Finsansiekomitee

Wie Ons Is

Dit is die Finansiekomitee se verantwoordelikheid om die OTW (Organisasie vir Transformerende Werke) se boeke akkuraat te hou, betalings te doen en op te volg, saam met die Raad van Direkteure te werk om die begroting op te stel en op te dateer, om akkurate en insiggewende finansiële state op te stel en vry te stel, en om te verseker dat die OTW aan al sy belasting-vereistes voldoen.

Kontak asseblief die Finansiekomitee indien u vrae het oor die OTW se finansies wat nie deur hierdie bladsy en gekoppelde dokumente beantwoord word nie.

Ons donasiewerwings is in April en Oktober, maar u ondersteuning word die hele jaar waardeer! Herhalende maandelikse skenkings help ons om vooruit te beplan. Gebruik ons skenkingbladsy om aan die OTW te skenk.

Vorige verslae

Besoek ons verslae-bladsy vir ons bestuursdokumente, jaarverslae, belastingopgawes en geouditeerde finansiële state. Die OTW finansiële state wat tot dusver geoudit is, kan ook hier gevind word:

Vir meer inligting oor skenkings en lidmaadskap, verwys asseblief na ons donasies en lidmaadskap Algemene Vrae.

Voor 2016 is ons begrotings nie in die publiek gepubliseer nie. Sommige jare is ‘n interne begroting beplan, ander is minder goed beplan. Onlangse begrotingsinligting kan by die volgende skakels gevind word: