Cách để bạn có thể giúp đỡ chúng tôi

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa)! Bạn có thể giúp đỡ OTW bằng rất nhiều cách:

Trở thành tình nguyện viên!
Bạn có hứng thú với việc đóng góp vào một trong những dự án của chúng tôi không? Những tình nguyện viên không kể địa vị và quốc gia đều được hoan nghênh.

Quyên góp!
OTW là một tổ chức phi lợi nhuận được ủng hộ bởi các thành viên tại 501(c)(3) luật Hoa Kỳ, và tất cả những dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí. Chúng tôi không thể làm việc này nếu không có sự giúp đỡ của bạn! Bạn sẽ trở thành một thành viên nếu bạn quyên góp 10 US$ hoặc nhiều hơn. Một nắm khi đói bằng một gói khi no!

Vận động gây quỹ!
Bạn có định tham dự lễ hội hay một cuộc hội họp của fan không? Hay là bạn đang muốn tìm một lý do chính đáng để mở tiệc? Hãy xem hướng dẫn vận động gây quỹ cho bên thứ ba của chúng tôi để biết cách vừa có thể ủng hộ OTW vừa có thể vui chơi.

Loan tải tin tức!
Hãy tải về những tờ rơi hoặc hình ảnh minh họa và cho nhiều người biết đến chúng tôi hơn.