Komiteer

OTW består av flere komiteer, som alle består av frivillige. Hver komité har et spesifikt fokus, selv om de fleste jobber sammen om å støtte de forskjellige prosjektene til OTW og å bidra til organisasjonens suksess. Dersom du er interessert i å dedikere noe av tiden din til å støtte OTW, se oversikten over ledige stillinger for frivillige for å se om det er en ledig stilling som passer dine ferdigheter og interesser. OTWs komiteer er:

Tilgjengelighet, design og teknologi
Komitéledelse: mumble og sarken
Koordinerer programvaredesign og -utvikling for OTW. Hovedprosjektet som for øyeblikket opptar tiden til komiteen er opprettelsen av en open-source programvarepakke, OTW-Archive, som skal bygge og støtte Archive of Our Own – AO3 (Vårt eget arkiv).

AO3 dokumentasjon
Komitéledelse: Claire P. Baker, Michelle Schroeder og Sammie Louise
Komiteen AO3 dokumentasjon eksisterer for å opprette og vedlikeholde ferdig og oppdatert brukerrettet og intern dokumentasjon på Archive of Our Own. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, FAQ, veiledninger, screencasts, og annen AO3-relatert dokumentasjon.

Kommunikasjon
Komitéledelse: Claudia Rebaza
Tar seg av pressemeldinger, nyhetsbrev, blogginnlegg, mediekontakt og andre oppgaver knyttet til å promotere de forskjellige prosjektene våre. I tillegg promoterer komiteen kommunikasjon innad i OTW, og opprettholder informasjonsflyten mellom de ulike komiteene.

Utvikling og medlemskap
Komitéledelse: Amy2, Amy Lowell og Nrandom
Tar seg av pengeinnsamling og rekruttering av medlemmer til organisasjonen. Vedlikeholder også den sikre databasen vår med medlems- og donasjonsinformasjon, og sikrer at hvert medlem kan stemme ved OTW-valg.

Valgkomiteen
Komitéledelse: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt og Marion McGowan
Valgkomiteen driver det årlige valget av medlemmer til OTWs styre. Valget foregår i august hvert år, og OTWs betalende medlemmer kan stemme. Valgkomiteen har ansvar for alle aspektene ved valgprosessen, fra start til slutt. Dette inkluderer forberedelse av kandidater, de tekniske aspektene ved å drive valg, å sikre at hele prosessen innretter seg etter våre forskrifter og å ha ansvar for valgperioden (når kandidatene blir introdusert til medlemmene og blir stilt spørsmål).

Fanlore
Komitéledelse: Joanna Pernick og Noah A
Vedlikeholder Fanlore-wikien. Dette inkluderer å støtte Fanlore-skribentene, så vel som å etablere en stabil infrastruktur for å definere og organisere wikiens innhold.

Økonomi
Komitéleder: Yuechiang Luo
Økonomi er ansvarlig for å sikre at OTWs regnskap er nøyaktig, opprette og holde oversikt over betalinger, jobbe med styret for å opprette og oppdatere budsjettet, forberede og gi ut nøyaktige og informative årsregnskap og sikre at OTW oppfyller alle kravene om betaling av skatt.

Juridisk
Komitéleder: Betsy Rosenblatt
Gjennomfører organisasjonens aktiviteter i Legal Advocacy (Juridisk rådgivning), veileder styret og andre komiteer i juridiske saker og samarbeider med andre forsvarsgrupper og juridisk bistand utenfor organisasjonen. Består for det meste av juridiske fagpersoner.

Open Doors (Åpne Dører)
Komitéledelse: Michelle Dong og Alison Watson og Eskici
Open Doors (Åpne Dører) arbeider for å bevare alle typer truede fanverk.

Retningslinjer og misbruk
Komitéleder: Aenya
Tar seg av alt som har med misbruk å gjøre for AO3, slik som klager og brudd på brukervilkårene.

Strategisk planlegging
Komitéledelse: Arly Guevara & Kate Sanders
Vurderer og reviderer den strategiske planen for OTW hvert første til tredje år.

Support
Komitéledeler: Nary
Tar seg av kommunikasjon mellom brukere og de forskjellige teamene som er en del av Archive of Our Own. Support-teamet bistår med å løse tekniske problemer som brukere opplever, og viderefører tilbakemelding fra brukere.

Systemer
Komitéleder: Frost the Fox
Tar seg av servere og infrastrukturen til OTW og OTWs prosjekter.

Organisering av tagger
Komitéledelse: brhi, Dre og Qem
Sorterer og organiserer tagger på Archive of Our Own i tråd med arkivets retningslinjer for taggorganisering, lenker relevante tagger sammen for å forbedre filtrerings- og søkefunksjonen, og lar dermed brukere tagge verkene sine slik de selv ønsker.

Oversettelse
Komitéledelse: Ioana, Natalia Gruber og Priscilla
Koordinerer frivillige oversettere og samarbeider med andre komiteer for å gjøre prosjektene og dokumentene deres tilgjengelige på så mange språk som mulig.

TWC
Komitéleder: Karen Hellekson og Kristina Busse
Administrerer Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative verk og kulturer), et internasjonalt, fagfellevurdert akademisk tidsskrift som kommer ut to ganger i året, innenfor fagfeltet mediestudier. Dette innebærer å administrere TWCs open-source tidsskriftprogramvare (OJS), vurdere innsendinger, og å arbeide med forfattere og innhold der det er nødvendig. De fører også dokumenter gjennom OJS, hvor de blir fagfellevurdert, revidert, språkvasket og får en layout.

Frivillige og rekruttering
Komitéledelse: Alison Watson og Cyn
Rekrutterer og administrerer frivillige i alle komiteer og prosjekter, gir dem en rekke verktøy og holder oversikt over deres tjeneste. Komiteen vedlikeholder også en stor database med dokumentasjon om de frivillige, administrerer rekruttering av frivillige og lager internt referansemateriale og dokumentasjon for OTWs prosjekter og komiteer. Dette bidrar til intern åpenhet og kontinuitet ved at en robust kunnskapsbase bygges og opprettholdes.

Webstrategi, design og utvikling
Komitéleder: Ridicully
Web-komiteen designer og vedlikeholder hjemmesidene til Organisasjonen for transformative verk. Publiseringssystemet vi bruker er WordPress, og vi er alltid på leting etter kvalifiserte utviklere som kan hjelpe oss.

For øyeblikket har vi ansvar for:

Ta kontakt med web-komiteen dersom du er interessert i å bli frivillig, eller hvis du ønsker å rapportere inn tekniske problemer med noen av de ovennevnte sidene.