Kudos!

Naše říjnová kampaň za získání členů 2016 je nyní u konce a my všichni v OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) bychom vám tímto chtěli poděkovat za vaši účast a štědrost. Společně se nám podařilo vybrat přes 130 000 dolarů z více než 5 400 jednotlivých příspěvků!

Každý účastník kampaně pomohl OTW nadále vzkvétat a díky tomu se budou naše projekty a týmy nadále rozšiřovat a naše práce také bude mít větší dosah. Vaše účast posílila naši komunitu a i proto vám můžeme poskytnout lepší služby.

Chtěli bychom zároveň srdečně poděkovat současným členům, kteří se kampaně opět zúčastnili a díky kterým můžeme pokračovat v naší práci. Zároveň v OTW vítáme přes 1 200 nových členů. Jsme opravdu vděčni všem, kdo nás podporují – ať už svými příspěvky, reklamou, dobrovolnictvím nebo tím, že nás povzbuzují. Máte od nás kudos!

Graf nárůstku kudos na AO3 od nuly v roce 2010 až po 60 milionů v roce 2016.

Graf s nárůstem prací a komentářů na AO3 každý rok od nuly v roce 2008 až po více než 500 000 prací a 9,5 milionů komentářů jen v letošním roce.

(A nezapomeňte, že i když kampaň už skončila, můžete přispět OTW kdykoliv!)


Tento příspěvek přeložili dobrovolníci OTW. Chcete-li se o naší práci dozvědět více, navštivte stránku Překlady na transformativeworks.org.

Event

Comments are closed.