Komiteler

OTW (Transformatif Eserler Derneği) gönüllülerden oluşan komitelerle organize edilmiştir. Her komite belli bir konuya odaklanmıştır, fakat çeşitli OTW projelerini desteklemek ve derneğin başarısına katkıda bulunmak için çoğu birlikte çalışır. OTW’yi desteklemek için zamanınızı ayırmayı düşünürseniz gönüllü kadrolarını inceleyip yetenek ve ilgi alanlarınıza uyan açık pozisyon olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. OTW komiteleri:

Komiteler
Erişilebilirlik, Dizayn ve Teknoloji
AO3 Dokümentasyon
İletişim
Geliştirme ve Üyelik
Seçimler
Fanlore
Finans Komitesi
Hukuk
Açık Kapılar
Poliçe ve Kötüye Kullanım
Stratejik Planlama
Teknik Destek
Sistem
Etiket Düzenleme
Çeviri
TWC
Gönüllüler ve İstihdam
Web Komitesi

Komiteler

Erişilebilirlik, Dizayn ve Teknoloji
Başkan: mumble & sarken
OTW adına yazılım tasarım ve geliştirme koordinasyonunu yapar. Komitenin şu anki ana projesi Archive of Our Own – AO3 (Kendimize Ait Bir Arşiv)‘un geliştirilmesi ve desteklenmesi için OTW-Arşiv adında açık kaynaklı bir yazılım paketi oluşturmak.

AO3 Dokümantasyon
Eş Başkanlar: Claire P. Baker, Morgan Drake & Sammie Louise
AO3 Dokümantasyon komitesi, AO3 için tamamlanmış, güncel, kullanıcılara yönelik ve dahili dokümanlar oluşturup kontrol etmek için oluşturulmuştur. Bunlara SSS ler, bilgilendirici rehberler, videolardan alıntılanmış kesiler ve diğer AO3 ile ilgili dokümanlar gibi pek çok şey dahildir.

İletişim
Başkan: Jess Hindes
Basın açıklamaları, haber bültenleri, blog yazıları, basın ilişkileri ve diğer ilgili projeleri yönetir. İlaveten, komiteler arasında bilgi akışını sağlayarak OTW’nin kendi içinde iletişimini destekler.

Geliştirme ve Üyelik
Eş Başkanlar: Amy Lowell & Karen Wolf
Dernek adına bağış ve üyelik toplama görevlerini yürütür. Ayrıca üyelerin ve bağış yapanların bilgilerinin saklandığı güvenli veritabanını yönetir ve her üyenin OTW seçimlerinde oy kullanabilmesini sağlar.

Seçimler
Eş Başkanlar: briar_pipe, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Seçimler Komitesi, OTW’nin yıllık Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde görevlidir. Bu seçim her yıl Ağustos ayında yapılır OTW’nin ücret alan üyeleri oy kullanır. Seçimler Komitesi, başından sonuna dek seçim sürecinin her bölümünden sorumludur. Buna aday hazırlığı, seçim yapmanın teknik kısımları, seçimin tamamının kurallarımıza uygun olduğundan emin olunması ve adaylık dönemi (adayların üyelere tanıtılıp üyelerin sorularını cevaplaması) de dahildir.

Finans Komitesi
Başkan: Yuechiang Luo
Finans Komitesi OTW’nin kayıtlarını doğru tutar, harcamaları takip eder, bütçe hazırlama ve güncelleme konusunda Yönetim Kurulu ile birlikte çalışır, doğru ve bilgilendirici finansal açıklamalar yapar, ve OTW’nin vergi ödemelerini gerçekleştirmesini sağlar.

Fanlore
Başkan: Rebecca Sentance
Fanlore vikipedisini yönetir. Bu görev, Fanlore vikipedi editörlerine yardımcı olmanın yanı sıra, vikipedinin içeriğini düzenlemek için gereken esnek altyapının oluşturulmasını da kapsar.

