Lad os fejre afslutningen på vores 3-årige strategiske plan!

I januar 2017 gik OTW (Organisationen for Transformative Værker) ombord på dets første strategiplan nogensinde. Formålet med en strategisk plan er at lede den overordnede retning for organisationen: at definere hvad vi ønsker at opnå, og hvordan vi vil opnå det. En strategisk plan er et væsentligt element for både nonprofit og kommercielle virksomheder, og for OTW var det især vigtigt, da vi bevægede os fra at være en lille og nyopstartet organisation til at være en organisation i vækst med en masse komponenter og som vindere af en Hugo Award.

Der er nu gået tre hele år, hvor vi har arbejdet meget hårdt på at gøre denne strategiske plan til en succes. Mens vi afslutter denne plan og ser mod fremtiden, vil vi gerne dele nogle højdepunkter om, hvad den strategiske plan har hjulpet OTW med at opnå.

Hvad gjorde OTW’s første strategiske plan for organisationen?

For de individuelle komitéer:

Alle (eller næsten alle) komitéer hos OTW ved nu og har dokumenteret:

 • Hvad komitéens rolle i organisationen er (erklæring af ansvarsområder),
 • Hvad forventningerne er til deres formand, og hvordan man oplærer en ny formand (beskrivelser af formand-/ledelsespositioner og planer for oplæring).
 • Hvordan de finder og oplærer nye medarbejdere (rekrutteringsplaner),
 • Hvordan de udregner og kommunikerer, hvor mange penge de behøver per år (budgetter),
 • Hvad deres mål er for den nærmeste fremtid, og hvordan de vil opnå dem (køreplaner),
 • Hvad der er komitéens faste og igangværende arbejde, og hvordan de opnår det (interne wiki-sider).

For Bestyrelsen:

Den strategiske plan har hjulpet Bestyrelsen til at:

 • Præcisere bestyrelsesmedlemmernes og bestyrelsesformandens opgaver (erklæring og dokumentation af roller),
 • Klarlægge hvordan man introducerer nye bestyrelsesmedlemmer for den information, de har brug for (Bestyrelsens oplæringsplan),
 • Diskutere fremtiden for OTW’s ledelsesstruktur og skabe nogle bud på, hvordan den forbedres (Research af ledelsesmuligheder og nye driftsmodeller).

For hele organisationen:

Den strategiske plan har hjulpet hele OTW med at skabe

 • Årlige budgetter,
 • Klare, finansielle retningslinier, der er på linie med de bedste metoder for nonprofit organisationer,
 • Mål for hvor mange penge, vi burde have i reserve, og hvad vi ønsker, at vores fundraising-kampagner skal opnå,
 • En proces vores projekter kan bruge til at sætte mål for fremtiden og dokumentere deres bedrifter,
 • En rapport om frivilliges meninger om, hvorvidt de ønsker at mødes på tværs af OTW. Dette bliver i øjeblikket diskuteret af Bestyrelsen.

Tak!

OTW’s frivillige samarbejdede alle om disse mål, og vores arbejde er kun muligt på grund af donationer og støtte fra vores medlemmer og brugere.

Et kæmpe tak til alle frivillige og parthavere i OTW!

Announcement, News of Note

Comments are closed.