một hội họp của fan không? Hay là bạn muốn tìm cách để mở tiệc cho một lý do chính đáng? Vậy thì bạn hãy xem hướng dẫn vận động gây quỹ cho bên thứ ba của chúng tôi để biết cách ủng hộ OTW trong khi bạn vui chơi.

Truyền bá tin tức!
Hãy tải về những tờ rơi hoặc tài liệu khác để cho nhiều người biết về chúng tôi hơn.