Komiteen for økonomi

Hvem vi er

Økonomi er ansvarlig for å holde regnskapet til OTW (Organisasjonen for transformative verk) oppdatert og presist, opprette og holde oversikt over betalinger, samarbeide med styret om å lage og oppdatere budsjettet, forberede og gi ut nøyaktige og informative regnskap, og sikre at OTW oppfyller alle krav for innsending av skatteskjemaer.

Hvis du har spørsmål om OTWs økonomi som ikke besvares i dette dokumentet eller i noen av dokumentene som vi har linket til, vennligst kontakt komiteen for økonomi.

Våre innsamlingsaksjoner finner sted i april og oktober, men vi setter pris på støtten din året rundt! Faste, månedlige donasjoner lar oss planlegge fremover. For å donere til OTW, bruk donasjonssiden vår.

Tidligere rapporter

For å finne våre statlige dokumenter, årsrapporter, skatteskjemaer og reviderte regnskap, vennligst besøk rapportsiden vår. Regnskapene til OTW som har blitt revidert så langt kan også finnes her:

For mer informasjon om donasjoner og medlemskap, vennligst se vår donasjoner og medlemskap FAQ.

Før 2016 ble ikke budsjettene våre publisert offentlig. Noen år hadde vi et budsjett som ble planlagt internt, andre år var budsjettet mindre planlagt. Budsjettinformasjon fra de siste årene finner du på følgende lenker: