Komiteed

OTW (Transformatiivloomingu Ühendus) ülesehitus põhineb vabatahtlikest koosnevatel komiteedel. Igal komiteel on oma peamine tegevusvaldkond, kuigi enamik neist teeb erinevate OTW projektidele toe pakkumisel ja ühenduse edusse panustamisel omavahel koostööd. Kui te soovite OTW-d oma ajaga toetada, heitke pilk vabatahtlike otsimise lehele – võib-olla otsitakse seal hetkel just teie oskuste ja huvidega kokkusobivat vabatahtlikku.
OTW komiteed on järgmised:

AO3 dokumentatsioon
Kaaseesistujad: Claire P. Baker, Michelle Schroeder & Sammie Louise
AO3 dokumentatsiooni komitee ülesanne on AO3 Archive of Our Own’i – AO3 (Meie Oma Arhiivi) jaoks nii kasutajatele suunatud kui sisemise täieliku ja ajakohastatud dokumentatsiooni loomine ja korrashoid. Dokumentatsiooni hulka kuuluvad muu hulgas näiteks KKK-d, juhendid, ekraanisalvestused ja igasugune muu AO3-ga seonduv.

Arendus & liikmelisus
Kaaseesistujad: Amy2, Amy Lowell & Nrandom
Tegeleb korjandustega ja organisatsioonile liikmete värbamisega. Hooldab meie turvalist liikmete ja annetajate andmebaasi ja tagab, et iga liige saaks OTW valimistel oma hääle anda.

Eeskirjad & väärkasutus
Eesistuja: Aenya
Tegeleb AO3 väärkasutuse küsimustega nagu kaebused ja kasutustingimuste rikkumised.

Fanlore (Fännipärimus)
Kaasesistujad: Joanna Pernick & Noah A
Haldab Fanlore (Fännipärimuse) vikit. See hõlmab nii tuge Fanlore (Fännipärimuse) viki toimetajatele kui ka viki sisu määratlemise ja korrastamise jaoks paindliku taristu loomist.

Kasutajatugi
Eesistuja: Nary
Tegeleb AO3 kasutajate ja arhiivi töös hoidmisega seotud tugimeeskondade vahelise suhtlusega. Kasutajatugi aitab lahendada kasutajatepoolseid tehnilisi probleeme ja annab edasi kasutajatelt saadud tagasisidet.

Ligipääsetavus, disain, & tehnoloogia
Kaaseesistujad: mumble & sarken
Kooskõlastab OTW poolt tarkvarakujundust ja -arendust. Komitee praegune peamine projekt on OTW-Archive’i (OTW-Arhiivi) – AO3 arendamise ja toe jaoks mõeldud avatud lähtekoodiga tarkvarapaketi loomine.

Open Doors (Avatud Uksed)
Kaaseesistujad: Alison Watson & Eskici
Open Doors (Avatud Uksed) on projekt igasuguste ohustatud fänniteoste säilitamiseks.

Rahandus
Eesistuja: Yuechiang Luo
Rahandus vastutab OTW raamatupidamise korrektsuse ning maksete tegemise ja nende üle arve pidamise eest, paneb koostöös OTW juhatusega kokku ja ajakohastab eelarvet, valmistab ette ja avaldab täpseid ja informatiivseid finantsaruandeid ning tagab, et OTW vastaks kõigile nõuetele oma maksude deklareerimisel.

Sildisilumine
Kaaseesistujad: brhi, Dre & Qem
Sordib ja korrastab AO3 silte (tag) vastavalt AO3 Sildisilumise juhistele, linkides seostuvaid silte omavahel, et parendada filtreerimist ja otsingut, võimaldades samas kasutajatel oma teostele lisada oma soovide kohaseid silte.

Strateegiline planeerimine
Kaaseesistujad: Arly Guevara & Kate Sanders
Vaatab iga 1-3 aasta tagant üle OTW arenguplaani ja kohendab seda.

Suhtlus
Eesistuja: Claudia Rebaza
Tegeleb pressiteadete, uudiskirjade, blogipostituste, meediasuhtluse ja teiste meie erinevate projektide avalikkusele tutvustamisega seonduvate tegevustega. Edendab lisaks ka OTW sisest suhtlust ja tagab teabe liikumise erinevate komiteede vahel.

Süsteemitugi
Eesistuja: Frost the Fox
Haldab OTW ja selle projektide servereid ja taristut.

TWC (Transformatiivloomingu ja -kultuuride väljaande komitee)
Eesistujad: Karen Hellekson & Kristina Busse
Haldab kaks korda aastas ilmuva rahvusvahelise eelretsenseeritud akadeemilise veebiajakirja Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiivlooming ja -kultuurid) väljaandmisega seonduvat. See hõlmab TWC avatud lähtekoodiga ajakirjandustarkvara (open-source journal software – OJS) haldamist, kaastööde sõelumist ja vajaduspõhist tööd autorite ja sisuga. Samuti suunavad nad dokumentide teekonda läbi OJS-i retsenseerimisel, redigeerimisel, toimetamisel ja kujundamisel.

Tõlge
Kaaseesistujad: Ioana & Natalia Gruber & Priscilla
Kooskõlastab tõlkevabatahtlike tegevust ja teeb koostööd teiste komiteedega, et tõlkida nende projekte ja dokumente võimalikult paljudesse keeltesse.

Vabatahtlikud & värbamine
Kaaseesistujad: Alison Watson & Cyn
Värbab ja haldab kõigi komiteede ja projektide jaoks vabatahtlikke, varustab neid vajalike töövahenditega ja jälgib nende tööd. Vabatahtlike komitee kannab hoolt ka suure vabatahtlike andmebaasi eest, korraldab värbamiskampaaniaid ning koostab OTW projektide ja komiteede jaoks sisekasutuseks mõeldud teatmematerjale ja dokumentatsiooni. Tugeva teabebaasi loomine ja hooldamine aitab hoida alal sisemist läbipaistvust ja järjepidevust.

Valimised
Kaaseesistujad: disjointed, Emma Lloyd, Jenny McDevitt & Marion McGowan
Valimiste komitee korraldab iga-aastaseid OTW juhatuse liikmete valimisi. Need valimised toimuvad kord aastas, augustis, ja hääletada saavad kõik OTW sellel aastal liikmemaksu tasunud liikmed. Komitee vastutab kõigi valimisprotsessi tahkude eest – algusest lõpuni. Siia hulka kuulub kandidatuuride ettevalmistamine, valimiste korralduse tehnilised aspektid, tagamine, et kogu protsess järgiks meie tööreegleid ja kandideerimisperioodi (aeg, mille vältel kandidaate liikmetele tutvustatakse ning neile küsimusi saab esitada) korraldus.

Veeb
Eesistuja: Ridicully
Veebikomitee tegeleb OTW veebilehtede disainimise ja haldamisega. Meie esmavalik sisuhaldussüsteemiks on WordPress ja me otsime alati juurde oskuslikke arendajaid.

Hetkeseisuga vastutame järgnevate veebisaitide eest:

Kui soovite hakata vabatahtlikuks või teavitada meid tehnilisest probleemist ühel eelnevatest veebilehtedest, võtke palun ühendust Veebi komiteega.

Õigusnõustamine
Eesistuja: Betsy Rosenblatt
Viib ellu OTW Legal Advocacy (Õigusalase eestkõnelemise projekti) tegevusi, nõustab OTW juhatust ja komiteesid juriidilistel teemadel ning teeb koostööd teiste eestkõnelemise ja survegruppidega ja väljaspoolse õigusnõustamisega. Koosneb peaasjalikult elukutselistest juristidest.