Hukuk
Başkan: Betsy Rosenblatt
OTW’nün Legal Advocacy (Yasal Müdafa) OTW’nin aktivitelerini yürütür, Yönetim Kurulu ve çeşitli komitelere yasal konularda danışmanlık yapar ve dernek dışındaki yasal danışmanlara aracı olur. Ağırlıklı profesyonel hukukçulardan oluşan bir komitedir.

Açık Kapılar
Eş Başkanlar: Alison Watson & Stephanie Godden
Open Doors (Açık Kapılar) her türlü tehlike altındaki hayran eserinin korunması üzerine çalışır.

Poliçe ve Kötüye Kullanım
Eş Başkanlar: Aenya & AliceJane & Matty
AO3‘ün Kullanım Şartları ve şikayetler gibi kötüye kullanım fonksiyonlarını yönetir.

Stratejik Planlama
Başkan: Arly Guevara
Derneğin stratejik planını her 1-3 yılda bir gözden geçirir ve revize eder.

Teknik Destek
Eş Başkanlar: CJ Record & Nary
Kullanıcılar ve AO3 üzerinde çalışan çeşitli ekipler arasındaki iletişimi sağlar. Teknik Destek ekibi, kullanıcıların karşılaştığı teknik hataların giderilmesini sağlar ve kullanıcı geri bildirimlerini ilgili yerlere iletir.

Sistem
Başkan: Matthew Vernon
OTW ve projelerinin sunucu ve altyapılarını yönetir.

Etiket Düzenleme
Eş Başkanlar: briar_pipe & Dre & Qem & VSSAKJ
AO3’teki etiketleri Etiket Düzenleme yönergelerine göre ayırır ve organize eder ve kullanıcıların eserlerini istedikleri gibi etiketlemelerine izin verirken alakalı etiketleri birleştirerek daha iyi filtreleme ve arama yapılmasını sağlar.

Çeviri
Eş Başkanlar: Ioana & Natalia Gruber & Ori
Gönüllü çevirmenlerin koordinasyonunu yapar ve diğer komitelerle görüşerek proje ve dokümanlarının mümkün olduğunca fazla dile çevrilmesini sağlar.

TWC
Başkan: Karen Hellekson
Yılda iki kez medya çalışmaları alanında yayınlanan, uluslararası, hakemli bir akademik online dergi olan Transformative Works and Cultures ‘ı – TWC (Transformatif Eser ve Kültürler) yönetir. Görevleri arasında TWC’nin açık kaynaklı dergi yazılımını (OJS) yönetmek, başvuruları değerlendirmek, yazarlar ve içerikle ilgili yapılması gereken her türlü iş bulunur. Ayrıca dokümanların hakem değerlendirmesi, revizyon, kopya düzenleme ve içerik yerleştirme için OJS üzerinde ilerlemesini de sağlarlar.

Gönüllüler ve İstihdam
Eş Başkanlar: Alison Watson & Cyn & Rachel Bussert
Tüm komite ve projeler için gönüllü ve görevlileri toplar ve yönetir, onlara ihtiyaçları olan araçları verir ve hizmetlerini takip eder. Komite ayrıca geniş bir gönüllü kayıt veri tabanı yönetir, görevli kampanyaları düzenler ve OTW proje ve komiteleri için dahili başvuru materyalleri ve dokümanları oluşturur. Oluşan bu kuvvetli bilgi tabanı, organizasyonda şeffaflığın ve devamlılığın sağlanmasına yardımcı olur.

Web Komitesi
Başkan: Alex Tischer
OTW sitelerinin dizayn ve bakımını yapar. İçerik Yönetim Sistemi’nde WordPress ile çalışıyoruz ve her zaman nitelikli geliştiricilerin yardımını bekliyoruz.

Şu anda sorumlu olduklarımız:

Eğer gönüllü olmak ile ilgileniyorsanız veya yukarıdaki sitelerde oluşan herhangi bir teknik problemi bildirmek istiyorsanız lütfen Web Komitesi ile iletişime geçin.