Kommittéer

OTW (Organisationen för transformativa verk) är uppdelad i kommittéer, som alla består av volontärer. Varje kommitté har en särskild inriktning, men de flesta arbetar tillsammans för att stödja olika OTW-projekt och bidra till organisationens framgång. Om du är intresserad av att ge av din tid till OTW:s arbete kan du läsa listan över volontärsuppdrag för att se om det finns ett ledigt uppdrag som passar dina kunskaper och intressen. OTW:s kommittéer är:

Tillgänglighet, design och teknologi
Ordförande: mumble & sarken
Samordnar design och utveckling av mjukvara för OTW:s räkning. För närvarande är kommitténs huvudsakliga projekt skapandet av ett mjukvarupaket i öppen källkod, OTW-Archive, för att bygga upp och stödja Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

AO3 dokumentation
Ordföranden: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
AO3:s dokumentationskommitté är till för att skapa och underhålla både den interna dokumentationen och den som är synlig för användarna. Detta inkluderar men är inte begränsat till FAQ:s, handledningar, screencasts och annan AO3 relaterad dokumentation.

Kommunikation
Ordförande: Claudia Rebaza
Hanterar pressmeddelanden, nyhetsbrev, blogginlägg, mediakontakter och andra uppdrag som gäller marknadsföring av våra olika projekt. De sköter också kommunikationen inom OTW och håller igång informationsflödet mellan de olika kommittéerna.

Utveckling och medlemskap
Ordförande: Amy2, Amy Lowell & Nrandom
Hanterar insamlingar och värvning av medlemmar för organisationen. De sköter också vår säkra databas med information om medlemmar och givare, samt säkerställer att alla medlemmar kan rösta i OTW:s val.

Valutskottet
Ordförande: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Valutskottet sköter det årliga valet av ledamöter i OTW:s styrelse. Detta val äger rum i augusti varje år och de som röstar är de betalande medlemmarna i OTW. Valutskottet ansvarar för allt som gäller valet, från början till slut. Detta inkluderar att förbereda kandidater, tekniska aspekter som gäller valets genomförande, säkerställa att hela processen följer våra regler och sköta om kandidaturperioden (när kandidaterna presenteras för medlemmarna och får frågor).

Fanlore
Ordförande: Joanna Pernick & Noah A
Sköter wikin Fanlore. Detta inkluderar att stödja wikiredigerare och att sätta upp en flexibel infrastruktur för att definiera och organisera innehållet i wikin.

Ekonomi
Ordförande: Yuechiang Luo
Ekonomi ansvarar för att OTW:s bokföring sköts, genomför och spårar betalningar, arbetar tillsammans med styrelsen med att upprätta och uppdatera organisationens budget, förbereder och lämnar korrekta och informativa uppgifter om ekonomin, samt ser till att OTW lever upp till alla krav när det gäller skattedeklarationer.

Juridiska
Ordförande: Betsy Rosenblatt
Utför OTW:s aktiviteter gällande Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), ger råd till styrelsen och de olika kommittéerna i juridiska frågor och samarbetar med andra rådgivande grupper och externa juridiska konsulter. Består huvudsakligen av jurister.

Öppna dörrar
Ordförande: Alison Watson & Eskici
Open Doors (Öppna dörrar) arbetar för att bevara alla typer av utsatta verk av fans som riskerar att försvinna.

Policy och missbruk
Ordförande: Aenya
Hanterar frågor om missbruk för AO3, som klagomål och missbruk av användarvillkoren.

Strategisk planering
Ordförande: Arly Guevara & Kate Sanders
Utvärderar och reviderar organisationens strategiska plan vart 1-3 år.

Support
Ordförande: Nary
Hanterar kommunikation mellan användare och de olika teamen kring AO3. Supportteamet hjälper till att lösa användarnas tekniska problem och för deras feedback vidare.

System
Ordförande: Frost the Fox
Hanterar servrar och infrastruktur för OTW och dess projekt.

Taggorganisering
Ordförande: brhi, Dre & Qem
Sorterar och organiserar taggar på AO3 enligt riktlinjerna för taggorganisering och länkar ihop taggar för bättre filtrering och sökning, samtidigt som de tillåter användare att tagga sina verk precis som de vill.

Översättning
Ordförande: Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Koordinerar översättarvolontärer och har kontakt med andra kommittéer för att göra deras projekt och dokument tillgängliga på så många språk som möjligt.

TWC
Ordförande: Karen Hellekson & Kristina Busse
Ger ut Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa verk och kulturer), en internationell, kollegialt granskad akademisk webbtidskrift i mediastudier som ges ut två gånger om året. Detta innebär att administrera TWCs mjukvara i öppen källkod (OJS), bedöma bidrag till tidskriften, samt efter behov arbeta med författare och innehåll. De leder också dokument genom OJS för kollegial granskning, revision, redigering och layout.

Volontärer och rekrytering
Ordförande: Alison Watson & Cyn
Rekryterar och hanterar volontärer inom alla kommittéer och projekt, ger dem en mängd olika verktyg och följer deras arbete. Kommittén har också en stor databas av volontäruppgifter, sköter rekryteringskampanjer och skapar internt referensmaterial och dokumentation för OTW:s projekt och kommittéer. Detta bygger och upprätthåller en robust kunskapsbas och bidrar därmed till intern öppenhet och kontinuitet.

Webb
Ordförande: Ridicully
Sköter utveckling och underhåll av OTW:s webbsajter. Vi har valt att arbeta i WordPress och vi är alltid på jakt efter kvalificerade utvecklare som vill hjälpa till.

För närvarande ansvarar vi för:

Kontakta Webbkommittén om du är intresserad av att bli volontär eller om du vill rapportera ett tekniskt problem med någon av dessa webbplatser.