Komitetai

OTW (Transformacinių Darbų Organizacija) sudaryta iš komitetų, kuriuose veikia savanoriai. Kiekvienas komitetas specializuojasi konkrečioje srityje, nors visi jie veikia kartu siekdami padėti įvairiems OTW projektams ir prisidėti prie organizacijos sėkmės. Jei susidomėjote ir norėtumėte skirti laiko prisidėti prie OTW, apsilankykite savanorių sąrašų puslapyje – ten bus nurodyta, ar yra laisvų pozicijų, atitinkančių jūsų įgūdžius ir interesus. OTW komitetai:

Prieinamumas, dizainas ir technologijos
Kartu pirmininkauja: mumble ir sarken
OTW vardu koordinuoja programinės įrangos kūrimą ir plėtrą. Šiuo metu pagrindinis šio komiteto projektas yra sukurti atviro kodo programinės įrangos paketą, OTW Archyvą, skirtą formuoti ir padėti Archive of Our Own – AO3 (Mūsų Archyvui).

AO3 dokumentacija
Kartu pirmininkauja: Claire P. Baker, Michelle Schroeder ir Sammie Louise
AO3 dokumentacijos komitetas veikia tam, kad parengtų ir išlaikytų išsamią, atnaujintą, į naudotojus nukreiptą AO3 dokumentaciją. Tai, be kita ko, apima DUK, pamokas, transliacijas ir kitus su AO3 susijusius dokumentus.

Ryšiai
Pirmininkauja: Claudia Rebaza
Rengia pranešimus spaudai, naujienlaiškius, tinklaraščių įrašus, bendrauja su žiniasklaida ir vykdo kitas užduotis, susijusias su informavimu apie įvairius mūsų projektus. Be to, šis komitetas rūpinasi komunikacija pačioje OTW ir dalinimusi informacija tarp įvairių komitetų.

Plėtra ir narystė
Kartu pirmininkauja: Amy2, Amy Lowell ir Nrandom
Rūpinasi lėšų rinkimu ir organizacijos narių bazės plėtra. Taip pat tvarko mūsų saugią narių ir rėmėjų duomenų bazę ir užtikrina, kad kiekvienas narys galėtų dalyvauti OTW rinkimuose.

Rinkimai
Kartu pirmininkauja: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt ir Marion McGowan
Rinkimų komitetas nariams organizuoja kasmetinius rinkimus į OTW Direktorių tarybą. Šie rinkimai vyksta kasmet rugpjūčio mėnesį, juose balsuoja OTW piniginę paramą skyrę nariai. Rinkimų komitetas atsakingas už visus rinkimų proceso aspektus nuo pradžios iki pabaigos. Tai apima kandidatų paruošimą, techninius rinkimų organizavimo aspektus, užtikrinimą, kad visas procesas būtų vykdomas vadovaujantis mūsų įstatais, taip pat kandidatavimo laikotarpio organizavimą (kai kandidatai prisistato nariams ir galima jiems užduoti klausimus).

Fanlore
Kartu pirmininkauja: Joanna Pernick ir Noah A
Tvarko Fanlore viki svetainę. Tai apima pagalbą Fanlore viki redaktoriams, taip pat lanksčios infrastruktūros kūrimą viki turiniui apibrėžti ir organizuoti.

Finansai
Pirmininkauja: Yuechiang Luo
Finansų komitetas atsakingas už OTW buhalterijos tikslumą, vykdo ir seka mokėjimus, dirba su Taryba siekdami suformuoti ir atnaujinti biudžetą, parengti ir paskelbti tikslias ir informatyvias finansines ataskaitas, taip pat užtikrina, kad OTW atitiktų visus jai taikomus mokestinius reikalavimus.

Teisės reikalai
Pirmininkauja: Betsy Rosenblatt
Vykdo OTW Legal Advocacy (Teisinės pagalbos) veiklą, konsultuoja Tarybą ir įvairius komitetus teisiniais klausimais, bendradarbiauja su įvairiomis teisinės pagalbos grupėmis bei išorės teisininkais. Šį komitetą daugiausiai sudaro teisės profesijų atstovai.

Open Doors
Kartu pirmininkauja: Alison Watson ir Eskici
Open Doors (Atvirų durų) komitetas dirba tam, kad išsaugotų pavojuje atsidūrusius visų rūšių fanų darbus.

Politika ir pažeidimai
Pirmininkauja: Aenya
Tvarkosi su piktnaudžiavimo prevencijos funkcijomis AO3, pavyzdžiui, skundais ir sąlygų pažeidimais.

Strateginis planavimas
Kartu pirmininkauja: Arly Guevara ir Kate Sanders
Kas 1-3 metus peržiūri ir atnaujina OTW strateginį planą.

Pagalba
Pirmininkauja: Nary
Vykdo komunikaciją tarp naudotojų ir įvairių AO3 komandų. Pagalbos komanda padeda spręsti technines problemas, su kuriomis susiduria naudotojai, ir perduoda kitiems komitetams naudotojų grįžtamąjį ryšį.

Sistemos
Pirmininkauja: Frost the Fox
Valdo OTW ir jos projektų serverius ir infrastruktūrą.

Žymių tvarkymas
Kartu pirmininkauja: brhi, Dre ir Qem
Skirsto ir organizuoja žymes AO3 pagal AO3 žymių tvarkymo gaires, apjungia susijusias žymes efektyvesniam filtravimui ir paieškai, tokiu būdu sudarydami galimybes naudotojams žymėti savo darbus savo nuožiūra.

Vertimai
Kartu pirmininkauja: Ioana, Natalia Gruber ir Priscilla
Koordinuoja savanorių vertėjų darbą bei bendradarbiauja su kitais komitetais tam, kad jų projektai ir dokumentai būtų prieinami kiek įmanoma daugiau kalbų.

TWC
Kartu pirmininkauja: Karen Hellekson ir Kristina Busse
Transformative Works and Cultures – TWC („Transformaciniai darbai ir kultūros”) yra tarptautinis recenzuojamas du kartus per metus leidžiamas internetinis akademinis žiniasklaidos studijų srities žurnalas. Šio komiteto veikla apima TWC atviro kodo žurnalo programinės įrangos (OJS) administravimą, pateiktų publikuoti straipsnių vertinimą ir, kiek reikia, darbą su autoriais ir turiniu. Jie taip pat seka visą dokumentų kelią OJS pradedant recenzijomis, baigiant peržiūromis, redagavimu ir maketavimu.

Savanoriai ir įdarbinimas
Kartu pirmininkauja: Alison Watson ir Cyn
Priima ir dirba su savanoriais visuose komitetuose ir projektuose, aprūpina juos įvairiais įrankiais ir seka jų darbą. Savanorių komitetas taip pat tvarko didelę savanorių registracijos duomenų bazę, tvarko priėmimo veiksmus ir rengia vidaus informacinę medžiagą bei dokumentus OTW projektams ir komitetams. Tai padeda užtikrinti veiklos skaidrumą ir tęstinumą kuriant ir palaikant tvirtą žinių bazę.

Tinklai
Pirmininkauja Ridicully
Tinklų komitetas rūpinasi OTW interneto svetainių dizainu ir priežiūra. Mūsų pasirinkta turinio valdymo sistema (CMS) yra „WordPress”, ir visada labai laukiame kvalifikuotų programuotojų, kurie galėtų mums padėti.

Šiuo metu esame atsakingi už:

Susisiekite su Tinklų komitetu, jei domitės galimybe savanoriauti, arba norite pranešti apie technines problemas bet kurioje iš aukščiau išvardytų svetainių.