Komiteji

OTW (Organizacija za transformativna dela) je organizirana v odbore, ki jih sestavljajo prostovoljke_ci. Vsak odbor se osredotoča na svoje določene naloge, vendar po večini vsi sodelujejo pri podpori projektov OTW in tako prispevajo k uspehu organizacije. Če si tudi vi želite podariti svoj čas pomoči OTW, si oglejte seznam prostovoljskih vlog in preverite, če se katero od prostih mest ujema z vašimi veščinami in zanimanji. Odbori OTW so naslednji:

Dostopnost, Dizajn in Tehnologija
predsedujeta: mumble in sarken
Usklajuje dizajn in razvoj programske opreme za OTW. Trenutno je glavni projekt odbora izdelava paketa odprtokodne programske opreme OTW-Arhiv, s katerim se gradi in podpira Archive of Our Own – AO3 (Naš lastni arhiv).

Dokumentacija AO3-ja
predsedujejo: Claire P. Baker, Michelle Schroeder in Sammie Louise
Ta odbor se ukvarja z ustvarjanjem in vzdrževanjem celotne uporabniške in interne dokumentacije AO3. To med drugim vključuje pogosto zastavljena vprašanja, vodiče, posnetke zaslona in ostalo dokumentacijo, povezano z AO3.

Komunikacije
predseduje: Claudia Rebaza
Ukvarja se s sporočili za javnost, glasili, objavami na blogu, stiki z mediji in podobnimi promocijami naših projektov. Dodatno vodi tudi komunikacijo znotraj OTW in omogoča tekočo komunikacijo med različnimi odbori.

Razvoj in ćlanstvo
predsedujejo: Amy2, Amy Lowell in Nrandom
Ukvarja se z zbiranjem sredstev in pridobivanjem članov za organizacijo. Vzdržuje varno zbirko podatkov o članih in donatorjih ter skrbi, da vsi člani lahko sodelujejo na volitvah OTW.

Volitve
predsedujejo: isjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt in Marion McGowan
Volilni odbor izvaja vsakoletne volitve članov Upravnega odbora OTW. Te volitve potekajo vsako leto avgusta, v njih pa lahko sodelujejo vsi, ki so plačali za članstvo v OTW. Odbor je zadolžen za celoten potek volilnega procesa, od začetka do konca. To vključuje pripravo kandidatov, tehnične vidike vodenja volitev, upoštevanje internih zakonov pri vodenju postopka, in potek predvolinega obdobja (ko se kandidati predstavijo članom in odgovarjajo na njihova vprašanja).

Fanlore
predsedujeta: Joanna Pernick in Noah A
Vzdržuje wiki-stran Fanlore. To vključuje podporo urednikom Fanlore-a in vzpostavljanje fleksibilne infrastrukture za definiranje in organiziranje vsebine na strani.

Finance
Predseduje: Yuechiang Luo
Odbor za finance je odgovoren za točnost poslovnih knjig OTW, plačila in sledenje plačilom, sodelovanje z Upravnim odborom pri oblikovanju in posodabljanju proračuna, pripravo in objavo točnih in informativnih finančnih izkazov, ter pravilno izplačevanje davkov OTW.

Pravna služba
predseduje: Betsy Rosenblatt
Izvaja aktivnosti Legal Advocacy (pravne podpore) OTW, nudi pravno svetovanje Upravnemu odboru in ostalim odborom, ter sodeluje z drugimi odvetniškimi skupinami in zunanjimi pravnimi svetovalci. V večini jo sestavljajo strokovnjaki prava.

Odprta Vrata
predsedujeta: Alison Watson in Eskici
Open Doors (Odprta Vrata) je odbor, katerega naloga je ohranjanje ogroženih fan-del vseh vrst.

Pravila in Zloraba
predseduje: Aenya
Nadzira pojave zlorabe na AO3, na primer pritožbe in kršitve Pogojev Uporabe.

Strateško načrtovanje
predsedujeta: Arly Guevara in Kate Sanders
V vsakem 1-3 letnem obdobju pregleda in predela strateški načrt OTW.

Pomoč uporabnikom
predseduje: Nary
Zadolžen je za komunikacijo med uporabniki in različnimi skupinami znotraj AO3. Ekipa za pomoč uporabnikom pomaga pri reševanju tehničnih težav uporabnikov in povratne informacije uporabnikov posreduje naprej.

Sistemski administratorji
predseduje: Frost the Fox
Upravlja s serverji in infrastrukturo, ki gradi OTW in njene projekte.

Urejanje oznak
predsedujejo: brhi, Dre in Qem
Razvršča in organizira oznake na AO3 v skladu s smernicami AO3 za urejanje oznak, pri čemer povezuje sorodne oznake za boljše filtriranje ter iskanje in hkrati uporabnikom omogoča poljubno označevanje svojih del.

Prevajalstvo
predsedujejo: Ioana, Natalia Gruber in Priscilla
Usmerja prostovoljne prevajalce in se povezuje z drugimi odbori, da so njihovi projekti in dokumenti na voljo v čim več jezikih.

TWC
predsedujeta: Karen Hellekson in Kristina Busse
Administrira Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativna dela in kulture), mednarodno recenzirano akademsko spletno revijo s področja medijskih študij, ki izhaja dvakrat letno. To vključuje upravljanje odprtokodne programske opreme (OJS) za TWC, obravnavo člankov, in po potrebi delo z avtorji in vsebino revije. Preko OJS tudi usmerjajo dokumente za recenzijo, revizijo, lektoriranje in postavitev.

Prostovoljci in Rekrutiranje
predsedujeta: Alison Watson in Cyn
Pridobiva in vodi prostovoljce za vse odbore in projekte, jih opremi z različnimi orodji in spremlja njihovo delo. Vzdržuje tudi veliko bazo podatkov o prostovoljcih, upravlja rekrutiranje ter ustvarja interna referenčna gradiva in dokumentacijo za projekte in odbore OTW. Z izgradnjo in vzdrževanjem obsežne baze znanja pripomore k interni preglednosti in stalnosti.

Spletne vsebine
predseduje: Ridicully
Odbor za spetne vsebine oblikuje in vzdržuje spletne strani OTW. Naš izbrani sistem za upravljanje vsebin je WordPress in vedno iščemo pomoč usposobljenih razvijalcev.

Trenutno smo zadolženi za:

Obrnite se na odbor za spletne vsebine, če vas zanima prostovoljstvo ali če želite prijaviti tehnično težavo pri delovanju katerega od zgornjih spletnih mest.