Komiteji

OTW (Organizacija za transformativna dela) je organizirana v odbore, sestavljene iz prostovoljcev. Vsak odbor ima svoje specifične naloge, vendar velikokrat skupaj pristopijo k različnim OTW projektom in prispevajo k uspehu organizacije. Če bi želeli tudi vi nuditi pomoč OTW, si oglejte seznam prostovoljcev in preverite, če se katero od prostih mest ujema z vašimi veščinami in zanimanji. OTW odbori so naslednji:

Dostopnost, Dizajn in Tehnologija
So-predsednika/-ci: mumble in sarken
Koordinira dizajn in razvoj programske opreme za OTW. Trenutno je glavni projekt odbora izdelava paketa odprtokodne programske opreme OTW-Arhiv, s katerim bi gradili in podpirali Archive of Our Own – AO3 (Naš lastni arhiv).

Dokumentacija AO3-ja
So-predsedniki/-ce: Claire P. Baker, Michelle Schroeder in Sammie Louise
Ta odbor se ukvarja z ustvarjanjem in vzdrževanjem celotne uporabniške in interne dokumentacije AO3. To med drugim vključuje FAQ (pogosto zastavljena vprašanja), vodiče, videoposnetke zaslona in ostalo dokumentacijo, povezano z AO3.

Komunikacije
So-predsednici: Jess Hindes in Kirsten Korona

Ukvarja se s sporočili za javnost, glasili, blog objavami, kontakti z mediji in podobnimi promocijami naših projektov. Dodatno vodi tudi komunikacijo znotraj OTW in omogoča tekočo komunikacijo med različnimi odbori.

Razvoj in Članstvo
So-predsednici/-ka: Amy Lowell in Nrandom
Ukvarja se z zbiranjem sredstev in pridobivanjem članov za organizacijo. Vzdržuje varno zbirko podatkov o članih in donatorjih ter skrbi, da vsi člani lahko sodelujejo na OTW volitvah.

Volitve
So.predsedniki/-ce: briar_pipe, disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt in Marion McGowan
Volilni odbor izvaja vsakoletne volitve članov Upravnega odbora OTW. Te volitve potekajo vsako leto avgusta; na njih volijo plačani člani OTW. Odbor je zadolžen za celoten potek volilnega procesa, od začetka do konca. To vključuje pripravo kandidatov, tehnične vidike vodenja volitev, upoštevanje internih zakonov pri vodenju postopka, in potek kandidature (ko se kandidati predstavijo članom in odgovarjajo na njihova vprašanja).

Fanlore
Predsednik/-ca: Rebecca Sentance
Upravljanje Fanlore wiki strani. To vključuje podporo Fanlore wiki urednikom in vzpostavitev fleksibilne infrastrukture za definiranje in organiziranje wiki vsebine.

Finance
Predsednik/-ca: Yuechiang Luo
Odbor za finance je odgovoren za točnost OTW poslovnih knjig, procesiranje in sledenje plačil, sodelovanje z Upravnim odborom pri oblikovanju in posodabljanju proračuna, pripravo in objavo točnih in informativnih finančnih izkazov, ter pravilno izpolnjevanje vseh zahtev za obdavčevanje OTW.

Pravna služba
Predsednik/-ca: Betsy Rosenblatt
Izvaja OTW-jine Legal Advocacy (Pravna podpora) akrivnosti, nudi pravno svetovanje Upravnemu odboru in ostalim odborom, ter sodeluje z drugimi odvetniškimi skupinami in zunanjimi pravnimi svetovalci. V večini jo sestavljajo strokovnjaki prava.

Odprta Vrata
So-predsednika/-ci: Alison Watson in Eskici
Open Doors (Odprta Vrata) je odbor, ki se trudi zaščititi ogrožena fan-dela vseh vrst.

Pravila in Zloraba
So-predsedniki/-ce: Aenya, Mai Daye & Ranowa
Nadzira pojave zlorabe v AO3, na primer pritožbe in kršitve Pogojev Uporabe.

Strateško Načrtovanje
So-predsednika/-ci: Arly Guevara in Kate Sanders
Preglejuje in prireja strateški načrt za OTW vsaka 1-3 leta.

Pomoč uporabnikom
Predsednika/-ci: Nary
Zadolžen je za komunikacijo med uporabniki in različnimi skupinami znotraj AO3. Ekipa za Pomoč uporabnikom pomaga pri reševanju tehničnih težav uporabnikov in povratne informacije uporabnikov posreduje naprej.

Sistemski administratorji
Predsednik/-ca: Frost the Fox
Upravlja s serverji in infrastrukturo za OTW in njene projekte.

Urejanje oznak
So-predsedniki/-ce: brhi, Dre & Qem
Razvršča in organizira oznake na AO3 v skladu s smernicami AO3 za urejanje oznak, pri čemer povezuje sorodne oznake za boljše filtriranje in iskanje in hkrati uporabnikom omogoča poljubno označevanje svojih del.

Prevajalstvo
So-predsedniki/-ce: Heleen, Ioana, Natalia Gruber in Priscilla
Koordinira prostovoljne prevajalce in se povezuje z drugimi odbori, da so njihovi projekti in dokumenti na voljo v čim več jezikih.

TWC
Predsednik/-ca: Karen Hellekson
Administrira Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativna dela in kulture), mednarodno recenzirano akademsko spletno revijo s področja medijskih študij, ki izhaja dvakrat letno. To vključuje upravljanje odprtokodne programske opreme (OJS) za revijo TWC, obravnavo člankov, in po potrebi delo z avtorji in vsebino revije. Preko OJS tudi usmerjajo dokumente za recenzijo, revizijo, lektoriranje in postavitev.

Prostovoljci in Rekrutiranje
So-predsednika/-ci: Alison Watson & Cyn
Rekrutira in vodi prostovoljce za vse odbore in projekte, jih opremi z različnimi orodji in spremlja njihovo delo. Vzdržuje tudi veliko bazo podatkov o prostovoljcih, upravlja rekrutiranje ter ustvarja interna referenčna gradiva in dokumentacijo za projekte in odbore OTW. Z izgradnjo in vzdrževanjem obsežne baze znanja pripomore k interni preglednosti in kontinuiteti.

Web Strategija, Dizajn in Razvoj
Predsednik/-ca: Alex Tischer
Odbor oblikuje in vzdržuje spletne strani OTW. Naša izbira CMS-ja je WordPress in vedno iščemo pomoč usposobljenih razvijalcev.

Trenutno smo zadolženi za:

Obrnite se na odbor Webs, če vas zanima prostovoljstvo ali če želite prijaviti tehnično težavo pri delovanju katerega od zgornjih spletnih mest.